Ter inleiding

In een boek getiteld Registrum Mortuorum Ecclesiae Begginasii Oppidi Thenensis, bewaard in het Stedelijk Archief van Tienen onder het nummer 61, vinden we de namen van Begijnen die overleden tussen 1696 en 1796. Oud-archivaris Jan Wauters nummerde de overledenen van 1 tot 190. In het document staan ook de namen van enkele pastoors van het Begijnhof.

De eerste vijf namen zijn vermeld in het Nederlands, de andere in het Latijn. Voorbeeld: S(uste)r Catarina Hombroeck overleden den 19 novem(ber) 1696. Vanaf nummer 6 lezen we in het Latijn: S(oro)r Catarina Monnaer obijt 23 julij 1700. Later staan er meer gegevens bij een overlijden, zoals in nummer 43: Obijt Susanna Blijckaerts begina 17 martij anno 1720 et sepulta in choro sanctae crucis pro qua sepultura et loco recipi sedecim florenos. Ik heb alle Latijnse gegevens vertaald en de namen alfabetisch gerangschikt.

Achteraan vinden we apart een overzicht op één bladzijde met 27 namen van Begijnen, getiteld Etat nominatif des Béguines existantes au Béguinage de la Ville de Tirlemont au 1r Aout 1821. Hierin worden de begijnen van 1821 in het Frans opgesomd met de geboortedatum, de plaats van geboorte en de datum waarop zij de belofte hebben afgelegd. Ook deze lijst heb ik vertaald en alfabetisch gerangschikt.

Het parochieregister nummer 62 bestaat uit een getikte lijst van 2 bladzijden, opgesteld door Fr. C. van Basten Batenburg, O.F.M. Conv. Hierin staan de familienamen van de Begijnen met de vermelding van het nummer door Jan Wauters gegeven en het nummer van de “Etat nominatif”.

Begijnen waren godvruchtige vrouwen, verenigd in een gemeenschap. Ze waren aan een mystieke regel onderworpen, maar vormden geen kloosterorde. In Tienen ontstond het Begijnhof rond het jaar 1240. Als we Gramaye mogen geloven, waren er ooit meer dan 300 begijnen. In 1821 waren er nog 27. De laatste begijn was Anne Catherine Kerstens. Ze overleed in haar woning op 19 maart 1866, bijna 79 jaar oud. De begijnen werden meestal begraven in de kerk. Dit werd in 1784 verboden. In dit jaar kwam er een nieuw kerkhof aan de Aarschotsesteenweg. Zo lezen we dat overleden begijnen nu begraven werden “in het kerkhof buiten de stad”. Toch kregen enkele begijnen na 1790 nog een rustplaats in de kerk of op het kerkhof achter het groot koor.

De Begijnhofkerk, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, kreeg in de volksmond de naam Paterskerk. Dit gebeurde door de aankomst van de paters dominicanen van Gent, onder de leiding van Jean Tanghe. Zij kregen op 11 februari 1843 de toestemming van het stadsbestuur om gronden van het Begijnhof te kopen. De begijnen werkten aan de kerk al zeker in 1245. Op 22 september 1976 werd de Begijnhofkerk door een uitslaande brand onherstelbaar verwoest. Het stadsbestuur maakte geld vrij voor de restauratie. De keuze viel niet op de wederopbouw, maar op het verstevigen van de resten. Zo werd de Paterskerk een toeristische attractie (Kempeneers, 1999, p. 842-848).

Liste vande overlede begijntkens

Dewelcke hier begraven sijn op ons Begijnhof

van Thienen sedert Jaer 1696

Ackermans, Anna Maria, uit Leuven, overleed op 30 oktober 1765, legde 34 jaar geleden de belofte af, en werd begraven voor het beeld van Sint-Elisabeth.

Ansau, Gertrudis Aldegundis, overleed op 22 januari 1761, jubilaris, en werd begraven nabij het beeld van Sint-Jozef.

Audiaens, Tresia Victoria, zuster, overleed op 4 augustus 1752, legde 45 jaar geleden de belofte af, werd begraven naast het altaar van de Heilige Maria Maagd in de richting van het altaar van het Heilig Kruis.

Ausseloos, Anna Gertrudis,  uit Overhespen, overleed op 29 januari 1776, was 8 jaar jubilaris, had 58 jaar geleden de belofte afgelegd, en werd begraven voor Sint-Jozef.

Ausseloos, Anna Maria, zuster, uit Overhespen, overleed op 20 december 1788 om half twaalf ‘s nachts, 69 jaar oud, legde de belofte 46 jaar geleden af, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op de 23ste van genoemde maand en jaar.

Baerts, Isabella, edele juffrouw, overleed op 27 januari 1795 rond negen uur ‘s avonds, was gedurende vele jaren meesteres of bestuurster van het Begijnhof in Tienen, was 90 jaar oud, legde 69 jaar geleden de belofte af  als dochter van de edele heer Joannes Baerts raadgever en ontvanger van de domeinheren van S.C.S.M., en van Vrouwe Anna Maria De Wolfs. Zij werd begraven op het kerkhof van deze parochiale Begijnhofkerk achter en in de omgeving van het hoofdaltaar op 30 januari.

Baerts, Theresia, edele juffrouw uit Tienen en begijn, overleed op 9 mei 1795 rond twee uur in de namiddag, 83 jaar oud, legde de belofte af 67 jaar geleden. Zij was de dochter van de edele heer Joannes Baerts raadgever en ontvanger van de domeinheren van S.C.S.M., en van Vrouwe Anna Maria De Wolfs, en  werd begraven op het kerkhof van deze parochiale Begijnhofkerk achter en naast het groot koor op de 11de van de genoemde maand.

