Op 1 maart 1725 stelde Carolina Wouters rekeningen op met de inkomsten en uitgaven voor het dorp Ezemaal. De rekeningen vermelden niet alleen de innegesetenen, maar ook de afgesetenen, dit zijn landbouwers die buiten het dorp woonden. In deze opsomming geef ik de namen die ik vond in het manuscript 1155 uit het privé-archief van dr. H. Jacobs. Het geeft ons een idee van de landbouwers die in Ezemaal en hierbuiten woonden in 1725. Voor een bunder land moest men betalen acht stuivers en half en voor ieder bunder weide tien stuivers en half. We kunnen deze vergelijken met de namen die ik genoteerd heb in mijn sprokkel 433 over de betalingen in Ezemaal in 1680. In onderstaande tekst schrijf ik de gegevens in hedendaags Nederlands over.

Ezemaal.

• Juffrouw de weduwe Dubois. Land 21 bunders tien roeden en half: 27 – 8 – 1. Weide 14 bunders zeven roeden vijftien kort roeden: 22 – 12 – 0.

• Henderick Collaerts. Land een bunder elf roeden: 1 – 18 – 3. Weide een bunder 17 roeden: 2 – 11 – 0.

• Jooris Collaerts. Land twee roeden: 0 – 2 – 2.

• François Nilhoulle. Weide twee bunders een roede: 3 – 4 – 2.

• Sieur Braze. Land 46 bunders een zille: 58 – 14 – 2. Weide acht bunders 17 roeden: 13 – 16 – 2.

• Gilliam Reynaerts. Land een bunder 19 roeden en half: 2 – 10 – 0.

• Jaen Cesar. Land acht roeden: 0 – 10 – 0.

• Meerten Vandermeeren. Land zeven roeden en half: 0 – 9 – 3. Weide acht roeden: 0 – 12 – 2.

• Roulant Persoons. Land 13 bunders 5 roeden half: 16 – 18 – 0. Weide drie bunders: 4 – 14 – 2 .

• Gilis Heron. Land vijf zillen en 10 kort roeden: 1 – 12 – 2. Weide elf roeden: 0 – 17 – 1.

• Jan Van Hacht. Weide 7 roeden en half: 0 – 9 – 0.

• Francis Reynaerts. Land 31 bunders 5 roeden 10 kort: 39 – 12 – 1. Weide 8 bunders een roede en half: 12 – 14 – 1.

• Aert Matteys. Land een bunder 8 roeden: 1 – 15 – 2. Weide een half bunder: 0 – 15 – 3.

• Mattheys Brose. Land 16 roeden: 1 – 0 – 1. Weide een half bunder: 0 – 15 – 3.

• Jaen Garnond. Weide vijf zillen: 1 – 19 – 1.

• Rennier Cornelis. Land 9 roeden: 0 – 11 – 2. Weide 12 roeden en half: 0 – 19 – 2.

• Jaen Thirions. Land 10 bunders een dagmaal: 13 – 1 – 1. Weide drie bunders vier roeden: 5 – 0 – 2.

Afgezetenen. Eliksem.

• Gilliam Sevenants. Land 19 roeden en half: 1 – 5 – 0.

• Jaecq Pacolet. Land een roede en half: 0 – 2 – 0.

•  Nicolaes Sué. Land 12 roeden: 0 – 15 – 1.

• Jaen Lamberechts. Land een bunder 11 roeden en half: 2 – 0 – 0. Weide een dagmaal en half: 0 – 11 – 2.

• Christiaen Carlens. Land zes roeden: 0 – 7 – 3.

• Peeter Van Hove. Land een bunder: 1 – 5 – 2.

• Gillam Bolcar. Weide een dagmaal: 0 – 8 – 0. Land 2 bunders een half dagmaal: 2 – 14 – 1.

• Peeter Van Hacht. Land een bunder: 1 – 5 – 2. Weide een bunder 13 roeden: 2 – 11 – 3.

• Jacobus Sevenants. Land een bunder: 1 – 5 – 2.

• Nicolaes Glaudy. Land 1 bunder 8 roeden half: 1 – 16 – 1.

Laar.

• Gilliam Persoons. Land 13 roeden 10 kort: 0 – 17 – 1. Weide een bunder 8 roeden: 2 – 4 – 0.

• Jan Vander Eycken. Land een half bunder: 0 – 12 – 2. Weide vijf dagmaal: 1 – 19 – 2.

• Jan Mila. Land 7 roeden half: 0 – 9 – 2. Weide 5 dagmaal en half: 2 – 3 – 2.

• Jan Nadoels. 2 – 7 – 1. [Ook geschreven Nadolf.]

• De weduwe Gilliam Castens. Land drie roeden: 0 – 4 – 0.

• Joos Wouters. 1 – 12 – 1.

• Jan Coonen. Weide 4 roeden 10 kort. Land 5 roeden: 0 – 14 – 2.

• Lamberecht Pieraets. Land twee roeden: 0 – 2 – 3. Weide een roede: 0 – 1 – 2.

• Goort Lapoort. Land een bunder: 1 – 5 – 2. Weide elf roeden en half: 0 – 18 – 0.

• Peeter Minten. Weide drie dagmalen: 1 – 3 – 3.

• Jaen Francis Vander Eycken. Weide een half bunder: 0 – 15 – 3.

