Wie met familiekunde bezig is, heeft wel eens een geboortenlijst gevonden. In het manuscript nr. 850 van dr. Hans Jacobs te Tienen vond ik een andere merkwaardige lijst.

De opgegeven geboorten gaan niet over kinderen, maar over kalveren. Het manuscript van de dokter is een register (18,5 x 14 cm, 114 folio’s), in 1783 opgesteld door Jan Hubert Fredric Govaerts abbé, zoon van advocaat Hubert Franciscus Govaerts en Marie Therese de Requile.

In het register vinden we de inkomsten van verhuur van gronden in Halle, Booienhoven en Duras. Aan de achterzijde staan ook betalingen voor geleverde vis, gevangen in het Vinne van Zoutleeuw. Op folio 23 vond ik een lijst uit 1817-1819 (in het Frans) met de geboorten van kalveren!

Mijn moeder zaliger Jeanne Mattens die van Gussenhoven afkomstig was, vertelde mij dat veel koeien de naam Jeanne kregen. De lijst van Booienhoven geeft haar gelijk.

Kalf

Hieronder geef ik de tekst letterlijk weer:
– 1817 dans le moi d avril ets [sic] né le veau de m[oidemoi]selle henriette, provenante de la vache johanne.
– 1817 dans le moi de juin le veau provenante de la belle vache.
– 1818 dans le moi de mars le veau provient de la vache rouge.
– 1818 dans le moi d avril le veau provient de la vache johanne.
– 1818 dans le moi de maij le veau provient de la fille de la belle vache.
– 1819 dans le moi de juin le veau noir et blanc de la belle vache.

Dr. Paul Kempeneers. Tienen, 23 juni 2014. Verschenen op de website op 7 maart 2015.