Op 29 juli 1693 had de vreselijke veldslag van Neerwinden plaats. Er vielen duizenden slachtoffers. Niet enkel Neerwinden betaalde een prijs, ook de andere dorpen in de omgeving hadden het moeilijk. Zo verdween Wievelkoven volledig. Dit gehucht was gelegen in het uiterste zuidwesten van Halle-Booienhoven aan de grens met Neerlanden. Zo lezen we op de kaart van Villaret blad 37 in 1745 Wielcoven Hameau Brulé en 1693. Naast Halle ligt het dorp Dormaal. Het bestond eertijds uit 2 delen: Neerdormaal en Opdormaal. Na de verwoestingen kon enkel Neerdormaal zich herstellen. De Sint-Martinuskerk werd weer opgebouwd. Dit gebeurde niet met de kerk van Opdormaal.

In 1720 woonden in Dormaal nog amper 71 mensen. In dat jaar hoorde Neerdormaal nog voor een deel tot het hertogdom Brabant en een deel tot het prinsbisdom Luik. Deze toestand zal duren tot de Fransen het dorp in 1795 toevoegden aan het Departement van de Dijle. In de parochieregisters (digitale bladzijde 19) vinden we een korte beschrijving van de inwoners in het Latijn, opgetekend door pastoor Joannes Ariens.

(1) Habitant sub parochia De Neer=Dormael Anno 1720 sub patria Brabantie. Eerst volgt de lijst van de inwoners van Neerdormaal gelegen onder het vaderland Brabant.

Joannes Van Herck cum uxore sua Maria Morren cohabita[n]t una filia et unus filius. Jan Van Herck met zijn vrouw Maria Morren. Hierbij woont [of wonen] samen één dochter en één zoon. [totaal 4 personen]

Joannes Vanden Putt et Cecilia Coninx eius uxor, que habent 2 filias et unum filium. Jan Vanden Putt en Cecilia Coninx diens vrouw die 2 dochters hebben en één zoon. [5 pers]

Hubertus Vanden Broeck et uxor ipsius Joanna Maria Beelen habent 2 filias. Hubert Vanden Broeck en de vrouw van deze Joanna Maria Beelen, zij hebben 2 dochters. [4 pers]

Joannes Hoebanx cum uxore sua et 5 prolibus. Jan Hoebanx met zijn vrouw en 5 kinderen. De pastoor vermeldt de naam van de vrouw niet, maar ik vond elders in de registers dat hij gehuwd was met Anna Ruttens. [7 pers]

Henricus Toelen cum uxore sua 3 filiis et una filia. Hendrik Toelen met zijn vrouw, 3 zonen en één dochter. De echtgenote was Joanna Ceuleers. [6 pers]

Remigius Toelen tenens familiam cum sorore sua Barbara. Remi Toelen vormt een familie met zijn zuster Barbara. [2 pers]

Lucia Vanden Boon vidua. Lucia Vanden Boon weduwe. [1 pers]

Jacobus Vanden Broeck cum uxore et 5 prolibus. Jacob Vanden Broeck met vrouw en 5 kinderen. De echtgenote heette Maria Lenaerts. [7 pers]

Ida Gijseleers vidua cum 3 pueris. Ida Gijseleers weduwe met 3 kinderen. Ida trouwde op 6 mei 1708 met soldaat Jan Berens, ook geschreven Barents. Op 21 april 1718 werd de dochter Genoveva Berens geboren. [4 pers]

Hubertus Briers cum uxore sua et 4 prolibus. Hubert Briers met zijn vrouw en 4 kinderen. Hubert was getrouwd met Genoveva Smets. [6 pers]

Jacob Lenaerts cum uxore sua. Jacob Lenaerts met zijn vrouw. Hij was getrouwd met Anna De Jonge. [2 pers]

Maria Strauven vidua cum filio suo Joanne de Catt. Maria Strauven weduwe met haar zoon Jan De Catt. De vader was Walter De Catt. [2 pers]

(2) Habitant sub parochia de Neer=Dormael Anno 1720 sub patria Leodiensi in Hall. Zij wonen in de parochie van Neerdormaal in het jaar 1720 onder het vaderland van Luik in Halle.

Christianus Janssens cum uxore sua. Christiaan Janssens met zijn vrouw. De echtgenote heette M. Massin, ook geschreven Massee. [2 pers]

Willem van Oorlez cum uxore sua Joanna Janssens. Willem Van Oorlez met zijn vrouw Joanna Janssens. Willem was eerst getrouwd met Christina Van Meer op 3 mei 1717. Hij hertrouwde met Joanna Janssens. [2 pers]

Joannes Bamps cum uxore sua Gertrud Janssens et filia. Jan Bamps met zijn vrouw Gertrud Janssens en een dochter. [3 pers]

Cornelius Lamens viduus cum filio suo Cornelio et uxore cum 4 prolibus. Corneel Lamens weduwnaar met zijn zoon Corneel en vrouw met 4 kinderen. Een ingewikkeld geval. Ik vond een huwelijk van Cornelius Lamens met Elisabeth Coenen op 2 november 1710. Een tweede vrouw van Cornelius was Maria Vandevelde. Zij overleed op 12 oktober 1717. Daarna komt Elisabetha Van Willekenhuijsen als echtgenote voor. Zij kreeg van Corneel heel wat kinderen, vermeld in het parochieregister. [7 pers]

Joannes Gilis cum uxore et filia. Jan Gilis met vrouw en dochter. De echtgenote heette Maria Engebos. [3 pers]

Guilielmus Coenen cum uxore sua Joanna et prolibus. Willem Coenen met zijn vrouw Joanna en (twee ?) kinderen. De familienaam van Joanna was Libens. [4 pers]

Zo komen we aan een totaal van 71 inwoners in Neerdormaal. Over Opdormaal vond ik geen gegevens.