Baex, Maria Catharina, zuster in het onderdrukte vrome klooster van Kabbeek in Tienen, overleed op 2 juli 1788 om ongeveer vier uur in de namiddag, 69 jaar oud, legde de belofte 55 jaar geleden af, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op de 4de van genoemde maand en jaar.

Beaulieu, Catharina Isabella, zuster, overleed op 19 december 1739 en werd begraven in de omgeving van het altaar van de Goddelijke Maagd Maria onder de troon van Sint-Jozef.

Bernard, Teresia, zuster, overleed op  26 september 1705.

Berrewauts, Isabella Clara, overleed op 28 januari 1774, en werd zonder medeweten van de pastoor begraven in de parochiekerk van de plaats Geetbets. Ook de uitvaartplechtigheid had daar plaats.

Blijckaerts, Susanna, begijn, overleed op 17 maart van het jaar 1720  en werd begraven in het koor van het Heilig Kruis. Voor deze begrafenis en plaats heb ik 16 guldens ontvangen, voor dertig missen ontving ik [niet ingevuld].

Blijkaerts, Antonia, zuster, overleed op 26 november 1751, was 12 jaar jubilaris en werd begraven in het koor van het Heilig Kruis onder de zuil.

Bosch, Maria, zuster, overleed op 9 januari 1709 als jubilaris.

Bouton,  Patricius, Zeer Eerwaarde Heer, overleed op 21 april 1721, pastoor van dit Begijnhof en werd begraven op het kerkhof achter de Begijnhofkerk. (Hieronder stond geschreven: de volgenden overleden onder mij Constantinus Maes pastoor.)

Brabant, Anna Joanna, zuster, sterft op 28 juli 1697.

Brion, Maria Theresia, zuster, uit Chamon nabij Waver, werd begraven op 26 [] 1779 in de kerk. Ze overleed op de 24ste om twee uur ’s nachts. Ze had de belofte afgelegd op 28 mei 1725 en stierf gesterkt door de heilige zalving.

Cans, Helena, zuster, overleed op 3 oktober 1745 en werd begraven voor het beeld van de Heilige Angelus bewaarder, had 43 jaar geleden de belofte afgelegd.

Chaltein, Anna Joanna, overleed op 25 augustus 1766, legde 33 jaar geleden de belofte af en werd begraven voor het beeld van Sint-Adriaan.

Chaltin, Maria, ex jouse (= Jauche ?), werd begraven op 1 juni 1782 in de kerk. Zij stierf rond vijf uur in de namiddag op 29 mei, haar leeftijd was 77 jaar, de belofte 59.

Claes, Joanna, jubilaris, zuster, stierf op 14 juni 1732 en werd begraven onder het beeld van Sint-Jozef.

Collaerts, Maria, zuster, overleed op 30 juni 1737 en werd begraven naast het beeld van de Heilige Maria Maagd van de Zeven Smarten.

Colleij, Maria, zuster, overleed op 23 september 1730, ongeveer 15 jaar jubilaris, werd begraven in de gang in de omgeving van het beeld van de Goddelijke Maagd van Zeven Smarten.

Corbesier, Maria, zuster, overleed op 21 oktober 1756, legde 25 jaar geleden de belofte af en werd begraven voor de biechtstoel van de vaders.

Costermans, Barbara, uit Glabbeek, overleed op 1 januari 1769, legde 47 jaar geleden de belofte af, en werd begraven onder de zuil nabij het altaar van de Goddelijke Maagd Maria.

Cruijwinckel, Isabella Josepha, uit Tienen, werd op 24 december 1776 begraven nabij het beeld van Sint-Jozef, had in 1725 de belofte afgelegd, overleed gesterkt door de heilige zalving.

De Berrewauts, Isabella Catharina, zuster juffrouw, overleed op 3 juni 1789 om 5 uur in de namiddag, komt uit de oude en beroemde familie geboren in Bets in het jaar 1710 en legde in dit Begijnhof de geloften af in het jaar 1727. Na de begrafenis in het koor, een eerbewijs aan edelen, werd zij volgens akte begraven in Dormaal op de 5de van de maand hierboven geschreven.

De Bref, Gertrudis, zuster, overleed op 4 september 1743 en werd begraven voor het beeld van Sint-Andilia tussen de kolommen.

De Bref, Maria, zuster, overleed op 24 januari 1747, was 11 jaar jubilaris en werd begraven voor het beeld van Sint-Andilia.

De Broux, Joset, zuster, overleed op 1 februari 1709 als jubilaris.

De Cat, Anna Gertrudis, uit Landen Sint-Geertruiden, werd begraven op 24 december 1780 in de kerk. Zij overleed op de 22ste rond de middag en legde de belofte af op 4 oktober 1735. Zij stierf gesterkt door de sacramenten.

De Coux, Maria Catharina, zuster, uit Hemptinne, overleed op 10 januari 1790 om 8 uur ‘s morgens, 77 jaar oud, legde de belofte af 58 jaar geleden, werd begraven in de kerk voor het beeld van Sint-Catharina op de oude wijze zoals voor het jaar 1785 kon gebeuren.

De Coux, Maria Josepha, uit Hemptinne, overleed op 16 mei 1774, had 43 jaar geleden de belofte afgelegd, en werd begraven voor het beeld van Sint-Elisabeth.

