Zopas verscheen een nieuw boek van Paul Kempeneers over Hoeleden. Hierin behandelt hij plaatsnamen en hun geschiedenis. Na de zoektocht in archieven en kartografisch materiaal stelde Kempeneers detailkaarten op van het hele grondgebied van het dorp. De toponiemen verwerkt hij in rubrieken, zoals nederzettings- en gehuchtnamen, waterlopen, hoogten en laagten, bossen, weiden en akkers, gebouwen, wegen en voetpaden. Deze indeling zorgt een vlotte lectuur van het boek.

Een aantal historische documenten geven een kijk op het sociale leven van het dorp. Ze geven een idee hoe het te raadplegen archief eruit ziet. Genealogische informatie geeft de auteur met de opgave van de huizen en hun bewoners in het Dorp, Herbeek, Stok en Gelberg rond 1860. Zulke gegevens zijn interessant voor mensen die werken aan hun stamboom. Achteraan komt dan een bibliografie van de geraadpleegde bronnen, een atlas met 25 overzichtskaarten en een reeks foto’s en prentkaarten. Ten slotte zorgt een Klapper voor het vlug terugvinden van alle vermelde plaats- en persoonsnamen. Het boek telt 171 bladzijden en kost 17 euro + 4 euro voor een eventuele verzending. Hiernaast is ook de Historische Atlas van Hoeleden verschenen als nummer 35 van de reeks Historische Atlassen van andere Hagelandse gemeenten. Dit boek beschrijft alle kadasternummers van het dorp rond 1860 en vroeger, met de aanduiding van de oppervlakte, de aard (land, weide, huis, hof, …) en de eigenaars, met 25 kaarten. Dit boek telt 119 bladzijden en kost 9,50 euro + 3 euro verzending.

Beide publicaties kunt u bestellen via de betreffende pagina’s: