In 2019 bewerkte ik de lijst gedoopten in de Sint-Germanuskerk van 1615 tot 1655 en in 2011 de dooplijsten van 1708 tot 1738. De gedoopten zijn alfabetisch gerangschikt, wat natuurlijk het opzoeken van families gemakkelijk maakt.

In een onuitgegeven reeks staan de gedoopten chronologisch. Hierin zijn jaarlijkse gegevens terug te vinden. Zo tellen we tussen 1615-1655 negen vondelingen, tegenover 26 in de 18de eeuw tussen 1708 en 1738. Van deze 35 vondelingen hebben we niet altijd een familienaam. De kinderen kregen wel een voornaam en werden toevertrouwd aan een peter en meter.

In onderstaande lijst noteer ik de gevonden kinderen chronologisch met de gegevens uit het doopregister. Zonder familienaam noem ik het kind voorlopig Naamloos.

                Catharina Naamloos, gedoopt op 7 september 1615, was de dochter van Maria, vader onbekend, gevonden in via Lovaniensi of Leuvenseweg. Dit is de huidige Breisemstraat, vermits de huidige Leuvensesteenweg pas na 1713 door de Oostenrijkers werd aangelegd. Het kind werd door de moeder “in de bocht te Tienen neergezet”, a matre in sinu Thenis postata. Peter en meter: Thomas Schetters en Maria Melon.

                Maria Naamloos, gedoopt op 30 september 1622, werd gevonden “toen Mansfeld door deze streken trok”. Bovendien was de moeder overleden. Baptizata est Maria filiola inventa dum transiret partes hasce Mansfeldius super matre sua mortua. Peter en meter: Lambertus Winckelmans en Margareta Guinendaels.

                Godefridus Naamloos, gedoopt op 14 februari 1623, was een onwettige zoon, gevonden op dezelfde dag op de straat langswaar men gaat naar de Linterse poort nabij het huis van Eerwaarde Heer Deken van het Tiense kapittel. In het Latijn; quo die inventus fuit in platea qua itur ad domum [lees: portam] Lintrensem circa domum R.D. Decani Capituli Thenensis. Peter en meter: Godefridus Del Fosse en Anna Goossens.

                Maria De la Pierre, gedoopt op 24 mei 1626 in Tienen in de Sint-Germanuskerk, waarschijnlijk een vondeling. Peter en meter: Paulus Stevart en Maria Du Bon.

                Joannes Naamloos, gedoopt op 22 maart 1632 onder voorwaarde. Hierover lezen we: infans inventus in Domuncula excubiarum portae civitatis Thenensis: versus Lovanium quindena ante natalem Domini anni 1631 cujus susceptores fuerunt in Baptismate sacro ei dato sub conditione Mattheus Dassi et Maria Vekemans nutrix a magistratu pro dicto puero constituta. Kind gevonden in het wachthuis van de Tiense stadspoort naar Leuven een paar weken vóór de geboorte van de Heer (= Kerstmis) 1631. De doopheffers bij het heilig doopsel aan hem toegediend waren Mattheus Dassi en Maria Vekemans, door de ambtenaar voor genoemd kind als voedster aangesteld. De bedoelde poort was de Oude Leuvensepoort, die stond in de nabijheid van de huidige Residentie Twee Poorten en tegenover het café ’t Hoekske (voorheen in de volksmond “bij Wakke Duys”).

                Nomen Naamloos, gedoopt op 4 september 1638, filius incognitus, onbekende zoon van (niet ingevuld). Peter en meter: Michael Van Outgaerde en Elisabeth Coesters.

                Joanna Naamloos, gedoopt op 10 juli 1639, dochter van (niet ingevuld) x (niet ingevuld), dus waarschijnlijk een vondeling. Peter en meter: Petrus Godefroij en Adriana Drappier.

