Wolmarkt 01In Tienen gebeurde het vroeger wel eens dat een lid van een aanzienlijke familie zichzelf jonker ging noemen. In het privé- archief van dr. H. Jacobs (nr. 698) vinden we twee bekende voorbeelden: de familie Vanden Berghe de Binckom en Van Ranst. In een lijvig dossier, getiteld “Billet van Emploij in forme van Thoon” uit 1782-1784, komt Van Ranst zijdelings ter sprake, als een voorbeeld van het onterecht gebruik van adellijke titels in Tienen. De opsteller haalt het grafschrift aan van de familie Van Ranst in de Sint-Germeinskerk binnen Tienen. Dit monument, “met acht quartieren verciert”, vertelt dat Van Ranst afstamt van de heren van Mechelen. In werkelijkheid was Adriaen van Ranst die met Anna van Winde getrouwd was, de zoon van Jan van Ranst. Volgens de rekeningen van de Tiense Armentafel van 1492-1493 was Jan van Ranst een Tienenaar die een winkel had “van specerijen, pampieren etcetera” (698/3, nr. 146). Van enige adeldom was geen sprake. Meer nog. In nummer 88 van het Billet haalt de opsteller aan, dat de stadsrekeningen werden vervalst. Bij Adriaen van Ranst lezen we immers dat deze was “canefas vercoopende”, terwijl het woord ridder er “opentlijck” was aan toegevoegd. Van Ranst is in Tienen bekend vanwege de huizen op de Wolmarkt. In 1653 werd Peter van Ranst de nieuwe heer van Zuurbemde. Hij stierf in 1693 en liet zijn goederen na aan zijn dochter Maria Catharina van Ranst. Deze was op 23 september 1682 getrouwd met Joris de la Viefville, baron van Steenvoorde. De baron verkreeg ook de huizen Van Ranst op de Tiense Wolmarkt, zodat deze straat in de volksmond Baronnekensberg werd genoemd.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 19 januari 2011.