Wat betekent mijn familienaam? Soms is deze vraag slechts correct te beantwoorden, als men zelf zijn stamboom opstelt. Karel Carmeliet uit Leuven heeft dit voor zijn familie gedaan. Zo kwam hij uit bij een vondeling die de herkomst van zijn familienaam volledig verklaarde.

In het parochieregister van Sint-Gorik (Brussel) staat op 27 september 1707 volgende Latijnse tekst: Baptizatus est Robertus Carmeli, filius exposititius, susc(epit) Elisabeth De Breyl. De tekst betekent eenvoudig: Op 27 september werd Robertus van de Carmel, te vondeling gelegde zoon, gedoopt; Elizabeth De Breyl was zijn meter. De vondeling werd zoals gebruikelijk in het vondelingenboek ingeschreven. Dit boek bevindt zich bij het OCMW in de Hoogstraat in Brussel. De taal is hier het Nederlands. In dit boek staat er letterlijk: Robertus Carmelie oudt 2/d 26 7ber 1707 is ghevonden tsavens ten sesse húren jnt portael van het Lieve vr(ouw)e broeders kerck, hadde aen een stúck van argentine stof, is s(in)te gúricx kerste ghedaen den 27 7ber 1707, woont bij Gillis de Decker tot Jette. Op het ogenblik van de vondst was het kind zo een 2 dagen oud. Het was neergelegd in het portaal van de O.L.Vrouwbroederskerk. De Vrouwenbroeders waren ook bekend als Carmelieten. De naam voor het kind was dus vlug gevonden: Robertus Carmeliet. Mogelijk was het kind door een bemiddelde moeder achtergelaten. Het was namelijk gewikkeld in een stuk argentine, dit is een zilverkleurige stof. Vervolgens werd Robertus kerste ghedaen, dit wil zeggen tot christen gemaakt, dus gedoopt. De jongen werd opgenomen door Gilles de Decker in Jette. Toen hij hier op 7 januari 1741 trouwde, werd zijn naam geschreven als Carmeliet.

Volgens de inlichtingen van Karel Carmeliet, de 8ste generatie, werd het klooster van de Carmelieten door de Fransen in 1796 afgeschaft en later afgebroken. Op de plaats in de Lievevrouwbroedersstraat waar kleine Robbie werd neergelegd, bevindt zich nu boekhandel De Slegte (nr. 17). De Sint-Gorikskerk op een boogscheut hiervandaan werd in 1799 afgebroken. De plaats is nu ingenomen door de Sint-Gorikshal. Van de Carmelietenfamilie zijn er thans een 160-tal in leven. Karel Carmeliet heeft 3 kinderen, waaronder de zoon Filip die op 28 maart 2007 vader werd van Toon, de 10de generatie.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 2 oktober 2008.