In nog geen ver verleden was het moeilijk om parochieregisters te raadplegen. De stamboom-onderzoeker die een account heeft bij het Rijksarchief, kan deze registers nu doorzoeken, gewoon thuis op zijn computer. De teksten in het Latijn zijn echter niet altijd goed leesbaar. Mijn vader Eugeen Kempeneers is in 1902 in Kumtich geboren. Vandaar mijn belangstelling voor dit dorp. Daarom wenste ik gegevens van vóór 1800 over dopen, huwelijken en overlijdens in Kumtich in een boek te verzamelen.

De Sint-Gillis- of Sint-Egidiuskerk van Kumtich bezit een mooie index met de chronologische opsomming van geboorten, huwelijken en overlijdens tussen 1710 en 1793. Dit ingescande document in het rijksarchief omvat 57 folio’s (1 folio = meestal 2 bladzijden). De alfabetische index bevat de geboorten, huwelijken en overlijdens van 1783 tot 1797. Omdat in de chronologische lijst meer namen staan, heb ik deze op eenvoudige wijze alfabetisch gerangschikt. Deze lijst heb ik aangevuld met de gegevens uit de jaren 1794 tot 1800 uit andere registers.

In het origineel zijn veel familienamen gescheiden geschreven zoals Angelina van Nauwen (ook Van Auwen), Bartholomeus vanden Bosch, Genovefa van Straetem, Albertus de Wit, Joanna Le Maitre, Elisabetha de Vadder, Cornelius van Weser, Henricus de Smet, Petrus de Hoogh. Ik heb deze gescheiden namen verbonden. Deze schrijfwijze is gemakkelijker om te alfabetiseren. De gebruiker vindt vlugger zijn weg in lijsten met Vanweser, Lemaitre en Devadder dan in kolommen met “Weser, van”.

In het origineel staan de chronologisch gerangschikte namen vanaf 1710 tot 1793 op de folio’s 21 tot 39. Zo lezen we als eerste in 1710 2a 9bris henricus f:l: Matthaei hoebanckx et Mariae quaethoven. Of met opgeloste afkortingen: Secunda (die) novembris Henricus filius legitimus Matthaei Hoebanckx et Mariae Quaethoven. Vertaald: (gedoopt op de) tweede dag van november, wettige zoon van Matthaeus Hoebanckx en van Maria Quaethoven. De voornamen van de ouders staan in de genitief. In mijn omzetting begin ik met de familienaam van het kind: Hoebanckx, Henricus. Hierop volgt: Geboren op 2 nov 1710, zoon van Mattheus Hoebanckx X Maria Quaethoven. De hoofdletter X betekent “gehuwd met”. Ik schrijf “geboren”, omdat niet elk kind op de dag van de geboorte werd gedoopt.

De letters f:l: staan voor mannelijk filius legitimus of vrouwelijk filia legitima “wettige zoon of dochter”. De vermelding “wettige” heb ik overal weggelaten. In totaal noteerde ik 1848 gedoopte kinderen tussen 1710 en  1793. Hierbij kwamen nog 217 kinderen van 1794 tot 1800. Totaal: 2065. In totaal telde ik 24 tweelingen.

Enkele onwettige kinderen staan in het register apart vermeld op folio 34, samen met de kinderen die toevallig in Kumtich werden geboren. De ouders hiervan zijn aangeduid als vagabundi “rondzwervenden”, dit is zonder vast verblijf in Kumtich. Ik telde 38 onwettige of bastaardkinderen, en 10 kinderen van zwervers. De alfabetisch gerangschikte voorouders zijn gemakkelijk terug te vinden.

