Een nieuwe publicatie van Paul Kempeneers is verzonden naar de drukker: Gedoopt in Tienen. Sint-Germanuskerk 1615-1655.

In deze dooplijst vindt de lezer de namen van de kinderen die in de Sint-Germanuskerk van Tienen gedoopt werden in de periode 1615-1655.

Alle vermelde dopen zijn opgenomen in het parochieregister nummer 1, bewaard in het Stedelijk Archief van Tienen. Dit register is een kopie, overgeschreven door plebaan J.B. Mertens en beëindigd op 12 juni 1756. Zo lezen we op de laatste bladzijde (folio 236): Concordantiam cum originali attestor hac 12 Junij 1756, met de handtekening van J.B. Mertens plebanus Thenensis.

Interessant zijn de toevoegingen. Zo bevielen in maart-april 1625 9 vrouwen uit omliggende dorpen in Tienen, omdat ze gevlucht waren voor plunderende Kroatische soldaten. Ze kwamen uit Tielt, Wever, Glabbeek, Sint-Pieters-Vissenaken, Kersbeek, Hoeleden en Bunsbeek.

In dit werk heeft dr. Kempeneers al de namen alfabetisch gerangschikt en vet gedrukt. Na een liggend streepje volgen dan: de doopdatum, de namen van de vader en de moeder, en na de afkorting “pm” de namen van de peters en meters.