De Groutars, Maria Theresia, uit Borgloon prinsbisdom Luik, overleed op 19 februari 1784 rond 12 uur ’s nachts, leeftijd 69 jaar, had de belofte afgelegd 51 jaar geleden, werd begraven hier in de kerk op de 22ste in de omgeving van het beeld van Sint-Jozef.

De L’Escaille, Anna Maria Jacoba Henrica, edele juffrouw uit Tienen, overleed op 25 juli 1792 in de namiddag, meesteres van het Begijnhof gedurende 48 jaar, 84 jaar oud, legde de belofte af 66 jaar geleden, werd begraven in Kersbeek op 26 juli, en dezelfde dag volgde de uitvaart op de wijze van edellieden.

Del Vaulx, Francisca, zuster, overleed op 14 augustus 1729, ongeveer 18 jaar jubilaris, heeft de belofte afgelegd op 18 oktober 1661, en werd begraven in de vorm van een arme. Ze stierf immers in het ziekenhuis.

De Tombeur, Anna Maria, zuster, overleed op 31 januari 1729, 6 jaar en 8 maanden jubilaris, en werd begraven op de plaats genoemd het graf van Onze Heer Jezus Christus.

De Tombeur, Gertrudis, zuster, overleed op 3 maart 1732, 4 maanden jubilaris, en werd begraven naast het beeld van Sint-Catharina en de zitplaatsen van de Begijnen.

De Wel, Anna, zuster, overleed op 13 januari 1743 en werd begraven in de omgeving van het beeld van Sint-Elisabeth.

Dolheijn, Anna, zuster, overleed op 6 september 1707, als jubilaris.

Dorie, Maria, zuster, overleed op 17 april 1728,  als jubilaris 13 jaar en werd begraven in de gang net achter de preekstoel.

Dormael, Anna Gertrudis, zuster, overleed op 3 december 1740 en werd begraven onder het beeld van Sint-Catharina.

Douchet, Anna Alexandrina, overleed op 27 januari 1771, heeft 35 jaar geleden de belofte afgelegd, en werd begraven voor het beeld van Sint-Jozef.

Du Jardin, Anna, zuster, overleed op 5 september 1713 en werd begraven voor het beeld van Sint-Catarina.

Dusart, Anna, zuster, uit Opheilissem, overleed op 25 oktober 1789 om 11 uur in de voormiddag, 80 jaar oud, legde de belofte 62 jaar geleden af, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op de 27ste van de genoemde maand.

Emanuel, Anna Maria, overleed op 31 januari 1772, was 7 jaar jubilaris, en werd begraven nabij Sedilia bewaarder richting Angelus bewaarder.

Gelsoel, Joanna Maria, uit Tienen, werd op 26 juni 1779 begraven in de kerk. Zij overleed op de 24ste rond negen uur in de voormiddag. Zij had de belofte afgelegd op 22 april 1732 en stierf gesterkt door de heilige zalving.

Gielis, Teresia, overleed op 11 mei 1774, en werd begraven voor het beeld van de Goddelijke Barbara, was 10 jaar jubilaris.

Gilis, Agnes, zuster, overleed op 1 december 1723 en werd begraven in de gang in de omgeving van het beeld van Sint-Adrianus.

Gilis, Deodata, zuster, overleed op 8 augustus 1726 en werd begraven in de gang in de omgeving van het beeld van Sint-Adrianus.

Gilis, Joanna, zuster, overleed op 14 december 1716, afkomstig van Lincent.

Gilis, Maria, zuster, sterft op 15 mei 1698.

Godar, Anna, overleed op 15 januari 1763 in Lijsem (= Lincent), jubilaris sedert 3 jaar, werd daar ook begraven, maar de uitvaart gebeurde hier in de kerk en de rechten voor de erfgenamen werden voldaan.

Goemans, Catharina, zuster, jubilaris, stierf op 18 november 1732 en werd begraven onder het beeld van Sint-Catharina.

Goemans, Elisabeth, overleed op 28 oktober 1773, 1O jaar jubilaris en werd begraven voor het grafmonument van Onze Heer Jezus Christus.

Goemans, Joanna, zuster, overleed op 29 maart 1751, was 20 jaar jubilaris en werd begraven in de omgeving van het beeld van Sint-Catharina.

Gosin, Anna Maria, juffrouw, overleed op 6 december 1728, jubilaris, was gedurende 15 jaar meesteres geweest van dit Begijnhof. Ze werd begraven voor het beeld van Sint-Barbara.

Gosin, Maria Joanna, zuster, Duitse zuster van juffrouw Anna Maria Gosin, overleed op 15 december 1728 en werd eveneens begraven voor het beeld van Sint-Barbara naast de trappen van het altaar van Sint-Anna.

Gosin, Maria Joanna, overleed op 9 mei 1755, legde 29 jaar geleden de belofte af, en werd begraven voor het beeld van Sint-Barbara.

Hendrickx, Maria, zuster, overleed op 11 augustus 1712 en werd begraven nabij het altaar van de Goddelijke Maagd.

Hennus, Margarita, overleed op 20 december 1771, legde 48 jaar geleden de belofte af, en werd begraven beneden het beeld van Sint-Jozef.

Hennus, Maria Elisabetha, uit Tienen, werd begraven op 9 februari 1782 in de kerk. Zij overleed rond zeven uur ’s morgens op de 7de dag, had de belofte afgelegd op 9 november 1733 en stierf gesterkt door de sacramenten.

Hoebaerts, Maria, zuster, overleed op 5 februari 1711 als jubilaris.

Hombroeck, Catarina, zuster, overleed op 10 november 1696.

Hombroeck, Catarina, zuster, overleed op 2 november 1701.