De huwelijken staan in het origineel vanaf 1712 tot 1793 chronologisch op de folio’s 1 tot 4. Zo lezen we als eerste: 11 7bris 1712 paulus geusen et anna tonet. In mijn omzetting begin ik met de naam van de gehuwde man: Geusen, Paulus. Hierop volgt: Huwde met Anna Tonet op 11 sep 1712. Vervolgens heb ik de namen alfabetisch gerangschikt. In totaal telde ik 383 huwelijken. Deze lijst heb ik aangevuld met de 37 huwelijken van 1794 tot 1800. Totaal: 420.

De overlijdens staan vanaf 1711 tot 1793 chronologisch op de folio’s 5 tot 18. Zo lezen we als eerste: 1711 jan: 31 infans f: zegeri Smeesters et maria peeters. In mijn omzetting begin ik met de naam van de overledene: Smeesters, Nomen. Omdat de voornaam niet bekend is, schrijf ik Nomen “naam”. Hierop volgt: Overleed op 31 jan 1711, met de toevoeging van de namen van de ouders, “kind van Zegerus Smeesters X Maria Peeters”. Vervolgens heb ik de namen alfabetisch gerangschikt. Ik telde 1251 overlijdens. Hierbij noteerde ik nog de 162 overlijdens van 1794 tot 1800. Totaal: 1413.

Moeilijker leesbaar zijn de attestaties vóór 1710. Het register telt ingescand 98 folio’s. Het is op veel plaatsen beschadigd, soms is de inkt te bleek of heeft de pastoor de letters niet zo duidelijk met zijn pen geschreven. Het schrift van de 17de eeuw is ook wel wat anders dan het huidige. Een v werd geschreven als ú in namen als Preúúeners, Taúeniers, Van Oúdenoúen, Steúens, Van Seúenbergen, Van Godtsenoúen, Naúiaú, Laúaerts. Ik heb de ú gemakshalve vervangen door v: Preuveners, Taveniers, Vanoudenoven, Stevens, Vansevenbergen, Vangodtsnoven, Naviau, Lavaerts. Hierbij komt dat de voertaal het Latijn is met veelvuldige afkortingen zoals een 9 voor de uitgang -us: fili9 te lezen als filius, noie te lezen als nomine “in naam van”, oib9 te lezen omnibus, de ablatief meervoud van omnis “door allen”.

De oudste vermelding is de geboorte van Guilielmus Leemans die geboren werd op 2 juli 1613. Dan volgt het doopsel van Henricus Pettens op 9 juli en van Elisabeth Vangoitsenhoven op 9 december. De 3 volgende dopen dateren van 1626. Vanaf 1627 worden de gegevens talrijker. De laatste namen komen voor in 1710 tot in september. Ze sluiten aan bij de 2 doopsels in november 1710.

Over het algemeen staan de namen van de ouders in de genitief. Zo lezen we op 12 juli 1627 Elisabetha filia Pauli Behits, et Marię Gielis. In de omzetting schrijf ik de namen in de nominatief: Paulus en Maria. Peter en meter worden meestal aangeduid als susceptores in de nominatief: Mathias Hensis et Martina Van Steenwegen. In de periode vóór november 1710 noteerde ik 1006 gedoopte kinderen (550 jongens en 456 meisjes), waaronder 11 tweelingen en 23 onwettige. In totaal noteerde ik dus in mijn boek over Kumtich 3071 gedoopte kinderen.

Over de huwelijken vóór 1710 vond ik minder terug. Ik noteerde slechts 58 huwelijken. Het register vermeldt drie overlijdens in 1619 en van 1680 tot 1710 nog 113.

Soms noteert de pastoor interessante gebeurtenissen. Op 18 september 1692 rond 3 uur in de namiddag was er een aardbeving, de hevigste die ons land ooit heeft getroffen. Hij deed veel schouwen omvallen en beschadigde gebouwen. Pastoor Hieronymus Bollis schreef: 18 octobris fuit in his partibus magnus terre motus circa horam 3m (= tertiam) pomeridianam; qui multos caminos evertit et edificia dissolvit (folio 83/98 rechts). De datum 18 oktober is echter verkeerd.