In juli werkte eigenaar Stephan Lebrun-Vossen aan de restauratie van zijn hoeve op de hoek van de Dreefstraat in Goetsenhoven. In de gevel zit een steen die me erg interesseerde. De letters zijn gedeeltelijk afgesleten. De eigenaar was echter zo vriendelijk om mij zijn lange ladder te lenen. Van dichtbij was de steen te ontcijferen. Onder de gewone afkorting IHS (= Jezus) met ingewerkt kruis las ik: I.M.G. – E.M. ANNO 1789.

germeauxDe bouwer van het huis, Dreefstraat 4, was een rademaker, in het archief ook wagenmaker genoemd, namelijk Ioannes Martinus Germeau(x). Hij overleed op 3 augustus 1829 op 70-jarige leeftijd. Hij was de weduwnaar van (Maria) Elisabeth Maes, op de steen afgekort E.M.

Wagenmaker Germeau was de zoon van Henricus Germeau en Anna Maria Vandenschilde. De echtgenote van Joannes Martinus, E.M. op de steen, overleed op 18 maart 1825. Ze was 65 jaar oud. Ze was de dochter van Franciscus Maes en van Anna Catharina Janssens.

De opvolgers van Martinus Germeau kenden in hun leven niet veel geluk. Joannes Franciscus Germaux bleef zijn leven lang vrijgezel en overleed in het huis van de rademaker in 1870. Hij was 80 geworden. Zijn broer Winand trouwde twee keer. Hij zag het levenslicht tijdens de Franse tijd, op 11 pluviose van het jaar 7, of omgerekend op 30 januari 1799. Hij werd 90 jaar en stierf in 1889. Winand was twee keer weduwnaar.

Gertrude Claes was de dochter van Anna Gertrudis Claes. De vader was onbekend. De moeder was wat men toen noemde een bedrogen jonge dochter. Winand nam het meisje zonder vader tot zijn wettige echtgenote. Op 16 juni 1829 baarde ze een dochter: Angelina Germaux. Geen jaar later, op zaterdag 13 maart 1830, overleed de jonge vrouw op 22-jarige leeftijd. Winand bleef achter met Angelina die al vroeg de stiel van landbouwster moest overnemen. Het jonge kind stierf echter in 1846, amper 17 jaar oud. Intussen was Winand wel hertrouwd met Isabella Vandenschilde. De vrouw overleed in het kinderbed op 31 mei 1839. Het zoontje dat ze baarde, Henri Germaux, overleed 7 weken later. Zo stierf het geslacht Germaux in Goetsenhoven uit.

Ook de zuster van Winand Germaux, Marie Elisabeth Germaux, stierf in het kinderbed op 13 september 1848, toen ze beviel van Theophile Vanhoebroeck. Het zoontje leefde slechts 18 uren.

Om te eindigen los ik nog een inscriptie uit Goetsenhoven op. In de gevel van boerderij “Zonnehoeve” in de Sint-Laurentiusstraat 46 steekt eveneens een steen. Het opschrift luidt: LVGB/MTM/1844. Ziehier de oplossing. LVGB beantwoordt aan de afkorting Lambertus Vangramberen, geboren op 24 brumaire jaar 9 (15 nov. 1800). Hij was de echtgenoot van MTM, de afkorting van Maria Theresia Maes. Lambert overleed op de hoeve op 74-jarige leeftijd op 19 juni 1875. Zijn vrouw Marie Therèse Maes volgde hem in de eeuwigheid in 1877. Het geslacht Vangramberen werd echter voortgezet door de zonen Jean Baptiste en Louis.

Dr. P. Kempeneers.