Huber, Francisca, zuster, overleed in Namen op 15 juli 1707 en werd daar ook begraven, maar in onze kerk had de uitvaart plaats en de verdeling voor de gemeente; op dezelfde wijze was het lichaam aanwezig tijdens een hoogmis et cetera op 27 juli.

Hubert, Hermelinda, zuster, sterft op 18 februari 1697.

Immens, Barbara, zuster, overleed op 15 november 1719 en werd begraven op het einde van de kerk aan de zijkant van het evangelie.

Ingelbert, Maria Teresia, zuster, overleed op 13 oktober 1753 en werd begraven voor het altaar van Sint-Anna.

Ingelberts, Maria Theresia, zuster, ex aijninez (= Enines) in Waals-Brabant, overleed op 11 augustus 1789 om 11 uur in de voormiddag, 51 jaar oud, heeft de belofte afgelegd in het jaar 26, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op de 13de van de genoemde maand.

Ingelberts, Maria Theresia, uit Lummen, overleed op 28 september 1796, 82 jaar oud, legde de belofte af 50 jaar geleden, en werd begraven op het kerkhof van deze kerk achter het groot koor op de 30ste van genoemde maand.

Jamin, Joanna Teresia, zuster, overleed op 9 juli 1742 in Corroy en werd daar begraven. Hier had ook de uitvaart plaats.

Janssens, Maria Elisabetha, zuster, uit Sint-Pieters-Vissenaken, overleed op 26 juli 1790 om half één ‘s nachts, 25 jaar oud, legde de belofte af 5 jaar geleden, werd begraven in de kerk aan de achterkant van het beeld van Sint-Jozef op de 28ste van genoemde maand.

Joachim, Catharina, zuster, overleed op 28 mei 1744, was ongeveer 14 jaar jubilaris, en werd begraven in de gang richting het convent in de omgeving van het beeld Ecce Homo.

Joasingh, Maria Lucia, zuster, overleed op 5 september 1743 en werd begraven in de gang richting het convent.

Kennaer, Anna Francisca, zuster, overleed op 22 februari 1722 en werd begraven op de wijze van een arme. Ze overleed in het ziekenhuis; wie wat geld bezit, kan dit voor anderen gebruiken om missen te doen, of voor ander nuttig gebruik voor de instemming van de dode.

Lacail, Anna, zuster, overleed op 13 november 1737 en werd begraven in de gang tussen het altaar van de Heilige Maagd Maria en de biechtstoel.

Lambreghts, Gertrudis, zuster, overleed op 13 juni 1728 en werd begraven in de omgeving van het beeld van Sint-Jozef.

Landeloos, Jacoba Thresia, zuster, uit Tienen, overleed op 21 februari 1786 om 12 uur ’s middags, 89 jaar oud, heeft de belofte van begijn 62 jaar geleden afgelegd, werd begraven op het kerkhof van de parochiekerk van de plaats Grimde nabij Tienen op de 24ste van de maand als boven.

Landeloos, Paulina, juffrouw, overleed op 17 juli 1770, twee jaar jubilaris, en werd begraven nabij Angelus bewaarder.

Larock, Anna Christina, uit Oorbeek, overleed op 3 maart 1769, legde 29 jaar geleden de belofte af en werd begraven achter de preekstoel.

La Rock, Maria, zuster, uit Oorbeek, overleed op 15 maart 1788 om 11 uur ‘s nachts, 84 jaar oud, legde de belofte af 56 jaar geleden, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op de 18de van de maand hierboven beschreven.

Le Begge,  Maria Theresia, uit het vrome klooster van de Annuntiaten in Brussel, overleed op 14 oktober van het jaar 1789 om half tien ‘s avonds, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op de 16de van de beschreven maand.

Leemans, Maria, zuster, overleed op 18 november 1721 en werd begraven in de kerk in de omgeving van het altaar van Sint-Anna.

Lescaille, Barbara, zuster, overleed op 31 maart 1725 en werd begraven in het midden van de kerk in de omgeving van het beeld van Sint-Catharina.

Leunckens, Catharina, zuster, overleed op 18 februari 1744, was 16 jaar jubilaris, en werd begraven in de omgeving van het beeld van Sint-Barbara naast de zuil.

Loeijaerts, Catharina, zuster, overleed op 30 december 1741, 11 jaar jubilaris, en werd begraven in de omgeving van het beeld van Sint-Antonius van Padua.

Loeijaerts, Elisabetha, zuster, overleed op 5 februari 1744, was 10 jaar jubilaris, en werd begraven onder het beeld van Sint-Antonius van Padua.

Loeijaerts, Geetruijt, zuster, sterft op 8 september 1697.

Loeijaerts, Joanna Barbara, zuster, overleed op 19 december 1746, was 18 jaar jubilaris en werd begraven onder het beeld van Sint-Antonius van Padua.

Loijaerts, Maria Catharina, juffrouw, werd begraven op 6 november 1777 in de omgeving van het beeld van Sint-Antonius van Padua, legde in 1721 de belofte af, overleed gesterkt door de sacramenten.

Maes, Constantinus, Zeer Eerwaarde Heer, overleed op 8 februari 1753 rond 8 uur ’s avonds, pastoor gedurende 33 jaar van dit Begijnhof, werd begraven in het koor aan de zijkant van het epistel.

Maes, Maria, zuster, overleed op 23 januari 1734, 13 jaar jubilaris, en werd begraven in de gang naast het graf van Onze Heer Jezus Christus onder het beeld van Sint-Adrianus.

Marchal, Anna, zuster, overleed op 18 oktober 1705.

