In een rekeningboekje van het kerkarchief van Neerwinden uit 1759, genummerd 23978 (Rijksarchief Leuven), vond ik een aantal gegevens die de pastoor heeft opgeschreven als nieuws, zoals het overlijden van een pastoor of een bekende uit de (soms verre) omgeving. Het boekje is klein en de tekst is slecht leesbaar. Op de laatste bladzijde staan overlijdens uit het jaar 1771. Hiervan kon ik slechts één naam ontcijferen. Met de vergroting op 147 % kwamen de 10 bladzijden tekst uit op A4-formaat. De pastoor schreef meestal in het Latijn. In mijn omzetting gebruik ik begrijpbaar Nederlands. Letterlijke citaten noteer ik cursief. Bij de overlijdens staat altijd R.I.P. (Requiescat in Pace, dat hij ruste in vrede).

• Op 15 mei 1769 overleed Catharina Van Overstraeten uit Sint-Pieters-Leeuw, echtgenote van Matthias Vandionant.

• Op 18 december 1769 is om 3 uren in de namiddag het huis afgebrand van Gooris Bartholome, met de schuur en stallingen. Hierin zijn verbrand: vier volle koeien, een renst, een veulen en 4 a 5 schapen.

 • Op 28 januari 1770 om halfdrie in de namiddag is het huis van pachter Pira afgebrand. Hierin zijn vebrand: vijftien hoornbeesten, acht werkende paarden, 9 à 10 schapen, 27 grote varkens, veel huismeubelen, etc.

• Op 26 april 1770 zijn getrouwd Jan Baptist Michotte en Maria Elisabeth Loriers.

• Op 29 augustus 1770 overleed ’s morgens rond zeven uur Joannes Stevens uit Rumsdorp.

• Op 4 juli 1771 overleed ’s morgens de eerwaarde heer (Joannes Petrus) Smetens, pastoor in Tienen. R.I.P.

• Op 16 februari 1772 zijn getrouwd Anna Vandionant en Liberecht Boesmans.

• Op 24 februari 1772 zijn getrouwd Lambertus Sevenants en Anna Margareta Dekat.

• Op 31 mei 1772 zijn getrouwd Joannes Dekat en Catharina Brees.

• Op 1 september 1772 stierf Maria Josepha Braze (of Braes), huisvrouw van Francis De Sonval (of Sonval), heer van Waasmont, die stierf op 8 oktober 1772. R.I.P.

• Op 20 februari 1773 overleed rond drie uur in de namiddag eerwaarde heer Joannes Goetseels, pastoor in Wommersom gedurende 40 jaar. (Hij werd 73 jaar oud.) R.I.P.

• Op 14 augustus 1773 overleed ’s morgens rond acht uur de eerwaarde heer (Thomas) Mourus (of Morus), pastoor in Neerlanden (gedurende 5 jaar). R.I.P.

• Op 14 december 1773 overleed ’s avonds Odilia Mattheus, begijn in Tienen. R.I.P.

• Op 22 december 1773 overleed de hooggeëerde heer Joannes Michael Gosin, 33ste abt van de abdij in Heilissem.

• Op 6 januari 1774 overleed rond acht uur ’s avonds de eerwaarde heer Paulus De Broyer, pastoor in Goetsenhoven. R.I.P.

• Op 8 januari 1774 overleed de voortreffelijke heer Joannes Josephus Guyaux, voorzitter van het pauselijke college in Leuven (…). R.I.P.

• Op 14 april 1774 overleed ’s avonds de eerwaarde heer (Franciscus) Bosmans, pastoor in Orsmaal. (Hij woonde hier 37 jaar.) R.I.P.

• Op 20 april 1774 werd ’s morgens om 9 uur de eerste steen gelegd van de kerk van Laar.

• Op 10 mei 1774 overleed Lodewijk XV, rex galliae, de koning van Frankrijk.

• Op 29 mei 1774 overleed rond tien uur ’s avonds Adrianus Delville. R.I.P.

• Op 13 juli 1774 overleed ’s avonds de eerwaarde heer Guillielmus Persoons, sedert 6 oktober 1756 pastoor in Eliksem. R.I.P.

• Op 8 november 1774 werd de nieuwe kerk van Laar ingezegend door de aartspriester van het district Sint-Leonardus-Leeuw.

• Op 19 november 1774 overleed ’s morgens om vijf uur Joannes Pierco, pachter in Neerwinden. R.I.P.

• Op 21 april 1775 overleed ’s avonds Ida Mattheus, weduwe van Joannes Pierco. Zij liet zes kinderen achter. R.I.P.

• Op 20 december 1775 overleed ’s morgens om acht uur jonkvrouw Anna Catharina Kindermans, ongehuwd in Tienen. R.I.P.

• Op 28 januari 1776 overleed ’s morgens (Joanna) Agnes Tritsmans, echtgenote van Joannes Loriers in Wommersom. R.I.P.

• Op 29 april 1776 overleed in de namiddag om half vier de eerwaarde vader Trudo alias Henricus Loriers, …, 59 jaar oud. R.I.P.

• Op 22 mei 1776 overleed ’s morgens om vier uur jonkvrouw Catharina Gertrudis Maes, echtgenote van Joannes Franciscus Kindermans in Tienen. Zij liet twee kinderen achter. R.I.P.

