De bekendste kapel is de Sint-Huibrechtskapel, eigendom van de Armentafel van Oplinter, in de hoek gevormd door de Bergstraat en de Oudenbosweg. Enkele namen: 1686 bij Sinte huijbrechts cappelle, aen sint huijbrecht, 1749 Sint Hubrechts Cappelleken. De kapel werd gebouwd in 1654 of 1658. Ze werd herbouwd rond 1760. Bij de verbreding en rechttrekking van de Bergstraat vanaf 1958 werd de kapel afgebroken en in moderne stijl weer opgetrokken. Hierbij verdween de mooie lindeboom bij de kapel (fig. 18).

opl18
Figuur 18: De nieuwe Sint-Huibrechtskapel in de Sint-Hubertusstraat.

De Sint-Genovevakapel aan de Bron, gebouwd in 1840, verdween eveneens bij de verbreding van de Bergstraat. Ze werd op wansmakelijke wijze weer opgebouwd. Een kapel van O.L. Vrouw stond aan de Hof ter Merenweg, dicht bij de Wijnmeerstraat. Volgens pastoor Timmermans werd hier halt gehouden tijdens de kruisdagen. De kapel bevond zich naast het oud huis Leuze. Na de dood van mevrouw Louis Leuze-Stefanie Grammet erfde de familie Herinckx dit huis, onder de voorwaarde dat de kapel niet afgebroken mocht worden. De kapel verdween toch in 1992. Een tweede O.L.Vrouwkapel staat aan de Ganzendries. Ze werd in 1936 gebouwd door de Boerinnengilde. In 1988 werd de kapel afgebroken, weer opgebouwd en ingezegend op 27 augustus 1989. De tekst op de kapel bestaat uit twee delen: “Ingewijd door BB in 1936” en “Hernieuwd door KVLV (= Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen) in 1989”. Een derde O.L.Vrouwkapel staat op de Neerlintersesteenweg, naast het voormalige Klein Hof ter Meren. De tekst onderaan de kapel vermeldt: “OLV Middelares alter genade BVO (= Bid Voor Ons). Tot nagedachtenis van Tony Verheyden.

Tot circa 1990 bevond zich een kapel in de Braambeekstraat, op de grens van Neerlinter. Ten slotte vermeld ik een kapelletje, ingebouwd in de kloostermuur van Maagdendaal, met de tekst “CV 1655”. Volgens pastoor Timmermans is dit een gedenksteen van het Heilig Kruisken. CV zijn de initialen van de abdis Catharina de Valckener.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in Brabantse Folkore nr. 288, december 1995, p. 351-392. Ook verschenen in Publipers, augustus 1994.