Mareels, Gertrudis, zuster, jubilaris, overleed op 1 augustus 1751 en werd begraven nabij het beeld Ecce Homo.

Marichalle, Maria, zuster, overleed op 16 januari 1735, jubilaris, legde de belofte af op 22 september 1671, werd begraven in de gang naar het zuiden onder het beeld Ecce Homo.

Marnef, Anna, zuster, overleed op 14 april 1723 en werd begraven in de gang in de omgeving van het heilig graf van Onze Heer Jezus Christus.

Marnef, Deodata, zuster, overleed elders op 24 oktober 1745, legde 15 jaar geleden de belofte af, de uitvaart heeft in onze kerk plaatsgehad.

Marnef, Maria, zuster, overleed op 24 juni 1747, was 14 jaar jubilaris en werd begraven in de omgeving van het graf van Onze Verlosser naast de zuil.

Masalic, Isabella, zuster, overleed op 28 juni 1705.

Matheus, Andilia, overleed op 14 december 1773, en werd begraven voor het beeld van Sint-Andilia, legde 25 jaar geleden de belofte af.

Meerbeeck, Barbara, zuster, overleed op 8 maart 1722 en werd begraven in het midden van de kerk in de omgeving van het beeld van Sint-Jozef.

Merbeek, Catarina, zuster, overleed op 4 september 1719 en werd begraven in het midden van de kerk aan de voet van de bron van het gezegend water.

Metssemans, Maria Magdalena, zuster, overleed op 13 juni 1709.

Meugens, Maria Catharina, overleed op 8 september 1766 in het dorp Willebringen, werd daar met onze toestemming begraven, maar de uitvaartplechtigheid werd hier gehouden in de Begijnhofkerk, legde 25 jaar geleden de belofte af.

Meus, Helena, zuster, overleed op 6 juli van het jaar 1702.

Monnaer, Catarina, zuster, overleed op 23 juli 1700.

Monnar, Barbara, uit Tienen, overleed op 18 februari 1766, legde 47 jaar geleden de belofte af en werd begraven in de gang nabij het beeld van de Zeven Smarten.

Neijs, Christina, zuster, overleed elders op 5 juni 1737.

Neijs, Maria, zuster, overleed op 25 juli 1733, 3 jaar jubilaris, werd begraven nabij het altaar van de Heilige Maagd Maria.

Neris, Elisabeth, zuster, overleed op 12 januari 1705.

Nodt, Catharina, overleed op 2 maart 1756, legde 49 jaar geleden de belofte af en werd begraven voor het beeld van Sint-Catharina.

Paesmans, Elisabetha, zuster, overleed op 24 januari 1704.

Paesmans, Margarita, zuster, overleed op 6 december 1741 en werd begraven in het begin van de gang naar het zuiden.

Peeters, Catharina, zuster, overleed op 15 november 1742 in het vaderlijk huis en werd hier begraven in de omgeving van het beeld van Sint-Catharina. In het vaderlijk huis regelde ik alle sacramenten in Haendoren (= nu Aandoren) in het dorp Grimde.

Peijssens, Wijnandus, Zeer Eerwaarde Heer pastoor, was de opvolger van Z.E.H. Constantinus Maes en werd begraven in de parochiale kerk van Sint-Germanus in Tienen.

Persoons, Anna Catharina, overleed op 29 februari 1772, 17 jaar jubilaris, en werd begraven in de gang naar het zuiden voor het beeld van Sint-Adriaan.

Pieraerts, Margarita, zuster, overleed op 29 december 1705.

Poleunis, Maria, zuster, overleed op 11 februari 1715 en werd begraven bij Sint-Antonius van Padua.

Pollet, Anna Martina, uit Leuven, overleed op 6 augustus 1782 rond 3 uur ’s nachts, legde de belofte af op 13 juni 1740 en werd begraven in de kerk voor of in de omgeving van het graf van Onze Heer Jezus Christus op de 8ste. – In het jaar 1783 had de kerk geen overlijdens.

Preuvenaers, Catarina, zuster, overleed als jubilaris op 19 december 1712 en werd begraven in de gang van de Goddelijke Maagd van de Zeven Smarten.

Provoost, Nicolaus, Zeer Eerwaarde Heer, overleed op 22 oktober 1693. Hij was gedurende 40 jaar de pastoor van het Begijnhof.

Pulinckx, Maria Elisabetha, zuster, uit Neerlinter, overleed op 20 juni 1790 om 3 uur ‘s morgens, 90 jaar oud, legde 67 jaar geleden de belofte af, werd begraven in de kerk nabij het beeld van Sint-Jozef op de 22ste van de genoemde maand.

Putten, Elisabetha, zuster,  uit Weert, overleed op 12 december 1716.

Ralis, Catarina, zuster, overleed op 23 maart 1701.

Ralis, Elisabeth, zuster, overleed op 14 december 1717, als jubilaris van Tienen.

Ranson, Anna, zuster, overleed op 15 oktober 1705.

Ranson, Joanna, zuster, overleed op 17 januari 1705.

Ranson, Leonora, zuster, overleed op 7 mei 1716 en werd begraven als een arme, geen verdeling voor de gemeente, goddelijke verplichtingen, nachtwaken op de gewone manier, de volgende dag voor de mis werd het lof gezongen. De pastoor ontving 3 gulden, de onderpastoor 30 stuivers, zanger en kosters volgens vroomheid.

Rega, Anna Margarita, zuster, overleed op 4 juni 1714 en werd begraven voor het altaar van de Goddelijke Maagd.

Rega, Barbara, zuster, overleed op 19 maart 1746 en werd begraven achter de kolom van Sint-Elisabetha in de  uitgang.

