Op 19 juli 1653 noteerden de meier en de schepenen van Kerkom in een Extra Ordonarisse cedule de namen van de inwoners in Kerkom die een belasting betaalden (Schepengriffies 6015, varia, RA Leuven). Ik noteer de namen van de 3 folio’s alfabetisch.

Henrick Aerts Merten Nijs
Jan Auselaer Henrick Pasteel
Lijsbet Baels Mijn heer Pastoir
Jan Barebas Claes Paulus
Liebrecht Barebas Peter Peters
Willem Bastaerts Willem Raijmaeckers
Henrick Bosmans Jan Renson
Henrick Cloets Paeschaet Renson
Jan Cloets Jan Smaelen
Jacob Coenen Laurijs Smaelen
Bastiaen Cuijpers Geert Smets
Catlijn De Welde Cornelis Tannoije
Jan De Welde Jaecqs Tempts
Olivier Docquier Jaecqs Tempts daude (= de oude)
Henrick Heddricx Laurijs Tempts
Huijbrecht Huijbrechts Rigga Tombuer
Geraert Immens Vranck Van Cauthem
Peter Janssens Ghijsbrecht Van Rottum
Willem Janssens Liebrecht Van Welde
Anthoen Lavaerts Steven Van Wuddinghe
Henrick Lavaerts Jan Vande Waeren
Henrick Lavaerts II Willem Vande Waeren
Jan Lavaerts Willem Vande Waeren aude
Robijn Lavaerts Anthoen Vander Woestynen
Peter Leemans Henrick Vogels
Jan Lemmens Jan Wauthers
Claes Macka Jan Wijebrechts
Jan Mattheus Joris Wuedts
Henrick Nijs

Samen betaalden ze 441 gulden en 4 1/2 stuivers belastingen.

belastinginner
Extra Ordonarisse cedule gestelt ende geordoneert bij mijeer ende schepenen deser heerlijckheyt van kerckum desen xix Julij 1653.

(f. 1) Henrick Bosmans, Bastiaen Cuijpers, Geert Smets, Catlijn de Welde, Huijbrecht Huijbrechts, Steúen (= Steven) van Wuddinghe, Geraert Jmmens, Henrick Heddricx, Jan Smaelen, Oliúier (= Olivier) Docquier, Peter Leemans, Willem Bastaerts, Laurijs Smaelen, Jan Mattheus, Willem Janssens, Peter Peters, Liebrecht van Welde, Henrick Aerts, Merten Nijs.
(f. 2) Jan Wijebrechts, Jan Cloets, Jan Renson, Claes Macka, Jan Auselaer, Rigga Tombuer, Henrick Cloets, Vranck van Cauthem, Willem vande Waeren daude (= de oude), Jan vande Waeren, Ghijsbrecht van Rottum, Henrick Vogels, Jaecqs Tempts, Willem vande Waeren, Paeschaet Renson, Jan Wauthers, Henrick Pasteel, Cornelis Tannoije, Jaecqs Tempts daude, Jan Laúaerts (lees: Lavaerts), Jacob Coenen, Peter Janssens.
(f. 3) Willem Raijmaeckers, Henrick Laúaerts, Lijsbet Baets, Laurijs Tempts, Jan Barebas, Henrick Nijs, Claes Paulus, Robijn Laúaerts, Liebrecht Barebas, Henrick Laúaerts, Anthoen Laúaerts, Jan Lemmens, Jan de Welde, Anthoen vander Woestynen, Joris Wuedts, mijn heer Pastoir.
Samen betaalden ze 441 gulden en 4 1/2 stuivers belastingen.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 3 juli 2013.