                Germanus Vanderpoorten, gedoopt op 1 oktober 1650 onder voorwaarde, gevonden in de Geldenaakse poort. Dit is de poort aan het einde van de Potterie. Het kind was vermoedelijk ongeveer 6 maanden oud. Van zijn eerder doopsel blijft niets over. Hij werd genoemd Germanus Van der Poorten. De pastoor schreef: Baptizavi sub conditione jnfantem expositum inventum in porta geldoniensi, qui praesumebatur esse circiter sex mensium, de cujus baptismo nihil constabat, nominatus est germanus van der poorten. Peter en meter: Michael De Pape in naam van consul Festraets en Susanna Vlemincx.

                Caecilia Naamloos, gedoopt op 22 november 1655 onder voorwaarde, te vondeling gelegde dochter aan de deur van deze kerk Sint-Germanus. De pastoor schreef: Baptizavi sub conditione Caeciliam exposititiam filiam ad valvas hujus ecclesiae Sancti Germani. Peter en meter: Franciscus Windelinx en Caecilia Vivers.

                Germanus Naamloos, zoon gedoopt op 30 december 1713 onder voorwaarde. Hij werd in de nacht van de geboorte van de Heer door onbekende ouders gelegd in de Sint-Germanuskerk nabij de doopvont. Peter en meter: Ludovicus Terlaeken en Maria Bens.

                Tossanus Naamloos, gedoopt op 11 augustus 1721 onder voorwaarde, te vondeling gelegde zoon van onzekere ouders. Peter en meter Tossanus Everaerts en Maria Puttaerts.

                Stephanus Naamloos, gedoopt op 2 januari 1724, vondeling, zoon van onbekende ouders. Peter en meter: J.A. Crasbon koster van deze kerk en Anna Fondeur.

                Maria Naamloos, gedoopt op 27 augustus 1725, te vondelinggelegde dochter. Meter: Maria Cluckers.

                Anna Naamloos, gedoopt op 2 september 1725, te vondeling gelegde dochter. Peter en meter: Joannes Castes en Anna Hoebrecht.

                Maria Naamloos, gedoopt op 21 december 1725, te vondelinggelegde dochter. Meter: Maria Melaerts.

                Petrus Naamloos, gedoopt op 25 juli 1726, te vondelinggelegde zoon. Peter en meter: Sijmphorianus Namiau en Maria Cluckers.

                Anna Naamloos, gedoopt op 21 januari 1727, te vondeling gelegde dochter. Peter: Hubertus Peeters.

                Maria Naamloos, gedoopt op 15 maart 1728, te vondeling gelegde dochter. Baptizata est maria expositia. Peter en meter Petrus Franciscus Wijnants en Sibilla Adas.

                Mattheus Naamloos, gedoopt op 8 december 1728, te vondeling gelegde zoon. Peter en meter: Mattheus Leepers en Antonetta De Bres.

                Joannes Baptista Naamloos, gedoopt op 4 februari 1729 onder voorwaarde, te vondeling gelegde zoon. Peter en meter: Joannes Baptista Daems en Anna Christina Bodrie.

                Adeodatus Naamloos, gedoopt op 16 november 1729, te vondeling gelegde zoon. Peter en meter: Adeodatus Cloots en Sijbilla Addas.

                Joannes Vankerckhoven, gedoopt op 16 juni 1730, op het kerkhof te vondelinggelegde zoon, filius exposititius in caemiterio. Meter: Sijbilla Addas. Het bedoelde kerkhof lag naast de Sint-Germanuskerk en was bereikbaar langs 3 trappen: de huidige Vrijthofstraat en Trapstraat, en de verdwenen Lange Trappen aan de Wolmarkt. Deze trappen, nog aangeduid op de kaart van Ferraris, liepen recht naar het Hoogkerkhof. Op de plaats van de Lange Trappen staan nu de huizen op de Wolmarkt met de nummers 8, 10 en 12. De Trappen verdwenen tussen 1798 en 1803, na een aanslepende ruzie tussen Karel Verlat en de stad.

                Jacobus Naamloos, gedoopt op 21 november 1730, te vondeling gelegde zoon. Peter en meter: Jacobus De He en Joanna Catharina Lens.

