Na de Baron en de Markies is op donderdag 20 mei een herberg opengegaan, met een nieuwe adellijke titel: Brasserie de Hertog.

Over dit huis, op de hoek van de Grote Markt en de vroegere “Verkensmerct”, is weinig bekend. Door de verkaveling van de Lakenhalle (of het Lakenhuis) en het Korenhuis, in de omgeving van de Stadhuisgang, is de ligging van de percelen in de 17de eeuw mij nog niet duidelijk. Wel lagen bedoelde percelen tussen de herberg, genaamd de Sleutel (nu het Klein Stadhuis), en het Huis van Boergondië. Dit laatste kunnen we situeren op de plaats van het Nieuwe Stadhuis tot aan de Stadhuisgang.

Zeker was het hoekhuis (in 1830 met kadasternummer G351) al in 1796 een herberg, over drie jaar dus 200 jaar geleden. Pierre Goossens was toen de eigenaar. Ik ontmoet zijn naam tot na 1826. In 1834 is hij opgevolgd door Alexandre Leandre Assys-Coninckx, die dan vermeld wordt als “caféhuishouder”. Hij blijft eigenaar tot na 1860. Dezelfde Assys-Coninckx was de eigenaar van het café Casino in de Avendorenstraat. Deze herberg werd gebouwd in 1848 op het perceel met kadasternummer F131f. Dit is niet het hoekhuis, op de hoek van de Astridvest en de Avendo-renstraat. Het Casino lag 33 m hogerop (richting station) en had een gevellengte van 33 meter.

Van het hoekhuis, nu De Hertog, heb ik geen oude huisnaam gevonden. Volgens een bouwaanvraag heette de herberg in 1841 Café Belge. Volgens een prentkaart van 1894 luidde de naam in het Nederlands Belgisch Bierhuis. Daarna heet de herberg Central, een naam die blijft tot in 1979. Een bekende uitbater was Th. Grammet. In 1979 nam Georges Moens de zaak over. Hij bedacht zijn café met de nieuwe naam Kennedy. De naam van deze president van de VSA was, volgens Georges, bekend en gemakkelijk te onthouden. Een tijd lang runde G. Moens nog La Rotonde in de Ravensteingalerij bij het Brusselse Centraalstation.

Op 9 april 1987 werd de Kennedy omgedoopt tot de Klok, zo genoemd naar de gelijknamige herberg op de Grote Markt te Sint-Truiden. Vanaf 1 juli 1989 heette het hoekcafé Taverne Van Gogh, om zoals gezegd op 20 mei 1993 te veranderen in de Hertog.

Dr. P. Kempeneers.

Brabantse Folklore nr. 280, dec. 1993, 342.