• Op 20 augustus 1776 wijdde de uitmuntende aartsbisschop van Mechelen de kerk van Laar (…).

• Op 25 januari 1777 overleed ’s avonds de eerwaarde heer Petrus Henricus Marckx, pastoor in Overwinden vanaf het feest van Sint-Jan Baptist in het jaar 1769. R.I.P.

• Op 28 februari 1778 overleed ’s morgens plotseling de eerwaarde heer Vanmeldert, pastoor in Outgaarden. R.I.P.

• Op 12 september 1778 overleed rond elf uur ’s avonds de hooggeëerde heer Franciscus Gerard ?, abt van de Parkabdij. R.I.P.

• Op 20 april 1779 overleed Jacobus Boesmans in Heilissem. R.I.P.

• Op 22 juni 1779 overleed ’s morgens om zes uur de edele heer vice comes De Lardenois de Ville. R.I.P.

• Op 10 december 1779 overleed ’s morgens om drie uur de eerwaarde heer Guillielmus Van Nuffel, vanaf het jaar 1752 pastoor in Waasmont. R.I.P.

• Op 29 november1780 overleed Maria Teresia, regina ac imperatrix noster. Dit is Maria Theresia van Oostenrijk, koningin en keizerin. R.I.P.

• Op 30 november 1780 overleed Agnes Bastin, echtgenote van Joannes Vanmeldert in Overwinden, … R.I.P.

• Op 12 mei 1781 overleed ’s morgens om 8 uur de zeer ervaren heer (Carolus Petrus) Jacobs, licentiaat in de medicijnen, wonende in Tienen. R.I.P.

• Op 21 juli 1781 ’s middags was onze keizer en koning Jozef in Tienen, pro memoria. Dit is Jozef II.

• Op 15 september 1781 brandde ’s avonds om kwart voor elf het pachthof af van sieur Matthys Vandionant. Dit gebeurde door de bliksem. Hierbij werden verbrand: 14 paarden, 19 hoornbeesten, 39 varkens, 300 schapen, 2400 mandels graan salvo justo (= ongeveer), al hun meubelen.

• Op deze derde november 1781 overleed de eerwaarde heer Brabant, pastoor in Raatshoven (= Racour).

• Op 3 maart 1782 overleed Jacobus Jamotte, aannemer van onze toren, kerk, kerkhofmuren, schuur, etc. R.I.P.

• Op 11 juli 1782 overleed om elf uur ’s avonds plots (Henrick) Doeckens, apotheker in Tienen. R.I.P.

• Op 2 mei 1783 overleed om elf uur ’s middags de eerwaarde heer Rumoldus Ludovicus Debrie, pastoor in Landen 43 jaar. R.I.P.

• Op 12 mei 1783 overleed in Leuven de heer Joannes Vandewauwere, die eerst in het kamp was in 1730, dan in het groot college. R.I.P.

• Op 20 juli 1783 overleed de eerwaarde heer Mauritius Stas, 39 jaar oud, priester van de Parkabdij, pastoor in Sint-Pieters-Rode. Hij werd geboren in Neerhespen. R.I.P.

• Op 22 juli 1783 overleed ’s morgens rond tien uur de eerwaarde heer … Blykaerts, negen jaar lang pastoor in Orsmaal. R.I.P.

• Op 10 oktober 1783 overleed de eerwaarde heer Alexander Vandersmissen, pastoor in Hakendover en archipresbyter (aartspriester) van het district Tienen. R.I.P.

• Op 28 oktober 1784 overleed ’s morgens om vijf uur Deodatus Loriers, in Crehen getrouwd met Maria Theresia Lebegge. Hij liet vijf kinderen na. R.I.P.

• Op 8 maart 1785 overleed de hooggeëerde heer De Renesse, abt van Sint-Gertrudis in Leuven. R.I.P.

• Op 23 maart 1785 overleed de eerwaarde heer Meynekens, proost in Gempe.

• Op 28 januari 1786 overleed rond vijf uur ’s avonds de eerwaarde heer (Philippus) Debuck uit Leuven, sedert 1774 pastoor in Goetsenhoven. R.I.P.

• Op 8 maart 1786 overleed ’s morgens de eerwaarde heer Petrus Arnoldus Goffin uit Rumsdorp, pastoor in Grimde bij Tienen, priester van de abdij van Heilissem. R.I.P.

• Op 23 april 1786 overleed in de namiddag om drie uur in Overwinden Joannes Vanmeldert, 72 jaar oud, burgemeester van het dorp Laar. R.I.P.

• Op 17 augustus 1786 overleed Fredericus rex prusie. Dit is Frederik II of de Grote, koning van Pruisen.( Hij stierf in Potsdam.)

• Op 7 november 1786 overleed Matthias Vandionant uit Neerwinden, meier 86 jaar oud. Hij liet 9 kinderen na, namelijk 3 jongens en 6 meisjes. R.I.P. (In het register van overlijdens van Neerwinden staat 8 november. Hij was getrouwd met Maria Theresia Bries.)

• Op 13 april 1787 overleed ’s morgens rond vijf uur Maria Barbara Goffin, echtgenote van Josephus Pierco. Ze liet 4 kinderen achter. R.I.P.

Paul Kempeneers