De telling van 1796 is uitgegeven in de “Toegangen genealogie en demografie. Reeks II: Bevolkingstelling jaar IV (1796). Kanton Boutersem” (Brussel, Rijksarchief, 1988). Vertrijk staat op blz. 68-72. In het origineel zijn de families en de leden van die families apart genummerd. In mijn transcriptie behoud ik enkel de nummers van de families. Na de naam van de familievader komt zijn leeftijd en beroep, de naam van zijn vrouw en zijn kinderen. Apart staat het aantal kinderen jonger dan 12 jaar. Bij sommige namen geeft de tabel het jaar waarin de inwoner in de gemeente kwam wonen. Van de eerste familie kwam de echtgenote in 1790 in Vertrijk wonen. De lijst werd opgesteld door agent Sebastiaen Rahier. De opgegeven cijfers zijn niet altijd juist. Zo vergeet de teller nummer 177, terwijl 185 tweemaal voorkomt. Bovendien slaan de nummers 205 en 206 op één persoon, namelijk op de weduwe van Jacobus Van Gramberen. In 1796 woonden in Vertrijk aldus niet 218, maar 217 mensen in 56 huisgezinnen. Fouten vinden we ook in het aantal kinderen jonger dan 12 jaar. Rahier telt 51 kinderen. In totaal zijn er 56.

schrynwerker

Tafereel Behelsende het getal ende Naemen, ouderdom, staet ofte handel van jnwoonders vande Gemeynte van Vertryck.
1. Egidius Vandenhoek, 28, ramaker. – Catharina Verhulst, 21, syn vrouw (1790). – Sebastiaen Vandenhoek, 2, syn kind. [3 pers.]
2. Jan Baptist Wits, 40, werkman. – Theresia Rosier, 32, syn vrouw (1772). – Maria Wits, 8, syn kind. – Barbara Wits, 5, syn kind. [4 pers.]
3. Jacobus Loos, 30, smid. – Elizabeth Den Ruyter, 32, syn vrouw. – Jan Baptist Loos, 11, syn zoon. – Joseph Loos, 9, syn zoon. – Catharina Loos, 7, syn dochter. [5 pers.]
4. Peeter Engelbert, 40, werkman. – Anna Grawels, 38, syn vrouw (1776). – Catharina Engelberd, 13, syn dochter. [3 pers.]
5. Jan Du Pond, 50, werkman. – Catharina Du Pond, 25, syn dochter. [2 pers.]
6. Peeter Jacobs, 48, werkman (1768). – Lucia Janssens, 46, syn vrouw. – Elizabeth Jacobs, 14, syn dochter. [3 pers.]
7. Egidius Engelberd, 34, werkman. – Theresia Vandenbroek, 33, syn vrouw. – Jacobus Engelbert, 12, synen sone. [3 pers.]
8. Gillam Gysenbergh, 50, werkman. – Anna Servais, 40, syn vrouw. – Theresia Gysenbergh, 13, syn dochter. [3 pers.]
9. De weduwe Jaco De Henin, 56, pachterse. – Joseph De Henin, 28, haeren soon. – Susanna De Henin, 24, haer dochter. – Hendrik De Mol, 17, haeren knecht. [4 pers.]
10. Jan Baptist Taverniers, 38, pachter. – Philippus Taverniers, 17, synen sone. – Hendrik Taverniers, 12, sijnen zone. – Catharina Taverniers, 18, syn dochter. [4 pers.]
11. Jacobus Goffaers, 40, werkman. – Theresia Collins, 33, syn vrouw. – Jacobus Goffaers, 12, syn sone. [3 pers.]
12. Jan Baptist Huens, 31, pachter (1791). – Catharina Tuyls, 30, syn vrouw (1791). – Bertel Huens, 9, syn zoon. – Peeter Huens, 6, syn sone. – Joannes Huens, 2, syn zone. – Balthasar Rutters, 27, syn knecht (1796). – Gillam Mieus, 20, syn knecht (1796). – Catharina De Bruyn, 18, syn meysen (1796). [8 pers.]
13. Peeter Jacobs, 28, schoemaker. – Susina De Coster, syn vrouw (1793). [2 pers.]
14. Matys Bastijns, 32, werkman (1787). – Maria Pasteels, 30, syn vrouw. – Peeter Bastyns, 7, syn zoon. – Maria Bastyns, 10, syn dochter. [4 pers.]
15. Jacobus Adams, 60, werkman. – Catharina Du Pond, 52, syn vrouw. [2 pers.]
16. Gillam De Coster, 26, pachter (1795). – Theresia Souts, 27, syn vrouw. – Hendrik Huens, 6, syn sone. – Jacobus Huens, 4, syn zoon. – Philippus Mischaux, 17, syn knecht (1796). – Hendrik Minot, 20, syn knecht. – Gillam Laurent, 27, knecht. – Elizabeth Deckers, 17, meysen (1796). – Joanna Revies, 20, meysen (1795). [9 pers.]
