In pand G 679 of Veemarkt 24 bevond zich bijna een eeuw de bekende drukkerij Vanhoebroeck. In 1860 woonde hier de drukker Henri Vanhoebroeck en in 1935 Paul Vanhoebroeck. In 1985 was het huis bekend als de kledingzaak Hicketick. In 1997 is het een Egyptisch restaurant met de exotische naam Pita Pyramide Shoarma. Hiernaast op G 680 of Veemarkt 25 had Jean Swillen in 1935 een specerijenwinkel. In 1985 was het de bloemenwinkel van Jefke Bollaers. In 1997 is het een jongerencafé, Double Trouble genoemd.

In januari 1277 stonden de gebroeders Olivier, Thomas en Boydinus Tulpijn, vleeshouwers, een groot huis met bijbehorende tuin af aan de abdij van Maagdendaal te Oplinter. Dit huis, gelegen op de Markt bij de scuepstuel, had toebehoord aan hun broer wijlen Pieter Tulpijn. Op hetzelfde ogenblik droegen de gebroeders eveneens een klein huis aan de abdij op, gelegen naast het groot huis. De genoemde huizen komen overeen met de Veemarkt 24-25.

De verdeling en hereniging van deze twee huizen is niet zo duidelijk. Wellicht was de toestand de volgende. De zuidkant van G 679, richting Oudekleerkopersstraat, was een apart huis (I), waarop in de 13de eeuw de Schepstoel stond. De naam herinnert aan de schop- of schupstoel, een Middeleeuws strafwerktuig, ook wipgalg genoemd. De veroordeelde werd eerst in een schopstoel naar boven gehesen en dan plotseling naar beneden gelaten, zodat hij in de modder terechtkwam. Deze handeling heette “schoppen”.

De noordkant van G 679 vormde met G 680 één geheel (II). Dit komt overeen met het “groot huis” van Pieter Tulpijn uit 1277, gelegen bij de Schepstoel. Rond 1550 is pand II gesplitst in IIa (het Schip) en IIb. Beide delen krijgen aparte eigenaars. Daarna worden IIa en I verenigd tot perceel G 679 (Veemarkt 24). IIb wordt perceel G 680 (Veemarkt 25).

1° De zuidkant van G 679 of huis I hoorde rond 1550 toe aan Fransce van Heelen en in 1570-1616 aan Jan Gargia de jonge. Na deze kwam Barbara Gargia, in 1635 Goert Staels, daarna zijn weduwe samen met haar zoon Jaecq Staels, waarna het bij purgement overging naar de weduwe van dokter Wilmaers. In 1709 werd het pand gekocht door Adriaen Preuveneers.

Dr. P. Kempeneers.