                Joanna Catharina Naamloos, gedoopt op 6 maart 1731, te vondeling gelegde dochter. Peter en meter: Christianus Corbosier en Joanna Catharina Lens.

                Petrus Naamloos, gedoopt op 8 mei 1731, te vondeling gelegde zoon bij Kabbeek, filius expositus prope cabbeeck. Peter en meter: Gregorius Van Osmael en Joanna Catharina Lens. Met Kabbeek bedoelde men het voormalige klooster, nu omgeving van de Heilig Hartkliniek.

                Margarita Naamloos, gedoopt op 31 juli 1732, op het kerkhof te vondeling gelegde dochter, filia exposita in caemiterio. Peter en meter: Michael Petri en Margarita Delmick. Kerkhof is het verdwenen Hoogkerkhof naast de Sint-Germanuskerk. Zie bij Vankerckhoven.

                Joanna Naamloos, gedoopt op 14 maart 1734, te vondeling gelegde dochter prope minoritas, bij de Minderbroeders waar later de kazerne werd gebouwd. Peter en meter: Franciscus Laiscalle en Joanna De Muijer.

                Petrus Naamloos, gedoopt op 4 juni 1735, te vondeling gelegde zoon bij de wallen van Maastricht, prope maenia mosae trajectensis. Hiermee wordt de Maastrichtsepoort bedoeld, bovenaan in de Aandorenstraat, tussen Kei- en Torenstraat. Peter en meter: Joannes Vlasselaers en Sijbilla Dàrs.

                Ludovicus Van der Schueren, gedoopt op 25 januari 1736, te vondeling gelegde zoon nabij de Hoegaardse Poort, filius expositus prope portam hoegaerdiensem. Naamgeving naar een schuur. Peter en meter: Ludovicus Du Mont en Sibilla Adas.

                Joannes Naamloos, gedoopt op 6 juni 1736, te vondeling gelegde zoon. Peter en meter: Nicolaus Deningh en Elisabetha Sacreas.

                Elijsabetha Naamloos, gedoopt op 11 augustus 1736 onder voorwaarde, te vondeling gelegde en gevonden dochter nabij de Grauwzusters in deze stad, exposita et inventa prope sorores gryseas in hoc oppido. Meter: Elisabetha Sacrés. De Grauwzustersstraat is de huidige Academiestraat.

                Sijbilla Van Steen, gedoopt op 15 mei 1737 onder voorwaarde, te vondeling gelegde dochter bij de Kapel van de Vrouwe Maagd ten Steen, exposita prope sacellum Dominae Virginis ad lapidem. Peter en meter: Georgius Van Orsmael en Sijbilla Das. Bedoeld wordt de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Steen in Grimde. Benoeming naar deze kapel.

                Joannes Baptista Van de Vesten, gedoopt op24 juni 1737 onder voorwaarde, te vondeling gelegde zoon op de vesten, expositus in maenibus. Meter: Anna Maria Munte. Benoeming naar één van de vesten van Tienen.

                Joanna Catharina Van den Kerkhove, gedoopt op 10 november 1737 onder voorwaarde, gevonden op het kerkhof, inventa in caemeterio. Meter: Joanna Catharina Van der Linden. Bedoeld wordt het verdwenen Hoogkerkhof bij de Sint-Germanuskerk. Zie hoger bij dezelfde naam.

                Emanuel Poortmans, gedoopt op 21 februari 1738 onder voorwaarde, te vondeling gelegde zoon, gevonden bij de poort van het Tiense Begijnhof filius exposititius, et inventus prope portam beginasij Thenensis. Peter en meter: Emanuel Obrechts en Sijbilla D’as. Bedoeld werd het verdwenen Begijnhof in de Bostsestraat bij de afgebrande Paterskerk.

                Het is opvallend, dat dezelfde meter 7 keer voorkomt, zij het onder verschillende spellingen: Sijbilla Adas, Addas, Dàrs, Das, D’as.