In namen als Wolfsdonk in Rillaar en Langdorp of de Wolfshaag in Tienen kan men het element wolf verklaren als een persoons- of een diernaam. Dat wolven in onze streek nog laat voorkwamen, bewijst een document uit 1688 in Rillaar. Het blad is onder het nummer 6654 van de schepengriffies bewaard in het Rijksarchief te Leuven.
Wolf
Op de 15de van de maand mei 1688 deden ingezetenen van Rillaar hun relaas voor de schepenen van de stad Aarschot. Ze verklaarden dat ze een wolvin hadden gevangen die zes jonge wolven bij zich had. De wolvin werd gevangen genomen en gedood. Op 18 mei bevestigde J. Van Cantelbeeck als secretaris het verhaal.

Dr. Paul Kempeneers. Tienen, 24 april 2008.