De parochieregisters van Neervelp bevatten interessante informatie over de inwoners in vroeger tijden. Op 7 september 1651 werd het eerste doopsel genoteerd. Richardus Hannocet was de wettige zoon van Jacobus Hannocet en Jacoba Van Dormael, gehuwden. De doopheffers of peter en meter waren Theodorus Hannocet en Barbara Van Dormael. Dit vernemen we op de gewone wijze in het Latijn: 1651 7 septembris. Baptizatus est Richardus filius legitimus Jacobi Hannocet, et Jacobae van Dormael conjugum. Susceperumt Theodorus Hannocet, et Barbara van Dormael.

Vóór dit eerste doopsel noteert de pastoor dat een onwettig geboren kind afzonderlijk wordt opgeschreven, te beginnen vanaf folio 109: Proles illegitima, si quae sint, scribuntur separatim incipiendo a folio 109. Op de bewuste folio werd 109 geschrapt en vervangen door 102. Op het internet bij het Rijksarchief verschijnt de folio 109 of 102 als folio 52 van 122. Hier lezen we: hîc sequuntur proles illegitimae parochiae de Neervelp ab anno 1651. Op de folio’s 52-54 vinden we de dopen van 11 onwettige kinderen. Voor een stamboomonderzoeker is het interessant om te weten onder welke familienaam de afstammelingen door het leven zijn gaan. Dit vinden we meestal terug in de later opgestelde alfabetische lijst. Deze bevat 928 dopen, 432 huwelijken en 761 overlijdens.

Nicolaus Maron (566). Anno 1677 23 novembris. Baptizatus est Nicolaus, filius naturalis Nicolai Henskens, et Catharinae Maron. Suscepit suâ sponte Reverendus Dominus Joannes Le Sie Cappellanus ex Charitate, eo quod nullus alius vollet esse patrinus, et Maria Pici. Eerwaarde heer Joannes Le Sie koos er zelf voor om peter te zijn, omdat niemand anders het wilde. In de alfabetische lijst staat: Maron, Nicolas, enfant naturel de Cathérine Maron et Henskens Nicolas.

Petrus Vandevelden (567). 19 Julij 1718. Inventa est in campo infra manipulos siliginis proles recenter nata, quam eodem die baptizavimus sub conditione, illiqz nomen est impositum: Petrus van de Velden. Susceperunt Petrus Noë, et Maria van Meensel. Een kind, pas geboren, werd gevonden onder graanschoven in het veld. We hebben het gedoopt en de naam gegeven van Petrus Vandevelden. In de lijst staat: Vandevelden, Pierre, enfant trouvé.

Anna Maria Delvaulx (568). 6 martij 1729 quaedam filia ignota mendica peperit filiam in molendino de molestede, quam hîc baptizavimus, et nomen illi impositum, Anna Maria. Mater prolis noluit dicere suum nomen …, nec nomen patris. Prolem illam susceperumt Petrus Josephus Delvaulx, et Anna Maria Willeborts. Een onbekend en arm meisje baarde een kind, dat we Anna Maria noemden. Ze wou haar naam niet zeggen en ook niet die van de vader. In de lijst staat: Anne Marie Delvaux, fille de Anne Marie.

Enige tijd later kwamen de leugens aan het licht, detectae sunt fallaciae. Het meisje dat het kind baarde, was niet onbekend en arm. Het was Anna Maria Delvaulx, de zuster van Henricus Delvaulx, de molenaar van Molenstede, en dochter van Petrus Delvaulx, molitoris loci de Mahagne prope Gemblacum, molenaar van de plaats Mehaigne nabij Gembloers. Een zekere Joannes liet Anna Maria zwanger achter en trouwde met iemand anders.

Elisabetha Verlaenen (569). 13 aprilis 1735. Baptizata est Elisabetha filia naturalis Joannę Marię Verlaenen, et Martini Vleminx, ut illa confessa est tempore partus prout retulit mihi Anna de Becker pro tempore obstetrix jurata in bierbeck … Susceperunt Petrus de Muijser, et Elizabetha de Vroij. Elisabeth Verlaenen werd op 13 april 1735 geboren als natuurlijk kind van Joanna Maria Verlaenen en Martinus Vleminx. Zo werd mij verteld door Anna De Becker, beëdigde vroedvrouw van Bierbeek. Peter en meter zijn Petrus De Muijser en Elizabetha De Vroij. In de lijst staat: Verlaenen Elisabeth fille de Jeanne Marie.

