Met de hulp van Willy Basteyns vond ik in de pastorie van Goetsenhoven 2 oude foto’s. Foto 1 is vertikaal genomen en meet 13 bij 18 cm. Oorspronkelijk zat hij geklemd in een fotokader met glas. Dit glas bedekte slechts een oppervlakte van 9,5 bij 12,5 cm. De randen van het glas hebben de foto beschadigd. Op de prent staan 27 arbeiders.

Fig 17Foto 2 is horizontaal genomen en heeft dezelfde afmetingen als 1. Op de prent staan dezelfde 27 arbeiders, maar in een andere volgorde. Namelijk: 20 manspersonen staande, 1 in het midden half gehurkt en onderaan nog 6 zittend of knielend op de grond. In totaal 27 arbeiders. Deze foto zat eveneens in een kader met glas. Het glas bedekte echter slechts een oppervlakte van 10 bij 7,5 cm, zodat een aantal personen onzichtbaar werden.

Sommige werklieden hadden hun gereed meegebracht. Zo herkennen we duidelijk een zaag, een winkelhaak en een hark of gritsel. Twee mannen hebben wel de plezante uitgehangen: ze nijpen hun buurman in het oor. De man met de gritsel heeft een fotogenieke kop en de tweede onderaan rechts lijkt wel op de komiek Buster Keaton. Op de achtergrond zien we duidelijk de poort van het kasteel, nu de grote ingangspoort van Huize Nazareth. Mijn zoon dr. Edelhart Y Kempeneers heeft de beschadigde foto met de computer bijgewerkt.

Hierbij doe ik een oproep tot de lezers van mijn sprokkel om twee vragen te beantwoorden. 1. In welk jaar kan de foto zijn genomen? 2. Herkent u nog één of meer personen?

Graag uw antwoord sturen naar Dr. Paul Kempeneers, Leuvensestraat 43-45, 3300 Tienen (016/81.37.28).

Dr. P. Kempeneers.