In Aarschot is nog een Bergvijver bekend. Dit lijkt een gemakkelijk verklaarbare plaatsnaam: een vijver op een berg. In 1765 luidde deze vorm echter “berckvijver”. Van het eerste lid vond ik een nog oudere vorm in de 15de eeuw. Toen heetten 36 bunders bos “de Berkt”. Nu wordt de betekenis duidelijk. Berkt bestaat uit de bekende boomnaam berk + een zogenaamde collectief-t. Berkt betekent: plaats waar veel berken staan. Dus is een Bergvijver, uit ouder Berktvijver: een vijver bij een berkenbos.

Dezelfde vervorming vond ik in Glabbeek. In 1483 lag een perceel “op de berchage” (lees: Berk-hage), maar in 1682 is dit toponiem gewijzigd in “de bergh haege”. Oorspronkelijk ging het dus om een haag van berken. Nu is de Berghaag een terreinscheur tussen A 46 en A 43, in de hoek gevormd door de Rode(straat) en de Kapellenstraat. Het eerste lid berk is in de 17de eeuw overgegaan in berg.

Minder duidelijk is het Koetsbemdeken in Kapellen. In 1753 grensde deze weide aan het kerkhof, de Kapelse Dorpstraat en een straatje leidende naar het Lammekensveld. Ik heb deze weide kunnen lokaliseren op perceel B 411. De betekenis van het eerste lid wordt duidelijk met oudere attestaties. In 1562-1646 vond ik deze beemd als “het coelsbemdeken” en in 1648 als “een bemdeken gheheeten het koelsbemdeken”. Koets is dus een vervorming van Coels, een bekende persoonsnaam.

Nog in Kapellen kennen we thans de Wolvendreef. De naam werd in 1977 aan een nieuwe straat gegeven omwille van de nabijheid van het Wolvenbos. Het eerste lid is een vervorming van Wolken. Vergelijk met volgende attestaties: 1422 “den wolken berch bi die neckersbeke”, 1450 “op wolkenborch”, en in 1630 “den wolcken bos”, of in 1753 “het wolcken bosken”. Pas in 1845 verschijnt de schrijfwijze “Wolvenbosch”. In 1977 besliste de gemeenteraad van Glabbeek: Het wegje aan Dr. Vranckx wordt Wolvendreef (naar de plaats Wolvenbos). Wolken is een persoonsnaam, namelijk iemand met een somber karakter. Zo vond ik in Neerwinden in 1339 Lambertus Wolken en in Wange in 1340 Johannes Wolke.