Petrus Dumont (570). 9 Julij 1733 (sed Lovani in S. Michaelis). Baptizatus est Petrus filius naturalis Barbarę Pitzij, et Petri Josephi du Mont. Susceperunt Petrus Vleminxs, et Maria Pitzij. Op 9 juli 1733 werd in de Sint-Michielskerk van Leuven gedoopt Petrus natuurlijke zoon van Barbara Pitzij en Petrus Josephus Du Mont. Peter en meter waren Petrus Vleminxs en Maria Pitzij. Door het latere huwelijk werd het kind wettig verklaard: per subsequens matrimonium inter Petrum Josephum du Mont, et Barbara Pitzij est proles legitimata. (Bijgevoegd: Hij overleed op 10 december 1760.) In de lijst staat Pierre Dumont aangeduid als eerste van de 6 kinderen van Pierre Joseph Dumont en Barbe Pitzy.

Catharina De Veijver (571). 21 aprilis 1741. Baptizata est sub conditione Catharina, filia naturalis Marię van Laer, et Ludovici de Veijver, uti ipse confessus est. Susceperunt Joannes Smets, et Catharina Noe. Catharina was het onwettig kind van Maria van Laer en Ludovicus De Veijver. Door een later huwelijk tussen de genoemden werd het kind wettig verklaard: per subsequens matrimonium inter predictos est proles legitimata. In de lijst staat: Deveyver, Cathérine, née de Louis Deveyver et Cathérine (= fout voor Marie) Van Laer.

Joanna Porton (572). 1744 17 junii. Baptizata est Joanna filia naturalis Catharinę Porton, et Ludovici Rougier, prout pręfata Catharina testata est, et fondata suspicione constat, salva purgatione. Susceperunt Cornelis Porton, et Joanna Margile. Joanna was het onwettig kind van Catharina Porton en Ludovicus Rougier. Peter en meter waren Cornelis Porton en Joanna Margile. In de lijst staat: Porton, Jeanne, fille de Catherine et Rousier (lees: Rougier), Louis.

Joanna Rougier (573). 30 Januarij 1745. Baptizata est Joanna filia naturalis Catharinę Rougier, et Henrici de Veijver p(r)out ex relatione obstetricis et communi rumore habui. Susceperunt Arnoldus Verooghen, et Joanna Primen, et obiit in albis. Joanna was het onwettig kind van Catharina Rougier en Henricus De Veijver. Zo verneem ik van de vroedvrouw en algemeen gebabbel. Peter en meter waren Arnoldus Verooghen en Joanna Primen. Het kind overleed in het wit. In de lijst staat: Rougier, Jeanne, fille naturelle de Cathérine et Deveyver Henri.

Joanna Brams (574). 19 Maj anni 1750. Baptisata est Joanna filia naturalis Elizabethae Rousier et Joannis Brams, prout ex relatione matris dictae Elisabethae et Joannae Primen desuper interrogatae habui. Susceperunt Henricus de Vyver et Joanna Primen. Joanna was het onwettig kind van Elizabetha Rousier (lees: Rougier) en Joannes Brams. Zo vernam ik van de moeder zelf en van Joanna Primen. De ouders trouwden met elkaar en zo werd het kind wettig: parentes postmodum 26 Julij iniverunt inter se matrimonium. In de lijst staat: Jeanne Brans (met n), dochter van Jean Brans en Elisabeth Rougier.

Elizabetha De Muijser (575). 19 februarii 1767. Baptizata est Elizabetha, filia naturalis Barbarae De Muijser, quae partui proxima coram obstetrice Barbara Van der Geeten, et Henrico De Muijser, Elisabetha Smets, Anna Catharina Verlaenen testibus, declaravit patrem esse Nicolaum Huens, qui mihi postea etiam fassus est. Susceperunt Henricus De Muijser et Elizabetha Smets. Elizabeth was het onwettig kind van Barbara De Muijser. Volgens de vroedvrouw Barbara Vander Geeten en drie getuigen was Nicolaus Huens de vader. Peter en meter waren Henricus De Muijser en Elizabetha Smets. Bijgevoegd: overleed op 10 april 1767. In de lijst staat: Demuyser, Elisabeth, fille de Barbe.

Maria Elizabetha De Neumoulin (576). 18 Januarii 1777. Baptizata est Maria Elizabetha, filia naturalis Joannae De Neumoulin et Henrici De Veijver, prout ex relatione Matris dictae Joannae et communi rumore habui. Susceperunt Wilhelmus De Neumoulin et Maria Elizabetha De Neumoulin. Maria Elizabetha was een natuurlijk kind van Joanna De Neumoulin en van Henricus De Veijver, zoals ik vernam van de moeder Joanna en algemeen gebabbel. Peter en meter waren Wilhelmus De Neumoulin en Maria Elizabetha De Neumoulin. In de lijst staat: De Neumoulin, Marie Elisabeth, née de Jeanne.