Eeuwenoud is ook de Kabbeekstraat: in 1285 in het Latijn cabbicstrata, maar al in 1340 in de volkstaal cabbecstrate. Een tijd lang heette de straat ook Rue de Dist, bij voorbeeld in het Franstalige kaartenboek van het Kabbeekklooster in 1717. Daarnaast bleef Cabbeekstraet in gebruik, tot het stadsbestuur er in 1905 rue Gilain van maakte.

KabbeekstraatIn het Stadsverslag van 1930 las ik dat de staven van den Buurtspoorweg werden weggenomen in de Gilainstraat. De rue Gilain werd aldus vernederlandst tot Gilainstraat. Daarnaast bleef de herinnering aan het Kabbeekklooster in de volksmond zeer levendig. Anno 2008 is de Kabbeeksepoort nog altijd een begrip. De naam Kabbeekstraat echter raakt minder bekend bij de jongere bevolking.

In 1322 vond ik al in de volkstaal de benaming vleeschouwerstrate, naast de Latijnse vertaling in 1333 in vico carnificum. Deze straat liep oorspronkelijk van de Gracht (later Kapelstraat genoemd) naar de vesten van de stad, meer bepaald naar de huidige Leopoldvest. Vanaf 1930 werd de naam vervangen door Rue Adrien Dony, in 1931 ook geschreven A. Donystraat. Dony (1844-1921) was een oud-majoor, eigenaar van de brouwerij de Rode Poort en burgemeester van 1910 tot aan zijn overlijden.

Op 26 november 2003 stuurde ik naar het stadsbestuur nog eens een brief om alsnog 4 oude namen met voorheen te vermelden: Langestraat, Kabbeekstraat, Vleeshouwersstraat en Augustijnenstraat (nu Dr. Geensstraat). We hebben al 1000 jaar een cultuurtaal. Daarom zie ik niet in, waarom de genoemde oude benamingen in het dialect geschreven moeten worden. We moeten het domme voorbeeld van Leuven niet volgen. Ik ben helemaal geen nostalgische voorstander van schriftbeelden als Kabbaikstroët, enz. Dialectische schrijfwijzen komen trouwens in het archief nooit voor.

Buiten de 4 genoemde namen zijn er nog vele andere die in het collectieve geheugen bewaard kunnen worden. Op 19 augustus 1989 heb ik ze al in een straatnamenlijst opgesomd: Grauwzustersstraat, Aandorenvest, Ketelstraat, Minnestraat, Hoegaardsevest, Wolvenstraatje, Kaasstraatje, Kapucijnenvest, Beulestraat, Overmoedigestraat en Ootmoedigestraat (in Kumtich), Vismarkt, Gaarstraat, Stationsstraat.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 3 juli 2008.