De herberg “Bij Fikske” tegenover de voormalige Provinciale Normaalschool bestaat al meer dan 200 jaar. Al in 1792 lees ik in nummer 184 van het privé-archief van Jan Wauters ten huyse ende herreberghe van Ludovicus Beelen buijten de Lintersche Poorte. Louis Beelen bezat de herberg op B 325, oorspronkelijk een deel van de Tiense vesten. Maar na de herschikking van deze vesten kreeg dit pand het nummer H 81b. Rond 1800 is het nog een maison neuve sur Le pont. Het huis werd dus gebouwd rond 1792. In 1834 komt de weduwe van Ludovicus Beelen als herbergierster voor. De herberg bleef nog Lang eigendom van de familie Beelen. Zo vond ik voor het jaar 1860 als eigenaars Jean-Guillaume en Marie-Therese Beelen, “aubergistes”, die het goed deelden met de echtgenote van “aubergiste” Merckx.

Van 3 januari 1909 tot einde 1925 heette de herberg Café des Boulevards, Oplintersesteenweg 2. In 1927 hoorde de herberg toe aan Victorine Ginkels, in de volksmond “Fikske” genoemd. Het toeval wou dat een ander Fikske, namelijk Victorine Ladang, echtgenote van Andre Willems, op 26 januari 1956 het café overnam, zodat ook de volkse benaming “Bij Fikske” bleef. De huidige benaming is Café Boulevard.

Naast de herberg van Beelen stond het pachthof van Jan Booten. Bij Naveau (1754) heeft het pand het nummer J 27, met een oppervlakte van 81 roeden. In 1830 was dit pand verdeeld in de nummers B 321 tot 324. Op 17 januari 1765 erfde Jan Booten het hele pand, een dagmaal land, van Jacobus van Herbergen en Marie Joseph Van Nerim. Op dit dagmaal bouwde hij een pachthof. Circa 1785 was dit het huijs van Booten aen de lintersche poorte. Booten liet het huis na aan zijn weduwe, maar in het jaar elf van de Republiek (1802) werd het verdeeld, ieder voor de hellicht, onder de zonen Antonius (of Antoine) en Mathys (of Mathieu) Booten.

De volgende percelen (B 319-320) waren eveneens eigendom van Jan Booten, die voorkomt rond 1784. In 1800 is hij vervangen door zijn weduwe en in 1802 door Peeter Booten uit Houtem. Deze Peeter of Pierre komt tot na 1837 voor als herbergier. Het huis bleef zeker een herberg tot na 1860. In dit jaar is de eigenaar herbergier Henri Vandersteen. Een oude benaming voor deze herberg heb ik niet gevonden.

Dr. P. Kempeneers.