Zoals bekend houden veel mensen zich bezig met het opmaken van hun stamboom. Met de legger van P.C. Popp is het rond 1860 mogelijk om te weten waar onze voorouders woonden. In Waasmont kan ik wel verder gaan, naar 1830. In het Hedendaags Archief (HA), nummer 3, bewaard in het Rijksarchief te Leuven, vinden we een Register van de Bevolking, in het Frans Registre de la Population. Op 31 december 1829 telde Waasmont 429 inwoners, ingedeeld als volgt. Van het mannelijk geslacht waren er 134 vrijgezellen, 65 getrouwde mannen en 9 weduwnaars, samen 208. Van het vrouwelijk geslacht waren er 141 ongetrouwd, 65 getrouwd en 15 weduwen, samen 221. In totaal woonden er aldus 85 families in 80 huizen. De families werden door de teller min of meer alfabetisch gerangschikt. In mijn boek over Waasmont (in opmaak) heb ik alle namen uit 1830 opgenomen. Een voorbeeld. De eerst vermelde familienaam begint met A: Jacques Antoine. Hij was in 1830 46 jaar, dagloner en getrouwd met Marguerite Rippol, dagloonster, 47 jaar oud. Hij had 5 kinderen: François Antoine (13 jaar); Marie Catherine Antoine (11 jaar); Anne Marie Antoine (8 jaar); Elisabeth Antoine (5 jaar); Thérèse Antoine (2 jaar). In dit huis woonden aldus 7 personen. Alle inwoners waren katholiek. De meeste personen waren in Waasmont geboren. Dit gegeven heb ik weggelaten. Een andere plaats van geboorte nam ik wel op.

Het is interessant om de namen te vergelijken met de eigenaars van huizen en gronden door het kadaster opgetekend op 6 augustus 1833 (HA, 2), dit is 3,5 jaar later. Ik heb deze gegevens opgenomen in mijn Historische Atlas van Waasmont, met bijbehorende kaarten. Deze kon ik tekenen aan de hand van de bewaarde kadastrale plans van J.F. Massillon, opgemaakt in 1828-1830. Zo vernemen we dat Jacques Antoine woonde in een huis van 1 a 51 ca met kadasternummer A 425, in de huidige Burgemeester J. Dumonstraat nummer 2. Hogerop richting Raatshoven woonde Pierre Clabots de oude, 72 jaar, in het huis A 428, groot 2 a 80 ca (Burg. J. Dumonstraat 10), en ernaast Pierre Clabots de jonge, 38 jaar, in A 431, groot 1 a 96 ca (nummer 12A en 12).

Met mijn Historische Atlas, aangevuld met gegevens uit de Atlas der Buurtwegen en de Legger van Popp, kan men ook andere bewoners lokaliseren. In 1841 begon voetpad 22 of Sentier des Prairies sèches aan de hoeve van Renard om te eindigen aan het huis van Masset. Deze weg is de huidige Drogenbeemdstraat die begint aan de Waasmontstraat. Het gaat om het perceel A 519 met een oppervlakte van 46 a 5 ca. Bij de telling van 31 december 1829 stond hier nog geen woning. De grond hoorde toe aan Jean Deleydt. Later ging dit perceel over naar Renard die trouwde met Marie Josèphe Deleydt, dochter van Jean. Rond 1860 (legger van Popp) was ze weduwe. Het stuk land bestond rond deze tijd uit 3 delen: A 519a, een hof van 11 a 35 ca; A 519d, een huis van 8 a 80 ca, en A 519e, een boomgaard van 23 a 70 ca, nu gedeeltelijk overeenkomend met Waasmontstraat 231. Weg 22 kwam uit aan het huis van Masset, dit is A 329, nu overeenkomend met Kabinestraat 1.