• Henderick Lauriers. Land twee roeden: 0 – 2 – 3.

• Gilis Batholome.

• Gilliam Motton. Land 2 roeden: 0 – 2 – 3. [Ook geschreven Moutton.]

• Jooris Lauriers. Een bunder 4 roeden land drie dagmalen: 2 – 17 – 0.

Heilissem.

• De weduwe Gilliam Collaerts. Land 2 bunders 4 roeden: 2 – 16 – 1. Weide een half bunder: 0 – 15 – 3.

• Daniel Haemels. Weide 18 roeden en half: 1 – 9 – 1.

• Lamber Libotton. Weide 9 roeden 7 kort: 0 – 15 – 1.

• Jan Claes de jonge. Weide een bunder een roede: 1 – 13 – 0.

• Kras Kinnaer. Land 2 roeden: 0 – 2 – 3.

• Bartholome Wouters. Land 16 roeden: 1 – 0 – 2.

• Jan Mattot. Weide een zille: 0 – 8 – 1.

• Plissen Van Orle. Weide een zille: 0 – 8 – 1. Land zes roeden: 0 – 7 – 2.

• Jaen Charel Brabant. Land drie dagmalen: 0 – 19 – 1.

• Jan Claes de oude. Land 6 roeden: 0 – 7 – 3. Weide 4 roeden: 0 – 6 – 1.

• Henderick Raussens. Weide 6 roeden: 0 – 7 – 2.

• Lamber Smets. Weide zeven roeden en half: 0 – 11 – 3.

• Huyberecht Smeesters. 7 roeden en half land: 0 – 9 – 2.

Goetsenhoven en Meer.

• De heer pastoor.

• Mattheys Ausseloors. Land een half bunder: 0 – 12 – 3.

• Thomas Thonsin. Land 16 roeden. Weide 6 roeden: 1 – 10 – 0. [Ook geschreven Tomsin.]

• Aert Maes. Land een dagmaal 14 kort roeden: 0 – 6 – 3.

• Christiaen Maes. Land zeven dagmalen: 2 – 4 – 0.

• Gilliam Ingels. Land 17 roeden en half: 1 – 2 – 1.

• Gillam Walhens. Land 8 roeden: 0 – 10 – 1.

• De weduwe Peeter Ingels. Weide 10 dagmalen. Land een bunder 9 roeden: 5 – 15 – 3.

• Jan Persoons.

Hakendover en Wulmersum.

• Machiel Raemaekers de oude. Land 2 bunders 19 roeden: 3 – 15 – 1.

• Marcelis Kinnaer. Land een bunder: 1 – 5 – 2.

• Gilliam Davidts. Land 12 roeden: 0 – 15 – 2.

• Anthon Vriesen. Land 7 roeden: 0 – 9 – 0.

• Matteys Sondervorst. Land 2 bunders 8 roeden: 3 – 1 – 1.

• De weduwe Boddar. Land een half bunder: 0 – 12 – 3.

• Jan Davidts. 14 roeden land: 0 – 18 – 0.

• Henderick Van Helmont. Land 5 dagmalen: 1 – 12 – 0.

• Jan Neys. (Geschrapt).

• Matteys Deben. Land 3 roeden: 0 – 4 – 0.

• Jan Van Elderen. Land zeventien roeden: 1 – 1 – 3.

• Jan Peyssens. Land 2 bunders 13 roeden en half: 3 – 8 – 1.

• Adriaen Delville. Een half bunder land: 0 – 12 – 3.

De Stad Tienen.

• Geeraedt Vandionant. Weide 3 roeden. Land een bunder 3 roeden 10 kort: 1 – 14 – 3.

• Danniel Wouters. Land 6 roeden: 0 – 7 – 3.

• Jaen De Gee. Land 17 roeden: 1 – 1 – 3.

• Gilliam D’ardinne. Land een dagmaal: 0 – 6 – 2.

• Godtgaf Smeets, nu Van Elst in de Zon. Land een dagmaal: 0 – 6 – 2.

• Jacobus Davidts. Drie bunders een roede land: 3 – 18 – 3.

• Nicolaes Gilliaume. Vier roeden land: 0 – 5 – 1.

• Jan Festre. Land 14 roeden: 0 – 17 – 3.

• Sieur J. H. Peyssens. Land 19 roeden: 1 – 4 – 1. Weide een half bunder: 0 – 15 – 3.

• De weduwe Windelincx. Land 18 roeden: 1 – 3 – 0.

• Balthasar Wauty. Land 9 roeden: 0 – 11 – 2. Weide een half bunder: 0 – 15 – 3.

• Jan Neys. Land drie roeden: 0 – 4 – 0.

• Henderick Neys. Weide zes roeden: 0 – 9 – 2. Land 17 roeden en half: 1 – 2 – 1.

Neerwinden.

• Matteys Van Hoebrock. Land zes roeden: 0 – 7 – 3.

• Peeter Nadols. Weide een dagmaal: 0 – 6 – 2. [Ook geschreven Nadals.]

• Machiel Coenen. Land 6 roeden: 0 – 7 – 3.

• Christiaen Smets. Weide een half bunder: 0 – 15 – 3.

Raatshoven.

• Jan Smets. Land 16 roeden: 1 – 0 – 3.

Het totale bedrag bedroeg 335 guldens 9 stuivers en 2 kwart.