Rega, Margarita, zuster, overleed op 24 september 1741, 22 jaar jubilaris, en werd begraven onder het beeld van Sint-Elisabeth.

Rega, Maria Agnes, overleed op 22 november 1760, jubilaris en werd begraven voor het beeld van Sint-Elisabeth.

Rega, Maria Theresia, overleed op 20 juni 1768, was 16 jaar jubilaris en werd begraven nabij het altaar van de Goddelijke Maagd aan de zijkant van het epistel.

Renson, Margarita, zuster, overleed op 11 februari 1738 en werd begraven in de gang naast het beeld van Sint-Adrianus.

Rietmaeckers, Elisabeta, overleed als jubilaris op 8 december 1718 en werd begraven voor het altaar van de Goddelijke Maagd.

Rosou, Joanna, overleed op 11 januari 1718 en werd begraven op 12 jan.

Rosou, Maria Mechtildis, overleed op 11 augustus 1755, was gedurende 22 jaar jubilaris en werd begraven voor het graf van Onze Verlosser in het midden.

Ruts, Margarita, zuster, overleed op 21 september 1719 en werd begraven achter de zetel van de meesteres.

Saelmackers, Margarita, zuster, overleed op 10 september 1707 en werd begraven op 11 september als jubilaris.

Sentle, Maria Elisabetha, zuster, overleed op 6 augustus 1725 in Overwinden en werd daar begraven in de kerk. Hier werd ook de uitvaart gedaan.

Sillen, Maria Catharina, uit Tienen, overleed op 4 maart 1769, legde 39 jaar geleden de belofte af, en werd begraven tussen het beeld van Sint-Catharina en Sedilia.

Snijers, Maria Agnes, zuster, uit Tienen, overleed op 31 maart 1785 rond 12 uur in de voormiddag, 52 jaar oud, legde de belofte van begijn af 33 jaar geleden, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op 2 april van het genoemde jaar.

Spaens, Barbara, juffrouw, overleed op 5 oktober 1711, meesteres van het Begijnhof 40 jaar.

Stels, Barbara, zuster, overleed op 9 november 1728 en werd begraven in de omgeving van de kolom waar het beeld hangt van Sint-Antonius van Padua. Ze stierf in het vaderlijk huis waar ik alle missen geregeld heb.

Stockmans, Christina, uit Hoegaarden, werd begraven op 11 december 1776 nabij het altaar van de Heilige Maagd Maria, legde in 1737 de belofte af, overleed gesterkt door de sacramenten.

Theijs, Anna, zuster, overleed elders op 13 maart 1734 en werd hier begraven in de gang onder het beeld van Ecce Homo.

Theijs, Carola, zuster, overleed op 11 augustus 1730, was 5 jaar jubilaris, en werd begraven in de gang onder het beeld van Ecco Homo, dit is naar het noorden.

Thijs, Joanna, zuster, overleed op 29 januari 1718 in haar dorp, maar werd door haar zuster teruggehaald en werd hier begraven op 31 januari.

Thone, Barbara, overleed op 12 maart 1771, 10 jaar jubilaris, en werd begraven voor het beeld van de Zeven Smarten.

Thone, Maria Barbara, overleed op 22 januari 1758 in het ziekenhuis en werd begraven tussen het beeld van de Heilige Maria van de Zeven Smarten en Ecce Homo, in de gang naar het zuiden.

Tritsmans, Maria Isabella, zuster, uit Lummen-Outgaarden, overleed op 2 maart 1795 in Crehen, een dorp in het prinsbisdom Luik, [niet ingevuld ] jaar oud, legde de belofte zeker 54 jaar geleden af, werd begraven in het genoemde dorp, maar de uitvaartplechtigheid had hier plaats en de rechten werden voldaan op de gebruikelijke wijze.

Van Asch, Christina, zuster, overleed op 23 september 1726 als jubilaris en werd begraven in de omgeving van het altaar van de Heilige Maria Maagd.

Van Autgaerde, Barbara, zuster, overleed op 23 maart 1711, 70 jaar.

Van Autgaerden, Maria Francisca, uit Hoegaarden, overleed op 8 juli 1795 om twee uur in de namiddag, 38 jaar oud, legde de belofte af zeker 17 jaar geleden, en werd begraven op het kerkhof van dit Begijnhof achter en naast het groot koor op de 10de van de genoemde maand.

Van den Bergh, Maria, zuster, overleed op 2 oktober 1726 als jubilaris en werd begraven naast het altaar van de Heilige Maria Maagd richting gang.

Van den Broeck, Maria Catharina, zuster, ex calmt vulgo cermt pago sub principatu Leodiensi (= Kermt), overleed op 4 januari 1785 rond 11 uur in de voormiddag, 79 jaar oud, legde de belofte van de Begijnen af 54 jaar geleden. Volgens het dringende edict van Zijne Keizerlijke Majesteit van 26 juni 1784 werd ze als eerste begijn begraven op het onlangs ingezegend kerkhof buiten de stad op 6 januari 1785.

Van den Broek, Barbara, overleed op 21 april 1770, legde 49 jaar geleden de belofte af en werd begraven nabij het beeld van de Zeven Smarten.

Vanden Putt, vrouwe, overleed op 1 mei 1712, meesteres van dit Begijnhof 16 jaren en maanden.

Van der Monde, Anna Maria, zuster, jubilaris, overleed op 27 oktober 1724 en werd begraven in de gang in de omgeving van het beeld van de Vijf Heiligen, Sint-Antonius, enz.

