Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Toponymie van Vissenaken

toponymie-van-vissenakenZopas verscheen in de “Handelingen” van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie een uitgebreide studie over Vissenakens glorierijk verleden.

Dit werk van de plaatsnaamkundige P. Kempeneers is het sluitstuk van zijn werken over Tienen. In 1987 verscheen over Tienen het boek “Tiense Plaatsnamen” in twee delen en in 1999 het driedelige werk “Thuis in Thienen”. Kempeneers vergat de deelgemeenten niet. Hij beschreef immers uitvoerig de gemeente Bost in zijn boek over Hoegaarden. Verder verschenen systematisch: Hakendover, Goetsenhoven, Oorbeek, Kumtich, Oplinter, en Sint-Margriet Houtem met een deel over Bunsbeek. Met de uitgave van het lijvige boek over Vissenaken is de auteur rond met de toponymische en geschiedkundige studies over Tienen en zijn deelgemeenten.

Vooreerst wordt Vissenaken gesitueerd ten opzichte van zijn buurgemeenten en als deel van de stad Tienen. Vervolgens komen de nederzettingsnamen aan bod. Aan de grondslag ligt de stamvader Fasso, intussen de naam van een eigen gebrouwen bier in Vissenaken. Uiteraard wordt uitgebreid ingegaan op de bekende heiligen van Vissenaken, met Sint-Pieter en Sint-Maarten, maar ook met de unieke Sint-Emmelen of Himelinus, die enkel in dit dorp wordt vereerd.

In de volgende hoofdstukken besteedt de auteur aandacht aan de waterlopen en het reliëf van Vissenaken, aan de bossen, de namen voor gras- en akkerlanden, de kerkelijke en burgerlijke gebouwen, de namen voor wegen en voetpaden. Het zal voor velen een verrassing zijn dat in Dienem ooit een windmolen heeft gestaan.

De namen dragen soms een boeiende geschiedenis met zich mee. Kempeneers wist met veel zoekwerk de 3 pachthoven van Savooien te situeren. Twee liggen in Vissenaken, het derde ligt in Attenrode-Wever. Samen met het eerste pachthof verdween de Sint-Niklaaskapel aan de huidige Twaalf-Apostelenstraat. In een genealogisch hoofdstuk ontcijfert de schrijver alle namen van de inwoners die Vissenaken bevolkten in 1709.

De toponymie van Vissenaken is wetenschappelijk verantwoord, maar geschreven in een voor iedereen begrijpelijke taal. Het boek is verlucht met verscheidene foto’s en kaarten. Een klapper laat toe om het boek over Vissenaken ook als nuttig naslagwerk te gebruiken.

Bestellen

Het boek kost 18 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: