Het huis naast het (oude) Wit Paard heette al in de 15de eeuw die kanne. Omdat we het Wit Paard lange tijd verward hebben met de huidige herberg, was ook de Kan verkeerd gesitueerd.

In 1477 betaalde Johannes Raydemakers één obel voor enen mesthoue opten driesch tegens siin dore ouer te wetene die kanne. Na 1500 is deze Jan Raymakere opgevolgd door heer Peeter Raymakere. In de 16de eeuw zijn de eigenaars van de Kan: Vranck van Haeghe, de erfgenamen van Jan van Haghe, Franss van Haeghe rond 1570, en daarna Eloy Billen. In 1635 werd het probleem van de gemene goot tussen de Kan en het Wit Paard op vreedzame wijze opgelost. De nieuwe eigenaar van de Kan, Guiliam Goossens, mocht de goot comende opden winckel der voorschreven goosens gebruiken, op voorwaarde dat hij het hemelwater van de twee huizen op zijn erf zou afdragen. Bij de overdracht van de rente die in 1661 op het Wit Paard stond, vernemen we dat Eegmont Goossens de eigenaar is van de Kan. Na deze komt in 1679 Peeter Cluckers, die ook nog in 1689 één obel betaalde voor sijnen huijse met de toebehoerten geheeten de kan, alsmede voor de mesthof op de Dries, gelegen tussen het Wit Paard en de Windmolen. In 1735 is hij vervangen door Pierre Minnen. Rond 1780 vult de stadssecretaris J.L. Wouters d’Oplinter de paragraaf 114 van het cijnsboek aan met de vermelding “Minnen”. Hoewel de aanvullingen van de stadssecretaris dikwijls onbetrouwbaar zijn, is de vermelding dit keer juist. In 1796 hoorde de Kan toe aan de dochters Minnen, die in 1826 opgevolgd zijn door de weduwe van Gilbert Reijnaerts. Latere bezitters zijn: Christianus Gilsoë (1834), M. Hanquet (1837) en de rentenier Jacques Joseph Maes (1860).

Het huis naast de Markies, Grote Markt 36, was in het begin van onze eeuw een bekende slagerij met als opschrift Boucherie Dewit, in 1908 eigendom van F. Dewit en in 1935 van Jean Dewit. Na de oorlog kwam hier het café Old Tom. De huidige uitbater, Luc Struyven, veranderde in 1979 de naam in Taveerne Rubens.

De Kan is dikwijls de naam voor een potgieterij, zoals blijkt uit persoonsnamen als Pieter Claeszoon Kan, in 1585 een loodgieter in de Vergulde Kan te Amsterdam. De Kan komt eveneens voor in Kortrijk en Veurne. In Tienen is Vandecan een bekende familienaam, die mogelijk op het huis De Kan teruggaat.

Dr. P. Kempeneers.