Zoals elders zijn er ook in Dormaal kapellen waarover we niet veel weten. Op de kaart 33/5 van het Nationaal Geografisch Instituut in 1871 lezen we Chapelle met de tekening van de kapel die al lang verdwenen is. Deze stond op sectie B 4a, dit is de hoek gevormd door de Hespenstraat (nu genoemd Wittenweg) en de Waaibergstraat. Andere kapellen staan er nog. Zo zien we in de Neerlandensestraat, rechts van het huis 31C, een kapel met opschriften. Bovenaan lezen we Anno 1895 met hieronder de initialen V.D.W. – J.V.D.P. Verder staat er in een grote boog O.L.V. van Gedurige Bystand B(id) V(oor) O(ns). De initialen verwijzen uiteraard naar een echtpaar, maar het is raden naar de voluit geschreven namen.

De kapel hoort tot het vroegere grote perceel van de sectie B 192. In mijn Historische Atlas van Dormaal vind ik dat dit perceel rond 1860 toebehoorde aan landbouwer Franciscus Vandenputte. Volgens de afkorting J.V.D.P. op de voorgevel zou de kapel kunnen verwijzen naar een vrouw met de familienaam Vandenputte. Mijn ingeving bleek juist te zijn. In het Rijksarchief op het Internet kan men de registers van de Burgerlijke Stand raadplegen. Zo kom je uit op een register van 741 folio’s met gegevens over Dopen, Huwelijken en Overlijdens van Dormaal vanaf folio 180. Na wat gepuzzel kwam ik tot de oplossing. In het jaar 1895 (het jaartal op de gevel) overleed Maria Juliana Vandenputte op 24 juli om 11 uur in de voormiddag. Ze was amper 34 jaar en was als huishoudster getrouwd met Henricus Victorus Dewamme, een koopman in varkens (BS, f. 715). Afgekort V.D.W. komt deze naam overeen met de initialen op de gevel van de kapel.

Juliana Vandenputte werd geboren in Dormaal in de Neerlandsche straet op 18 februari 1861, als dochter van Gerardus Vandenputte, oud 41 jaar en landbouwer, en Maria Theresia Ponsaers, oud 35 jaar en huiswerkster (BS, f. 299). De geboorte werd gemeld in tegenwoordigheid van Gerardus Billen, 30 jaar oud en landbouwer, en van Franciscus Arnauts, 71 jaar oud en koster. Juliana trouwde op 3 september 1887, 26 jaar oud, met Henricus Victorus Dewamme, 25 jaar oud (BS, f. 528). Victor werd geboren in Halle-Booienhoven op 15 augustus 1862, als zoon van Florianus Nicolaus Guilielmus Dewamme, 34 jaar en koopman in varkens, en van Barbara Catharina Nys, 21 jaar en wonende in Buzet (BS, f. 130). Het was Henricus Nys, de schoonvader van Florianus, 53 jaar oud en koopman in hoornvee, die de geboorte ging aangeven. Florianus Dewamme was geboren in Rèves (provincie Henegouwen), maar woonde in Buzet. De bevalling gebeurde in Halle-Booienhoven, in het woonhuis van Henricus Nys staende langs den steenweg van Thienen na Sint-Truiden. Dit woonhuis was een groot pachthof, in 1862 met kadasternummer D 397a aan de zuidkant van de Grote Steenweg, nu overeenkomend met Grote Steenweg 102 in Halle-Booienhoven.

Het huwelijk tussen Victor Dewamme en Juliana Vandenputte werd toegestaan door de grootvader die nog leefde, Joannes Baptista Dewamme zonder beroep en wonende te Buzet, blijkens een akte opgesteld door de notaris op 2 september 1887 in Feluy. De grootmoeder van Victor heette Maria Francisca Rioux. Zij was al overleden. Het echtpaar Dewamme-Vandenputte sloot een huwelijksovereenkomst af bij meester Vangoidtsnoven, notaris in Zoutleeuw, op 23 augustus 1887. Betrokken bij het huwelijk waren: Florianus Dewamme, 23 jaar oud, koopman in varkens, broeder van Victor en wonende in Halle-Booienhoven; Joannes Remigius Vandenputte, 29 jaar oud en landbouwer, broeder van Juliana, wonende in Dormaal; Lambertus Ponsaers, 29 jaar oud, veldwachter, en Bernardus Vandenputte, 37 jaar oud, landbouwer, beiden kennissen van de bruidegom (BS, f. 528). Acht jaar later overleed Juliana. Victor bouwde voor haar een kapel.

Het echtpaar had intussen 4 kinderen gekregen: Bernardus Florianus Dewamme (geboren op 11 december 1887), Emiliana Maria (geboren op 16 maart 1889), Maria Theresia Pelagia (geboren op 23 oktober 1890) en Remigius (of Benny) Albertus (geboren op 9 juli 1892).

Dewamme is een Waalse familienaam, afgeleid van de plaatsnaam Wasmes in Henegouwen (Debrabandere, p. 375-376). In 1998 waren er 69 in België met die naam, in 2008 80 (zie op internet Familienaam.be).