Van der Monde, Anna Maria, zuster, overleed op 26 maart 1730, nicht van de andere Van der Monde, en werd begraven in de gang in de omgeving van het beeld van de Vijf Heiligen.

Van Dionant, Petronella, uit Neerwinden, overleed op 22 juni 1764 en werd begraven in de gang voor het beeld van Ecce Homo, legde 48 jaar geleden de belofte af.

Van Esch, Maria Elisabeth, zuster, uit Kerkom, overleed op 23 februari 1794  om 8 uur ’s morgens, 30 jaar oud, legde de belofte van begijn af 12 jaar geleden, werd begraven op het kerkhof van het Begijnhof naast de kerk achter het groot koor op de 24ste van dezelfde maand.

Van Herbergen, Catharina, zuster, overleed op 3 januari 1729, 11 jaar jubilaris, en werd begraven in de kerk tussen de beelden van Sint-Jozef en Sint-Antonius van Padua.

Van Herbergen, Maria Catharina, zuster, overleed op 5 september 1721 en werd begraven in de kerk in de omgeving van het altaar van de Goddelijke Maagd Maria.

Van Herbergen, Maria Margarita, zuster, overleed op 15 maart 1731 en werd begraven nabij het graf van Onze Heer Jezus Christus naar het altaar. Ze stierf bij de ouders. Daar heb ik in dat huis alle sacramenten geregeld.

Van Herberghen, Maria, juffrouw, overleed op 8 november 1746, was 13 jaar jubilaris, meer dan 25 jaar meesteres van dit Begijnhof en werd begraven voor het altaar van de Goddelijke Maagd in de richting van het beeld van Sint-Jozef.

Van Herberghen, Maria Lucia, juffrouw, overleed op 6 februari 1749, thans meesteres van dit Begijnhof en werd begraven tussen het beeld van Sint-Jozef en Sint-Catharina naast de grote zuil.

Van Hoebroeck, Martina, zuster, overleed op 7 december 1740 en werd begraven naast het graf van Heer Jezus Christus en de ingang van de kerk. Zij was 10 jaar jubilaris.

Van Linter, Anna, zuster, overleed op 29 april 1725 en werd begraven in de gang achter de preekstoel.

Van Linter, Maria, zuster, overleed op 6 april 1742, 16 jaar jubilaris, en werd begraven naast het beeld van de Heilige Maria Maagd van de Zeven Smarten richting altaar.

Van Luck, Margarita Ernestina, zuster, overleed op 3 februari 1733 in Luik en werd daar begraven in de parochiekerk van Sint-Martinus. Ze was 3 jaar jubilaris , in deze kerk gebeurde de uitvaart.

Van Osmael, Clara, zuster, uit Outgaarden, overleed op 2 juli 1793 om 8 uur ‘s avonds, zij was 80 jaar oud, legde de belofte 60 jaar geleden af, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op de 5de van genoemde maand.

Van Osmael, Gertrudis, zuster, overleed op 28 juli 1737 en werd begraven naast het altaar van de Heilige Maagd Maria richting gang.

Van Osmael, Maria Theresia, zuster, uit Outgaarden, overleed op 4 september 1788 om 11 uur in de voormiddag, 71 jaar oud, legde de belofte af 39 jaar geleden, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op de 6de van genoemde maand en jaar.

Van Veechoven, Maria, uit Zuurbemde, overleed op 13 mei 1776, legde 39 jaar geleden de belofte af en werd begraven nabij het grafmonument van Onze Heer Jezus Christus naar het altaar van Sint-Anna.

Van Vuchelen, Anna Gertrudis, overleed op 24 mei 1761, legde 6 maand geleden de belofte af en werd begraven in de gang naast het beeld van Sint-Emerentia.

Van Vuchelen, Anna Gertrudis, zuster, uit Neerlinter, overleed op 20 februari 1787 om zes uur ’s avonds, 81 jaar oud, legde de belofte 63 jaar geleden af, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op de 23ste van genoemde maand en jaar.

Van Vuchelen, Maria Margarita, zuster, uit Neerlinter, overleed op 18 mei 1788, 74 jaar oud, legde de belofte af 57 jaar geleden, werd begraven op het kerkhof buiten de stad op de 21ste van beschreven maand.

Van Wesel, Agnes, zuster, overleed op 15 januari 1731, jubilaris, werd begraven in de omgeving van het beeld van Sint-Elisabeth onder de zuil.

Van Wesel, Cecilia, zuster, overleed op 31 oktober 1728 en werd begraven in de omgeving van het beeld van Sint-Elisabeth.

Van Willebringhen, Agnes, zuster, overleed op 6 april 1749, was 15 jaar jubilaris en werd begraven in de omgeving van het midden van de beelden van Sint-Antonius van Padua en Sint-Elisabeth in de hoek van twee zuilen.

Vicka, Maria, jubilaris ongeveer 10 jaar, overleed op 8 juni 1735 en werd begraven onder de zuil naast het altaar van de Goddelijke Maagd Maria.

Vlemincx, Maria Barbara, zuster uit Enines in Brabant, overleed op 22 augustus 1784 om één uur ’s nachts, 80 jaar oud, legde de belofte af 63 jaar geleden, werd begraven op het kerkhof van het Begijnhof op de 24ste. [Opmerking van Jan Wauters aan de rand: als eerste in 1784 begraven op het kerkhof, niet meer in de kerk.]

Vrancken, Ida, zuster, overleed op 24 juni 1729 en werd begraven in de omgeving van det preekstoel in het schip.