17. J.C. Vanden Borcht, 48, pastoor (1795). – Cecilia Goosens, 30, syn mysen (1795). [2 pers.]
18. Jan B. Vande Vorst, 38, werkman. – Maria Collin, 39, syn vrouw (1780). – Elizabeth Vande Vorst, 13, syn dochter. – Gillam Vande Vorst, 9, syn zone. [4 pers.]
19. Cornelis Naets, 30, coster (1786). – Elizabeth Jochmans, 30, syn vrouw (1792). – Joanna Naets, 4, syn dochter. – Petrus Naets, 2, syn sone. [4 pers.]
20. Jacobus Roscams, 32, ramaeker (1792). – Philippina Vande Vorst, 28, syn vrouw. – Jan Baptist Roscams, 10, syn zoon. – Philippus Roscams, 8, syn zoon. [4 pers.]
21. De weduwe Vanweddinge, 66, pachtersse. – Bartholomeus Vanweddinge, 29, haeren zone. – Peeter Vanweddinge, 26, haeren sone. – Catharina Vanweddinge, 23, haer dochter. [4 pers.]
22. Gillam Mertens, 29, wever (1790). – Maria Taverniers, 34, syn vrouw. – Hendrik Mertens, 8, syn sone. – Jan Baptist Mertens, 6, syn sone. [4 pers.]
23. Jeroen Vanderwillinge, 26, wever. – Magdelena Vanderwillinge, 23, syn suster. – Joanna Vanderwillinge, 20, syn suster. [3 pers.]
24. De weduwe Jan Baptist De Greef, 60, werkvrouw. – Sebastiaen Vanderheijden, 26, haeren sone. – Barbara De Coninck, 14, haer meijsen. [3 pers.]
25. Egidius Michaux, 33, werkman. – Catharina Van Segbroek, 30, syn vrouw (1794). – Jan Baptist Michaux, 1, syn zoon. [3 pers.]
26. Hendrik Collins, 38, pachter. – Catharina Vanweddinge, 24, syn vrouw (1781). – Peeter Collins, 10, syn sone. – Jan Collins, 7, syn zoon. – Maria Vanweddinge, 30, syn meysen (1795). – Joannes Hain, 15, syn knecht. [6 pers.]
27. Peeter Mertens, 49, handwerker. – Jan Baptist Van Laer, 27, syn cosyn. – Maria Mertens, 24, syn nicht (1780). – Peeter Van Laer, 6, haeren zoon. – Elizabeth Van Laer, 4, haer dochter. [5 pers.]
28. Hendrik Souts, 46, pachter. – Christina Vande Plas, 35, syn vrouw. – Philippus Souts, 5, syn soon. – Jan Souts, 3, syn zoon. – Andries Christiaen, 26, syn knecht (1796). – Peeter Deckers, 22, synen knecht. – Christina Mertens, 23, syn meysen (1796). – Theresia Huens, 18, syn meysen. [8 pers.]
29. Egidius Van Laer, 34, pachter. – Elizabeth Overstijns, 30, syn vrouw (1786). – Jacobus Van Laer, 7, syn zoon. – Theresia Van Laer, 9, syn dochter. – Joanna Van Laer, 4, syn dochter. – Arnoldus Pice, 27, syn knecht (1796). – Theresia De Muyser, 23, syn mysen (1796). [7 pers.]
30. Bertel Jochmans, 52, pachter. – Elizabeth Verhulst, 40, sijn vrouw (1782). – Francis Jochmans, 12, syn sone. – Theresia Jochmans, 13, syn dochter. – Gillam Jochmans, 2, syn zone. – Catharina Vande Belk, 22, syn meysen (1796). – Petronella Vande Belk, 20, meysen. – Bastiaens Roscams, 28, knecht (1796). – Gillam Verswijmen, 17, knecht. [9 pers.]
31. Jan Van Sevebergen, 36, schrynwerker (1785). – Theresia Collin, 28, syn vrouw. – Jan Van Sevebergen, 6, zyn zoon. – Catharina Van Sevenbergen, 4, syn dochter. – Barbara Binnoij, 16, meysen (1796). [5 pers.]
32. De weduwe Jan Baptist Van Laer, 48, handwerkster. – Jacobus Van Laer, 26, haer zone. – Maria Soldermans, 23, meysen (1796). [3 pers.]
