Technische fiche

De brieven van baron D’Eynatten zijn eigendom van Pierre Degel uit Tienen, voorzitter van de Numismatische Kring.

Inhoud

De drie brieven van T. Baron D’Eynatten zijn gericht aan zijn broer “Monsieur de Baudequain de peuthij etc. sur Le rivage au foin à Bruxelles” en gedateerd 24 maart, 28 maart en 13 april 1762. De inhoud van de brieven gaat meestal over de zoektocht van de baron naar bronnen om zijn stamboom te kunnen opstellen. Hierbij geeft hij ook opdracht aan anderen om de teksten op grafstenen van familieleden te gaan afschrijven, onder meer in Aarschot. Terloops vertelt hij ook hoe hij in de tuin werkt. De vorst duurde dit jaar (1762) zo lang, dat de natuur achteruit was. De tekst is interessant voor de weerkunde, maar natuurlijk ook voor de geschiedenis van het Hof van de Waaiberg in Tienen en van het Kasteel van Schoonhoven in Aarschot. De edele heer Robertus Nicolaius Franciscus Baron d’Arschot de Schoonhove stierf in 1759. Zijn erfgenamen verkochten het goed op de Waaiberg op 29 september 1759 aan Theodor Baron D’Eynatten, oud eerste burgemeester van Leuven. Hij trouwde drie keer.

Bibliografie

– Fr. De Ridder, Historiek der Straten en Openbare Plaatsen van Tienen, in: Hagelands Gedenkschriften, 1929, nr. 3-4, p. 24.
– P. Kempeneers, Thuis in Thienen, 1999, p. 305 en 308.

Dr. P. Kempeneers. Tienen, 21 december 2007.