Vrancken, Maria, overleed op 17 februari 1769, was 19 jaar jubilaris, en werd begraven nabij het beeld van de Zeven Smarten van de Heilige Maria Maagd.

Vreijsens, Anna Joanna, uit Tienen, werd begraven op 30 januari 1778 nabij het beeld van de Heilige Maagd Maria van de Zeven Smarten, legde de belofte af in 1751, overleed gesterkt door de sacramenten.

Vreijsens, Maria Joanna, zuster, overleed op 6 juni 1750 en werd begraven in de gang tussen de ingang van de kerk en het beeld van de Heilige Maria van de Zeven Smarten.

Vriamon, Margarita, overleed op 24 februari 1772, jubilaris sedert 12 jaar en werd begraven voor het beeld van de Zeven Smarten.

Vriamon, Maria Catharina, uit Lincent werd begraven op 19 mei 1779 in de kerk. Zij overleed op de 17de rond drie uur in de namiddag. Zij legde de belofte af op 22 oktober 1742 en overleed gesterkt door de heilige zalving.

Walsar, Catharina, overleed op 30 juli 1721, begijn jubilaris, en werd begraven in de kerk naast het beeld van Sint-Antonius van Padua.

Weijts, Jacoba, uit Tienen, werd op 24 januari 1777 begraven in de linker gang nabij de poort, had op 11 november 1720 de belofte afgelegd, stierf gesterkt door de heilige zalving.

Dit is wat J.M. Preuveneers bevestigt, pastoor van het Begijnhof in Tienen, op 15 oktober 1796.

Naamlijst van de Begijnen

in Tienen op 1 augustus 1821

Blijckaerts, Anne Barbe – Geboren in Tienen op 13 februari 1755, legde de belofte af op 16 oktober 1771.

Blijckaerts, Marie Anne – Geboren in Tienen op 13 februari 1762, legde de belofte af op 12 september 1780.

Coeckelbergh, Hermelinde – Geboren in Wever op 6 maart 1773, legde de belofte af op 26 november 1793.

Coeckelbergh, Marie Catherine – Geboren in Glabbeek op 22 juli 1766, legde de belofte af op 22 september 1788.

Coenegras, Marie Elisabeth – Geboren in Hoegaarden op 27 februari 1760, legde de belofte af op 6 oktober 1778.

Decuperé, Anne Josine – Geboren in Tienen op 14 september 1764, legde de belofte af op 26 april 1785.

Demarche, Marie Caroline Josephine – Geboren in Bomal op 15 augustus 1767, legde de belofte af op 3 mei 1789.

Geerts, Anne Marie – Geboren in Hoegaarden op 5 juni 1758, legde de belofte af op [niet ingevuld].

Hennus, Anne Marie – Geboren in Tienen op 24 september 1744, legde de belofte af op 14 september 1766.

Kerstens, Anne Marie – Geboren in Tienen op 26 september 1777, legde de belofte af op 11 oktober 1794.

Le Begge, Marie Catherine Dieudonné – Geboren in Outgaarden op 8 maart 1767, legde de belofte af op 22 oktober 1787.

Le Begge, Marie Philipine – Geboren in Outgaarden op 18 februari 1764, legde de belofte af op 18 oktober 1784.

Loijaerts, Marie Elisabeth – Geboren in Tienen op 3 augustus 1745, legde de belofte af op 29 september 1766.

Loijaerts, Marie Therèse – Geboren in Tienen op 29 juli 1739, legde de belofte af op 6 oktober 1760.

Malevé, Marie Therèse – Geboren in Autre-Eglise op 3 augustus 1769, legde de belofte af op 8 oktober 1792.

Mellaerts, Marie Barbe – Geboren in Vissenaken op 21 september 1775, legde de belofte af op 27 november 1815.

Michils, Béatrix – Geboren in Tienen op 15 oktober 1764, legde de belofte af op 11 april 1785.

Perillieux, Jeanne – Geboren in Leuven op 1 november 1766, legde de belofte af op 19 mei 1795.

Portugals, Anne Catherine – Geboren in Tienen op 2 februari 1740, legde de belofte af op 20 oktober 1760.

Schellinckx, Anne Elisabeth – Geboren in Tienen op 3 april 1747, legde de belofte af op 2 mei 1767.

Schoonaerts, Anne Marie Jacobine – Geboren in Hampteau op 18 december 1756, legde de belofte af op 17 juni 1782.

Vandenbroek, Marie Elisabeth – Geboren in Vissenaken op 11 november 1754, legde de belofte af op 3 mei 1790.

Vanden Esschen, Anne Marie – Geboren in Bost op 4 juli1744, legde de belofte af op 16 oktober 1764.

Vanhoebroek, Marie Catherine – Geboren in Tienen in 1750 , legde de belofte af op 7 februari 1768.

Vanvuchelen, Marie Anne  – Geboren in Neerlinter op 14 november 1768, legde de belofte af op 11 november 1788.

Werij, Marie Therèse  – Geboren in Outgaarden op 10 januari 1759, legde de belofte af op 19 oktober 1779.

Windelinckx, Marie Claire – Geboren in Tienen op 7 april 1760, legde de belofte af op 20 september 1779.

Bibliografie

Onuitgegeven bronnen

Stadsarchief Tienen (SAT)

Parochieregister 61. Registrum mortuorum ecclesiae Begginasiij oppidi Thenensis.

Parochieregister 62. C. van Basten, Familienamen register.

Uitgegeven werken

Kempeneers, Paul. Thuis in Thienen, 3 delen. Tienen, 1999.

Thomas, Staf. Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken bewaard op het Stadsarchief van Tienen. SAT, 1978.