De betekenis van de Natten Nest in Sint-Margriet Houtem is niet direct duidelijk. Ik zocht hiervoor naar de oudste attestaties. In 1571 vond ik den nattenaers, en recenter 1846 Natten Nes. De naam slaat op de vochtige weiden aan de Genovevabeek. Natten Nest komt uit “natten aers”, een volkse verbinding van nat + aars “achterste”. Humoristisch, dat wel.

Volkse humor schuilt ook in de Onvrede in Heilissem: 1469 den onvrede. In Neerheilissem ligt de Onvrede aan de Raatshovenseweg. Onvrede, zoals in Beringen, is een ironische benaming voor een perceel dat te duur werd betaald, synoniem van Dure Koop en Verloren Kost. De toponymie van Heilissem (Frans Hélécine) was oorspronkelijk Nederlandstalig. Onvrede is ook bekend in Budingen: 1547 den onvrede. De Onvrede ligt bij de Gete, vlak achter de samenvloeiing van Tiense en Leeuwse Gete, nu Verkensweiken genoemd. Het tegengestelde van Onvrede is Paradijs: 1666 het paradijs, een weide in het Budingsbroek. Paradijs is bekend als een vruchtbaar perceel.

De Pispot, 1710 den pispotte, is een beemd in het Heverbroek in Budingen, grenzend aan de Tiense Gete. Pispot is waarschijnlijk een vervorming van Pijpaard, onder invloed van de naam Hutspot.

De Venusberg, 1543 de Venusberge, 1569 bouen vrau venus berch, is een hoogte van circa 42 meter aan de Steenberg in Orsmaal. De naam herinnert niet aan de cultus ter ere van de godin Venus. Eerder was Vrouw Venus in 1543 de mooie sexy boerin van het latere pachthof van Pierre Borgers. Venusberg is ook bekend in Glabbeek en Kasterlee.

Van volkse spot met de eigen armoede getuigt Winnekot: 1340 int cleyn winquot, 1530 int wynnecot. Het is de naam voor een klein gehucht in Budingen, met winne “landbouwer” en kot.