Rond half december 2020 (UPDATE 18/12: nu beschikbaar) verschijnt een nieuw boek van Paul Kempeneers over Halle-Booienhoven. Hierin behandelt hij de plaatsnamen en hun geschiedenis. Na de zoektocht in archieven en kartografisch materiaal stelde Kempeneers detailkaarten op van het hele grondgebied van het dorp. De toponiemen verwerkt hij in rubrieken, zoals nederzettings- en gehuchtnamen, waterlopen, hoogten en laagten, bossen, weiden en akkers, gebouwen, wegen en voetpaden. Deze indeling zorgt een vlotte lectuur van het boek.

Halle & Booienhoven. Plaatsnamen en hun geschiedenis (links) + Historische atlas (rechts).

Een aantal historische documenten geven een kijk op het sociale leven van het dorp, zoals de verklaring van de weduwe Barbara Van den Put in 1735. Teksten van de Armentafel, Parochieregisters en de Dalscholieren geven een idee hoe het te raadplegen archief eruit ziet. Interessant is ook de moeilijk leesbare informatie op de zuil van de familie De Govaerts op het kerkhof van Sint-Odulfus. Genealogische informatie geeft de auteur met de volkstellingen in de Franse tijd, namelijk in 1796, in de dorpen Booienhoven en Halle. Bovendien citeert hij de huizen en hun bewoners in het dorp rond 1855. Zulke gegevens zijn interessant voor mensen die werken aan hun stamboom. Achteraan komt dan een bibliografie van de geraadpleegde bronnen, een atlas met 25 overzichtskaarten en een reeks foto’s en prentkaarten. Ten slotte zorgt een Klapper voor het vlug terugvinden van alle vermelde plaats- en persoonsnamen. Het boek telt 187 bladzijden en kost 18 euro + 3 euro voor een eventuele verzending.

Hiernaast verschijnt ook de Historische Atlas van Halle-Booienhoven als nummer 36 van de reeks Historische Atlassen van andere Hagelandse gemeenten. Dit boek beschrijft alle kadasternummers van het dorp rond 1855 en vroeger, met de aanduiding van de oppervlakte, de aard (land, weide, huis, hof, …) en de eigenaars, met 25 kaarten (dezelfde kaarten als in “Plaatsnamen en hun geschiedenis). Dit boek telt 195 bladzijden en kost 13 euro + 3 euro verzending.

In coronatijd zijn de boeken te bestellen via www.kempeneers.org, met rekeningnummer BE52 3350 5713 9009 of via de auteur Paul Kempeneers, met rekeningnummer BE87 4346 2394 2194. Bij heropening van de winkels is het boek af te halen bij de auteur in de Leuvensestraat 45 te Tienen, ook te verkrijgen in de lokale boekhandel en in Halle-Booienhoven bij de Apotheek van Julie Jacobs, Grote Steenweg 95.

Bestelpagina “Halle & Booienhoven. Plaatsnamen en hun geschiedenis”

Bestelpagina “Historische atlas van Halle-Booienhoven”

Halle-Booienhoven Plaatsnamen + Atlas

Combipakket “Plaatsnamen en hun geschiedenis” en “Historische atlas”, inclusief verzending naar adres in België.

€ 35,00