33. Jan Baptist Collin, 30, schrynwerker. – Elizabeth De Vyver, 30, syn vrouw (1786). – Martinus Collin, 4, syn zoon. – Gillam Collin, 3, syn zoon. – Maria Collin, 2, zyn dochter. [5 pers.]
34. Joseph Vande Broeck, 30, werkman. – Catharina Vande Bosch, 31, zyn vrouw. – Peeter Vande Broeck, 10, zyn zoon. – Maria Vande Broek, 9, zyn dochter. [4 pers.]
35. Gillam Den Ruyter, 32, werkman. – Lucia Gilens, 34, syn vrouw (1786). – Maria Den Ruyter, 9, syn dochter. [3 pers.]
36. Jan Du Chaine, 48, werkman. – Theresia Du Chaine, 16, syn dochter. [2 pers.]
37. Gabriel Le Riche, 68, werkman. – Elizabeth Adams, 46, syn vrouw. [2 pers.]
38. Hendrik Ramakers, 47, werkman. – Elizabeth De Man, 50, syn vrouw. – Martinus Ramaekers, 17, zoon. [3 pers.]
39. Gillam Van Steenvoort, 30, werkman (1789). – Catharina Cabergh, 28, syn vrouw. – Catharina Van Steenvoort, 3, syn dochter. [3 pers.]
40. Jan Baptist Vande Bosch, 52, dienaer. – Catharina Merkx, 36, syn vrouw. – Jeroen Vande Bosch, 9, zoon. – Martinus Vande Bosch, 6, zoon. – Catharina Vande Bosch, 10, syn dochter. [5 pers.]
41. Jan De Vries, 40, werkman. – Maria Michaux, 38, syn vrouw. – Elizabeth De Vries, 9, zyn dochter. – Catharina De Vries, 8, zyn dochter. [4 pers.]
42. Jan De Vroye, 40, werkman. – Elizabeth Stallart, 35, syn vrouw. – Hendrik De Vroye, 10, syn zoon. [3 pers.]
43. Jan De Haes, 50, werkman. – Anna Van Essche, 51, syn vrouw. [2 pers.]
44. Jacobus Van Laer, 45, werkman. – Catharina Binnoij, 42, syn vrouw. – Peeter Van Laer, 9, syn zoon. – Maria Van Laer, 16, syn dochter. [4 pers.]
45. Sebastiaen Rahier, 38, agent. – Joanna Souts, 40, syn vrouw. – Hendrik Rahier, 16, zyn zoon. – Theresia Rahier, 12, zyn dochter. [4 pers.]
46. Cornelis Kaijaers, 40, werkman (1792). – Magdalena De Muyser, 46, syn vrouw. – Peeter Verhulst, 15, syn zoon. – Theresia Van Laer, 20, zyn meysen. [4 pers.]
47. Francis Cocx, 37, molder (1787). – Maria Willems, 36, syn vrouw. – Hendrik Cocx, 4, syn zoon. – Peeter Cocx, 3, syn soon. – Elizabeth Van Grambere, 20, syn mysen. [5 pers.]
48. Martinus De Gaver, 36, werkman. – Maria Cabergh, 36, syn vrouw. – Hendrik De Gaver, 10, syn zoon. – Maria De Gaver, 11, zyn dochter. – Catharina De Gaver, 8, zyn dochter. [5 pers.]
49. Govaerd Smets, 30, werkman. – Elizabeth Gramberen, 28, syn vrouw. – Josepha Smets, 8, syn dochter. – Lucia Smets, 4, syn dochter. [4 pers.]
50. Michiel Callo, 30, werkman (1790). – Anna Jacobs, 26, syn vrouw. – Elizabeth Callo, 2, syn dochter. [3 pers.]
51. Peeter Tritsmans, 60, werkman. – Maria Van Arschot, 56, syn vrouw. – Maria Fico, syn nichte. [3 pers.]
52. De weduwe Jacobus Van Gramberen, 56, werkvrouw. [1 pers.]
53. Gillam Scheys, 56, pachter (1766). – Theresia Jochmans, 50, syn vrouw. – Joannes Scheys, 17, syn zoon. – Peeter Van Mol, 18, synen knecht (1796). – Elizabeth Roscams, 20, syn meysen (1796). – Catharina Vermeulen, 16, syn meysen. [6 pers.]
54. Hendrik Michaux, 23, schoenmaker. – Catharina Ulens, 30, syn vrouw (1793). – Joanna Michaux, 1, syn kind. [3 pers.]
55. De weduwe Jan Claes, 50, werkvrouw. [1 pers.]
56. Egidius Swadderlap, 50, werkman. – Catharina Le Fevre, 36, syn vrouw (1776).

Totaal: 217 inwoners.

Tienen, 18 mei 2013.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 15 oktober 2013.