Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

De inwoners van Langdorp in 1663

Wie met zijn stamboom bezig is, kent de volkstellingen als een nuttige bron voor het opsporen van een voorouder. Het prettige aan de telling is, dat de hele familie bij elkaar staat.

In het Parochieregister van Langdorp nr. 5 staat, te midden van de overlijdens uit 1643-1778, een telling van huizen en gehuwden (Rijksarchief Leuven, microfilm 615931). De lijst op folio 93 tot 98 geeft de toestand weer in 1663. Ze is voor genealogen zeker interessant, omdat de namen van de vrouwen meestal ook worden opgegeven. In totaal waren er in Langdorp ongeveer 209 haardsteden of gezinnen, met een bevolking van 1.020 personen.

Bestellen

Dit boek kan bekomen worden door het overmaken van 7,00 € (verzendkosten binnenland inbegrepen) op rekening nummer 001-3113046-04 (IBAN: BE10 0013 1130 4604 – BIC: GEBA BE BB – Fortis Bank) van FV-Afdeling Leuven, M. Francisstraat 10, 3150 Wespelaar met vermelding “Publicatie: 042”. Voor leveringen in het buitenland dienen er extra verzendkosten in rekening gebracht te worden. Gelieve hiervoor dan ook vooraf contact op te nemen met Daniël Notredame of Nicole Van den Borre (zie hierna).

Het boek kan ook afgehaald worden in het Rijksarchief te Leuven. Gelieve hiervoor wel eerst contact op te nemen met Daniël Notredame of Nicole Van den Borre op het nummer (016/44.06.53) of per e-mail nicole-vdb@telenet.be om de nodige afspraken te kunnen maken wanneer deze boeken kunnen afgehaald worden. Enkel in geval van afhaling bedraagt de verkoopprijs van dit boek 5,00 €. Het verschuldigde bedrag dient echter steeds op voorhand op bovenvermelde rekening gestort te zijn.

Meer info: zie website Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: