Ook Delronge is geen naam uit Spanje of Portugal. Het is een herkomstnaam die verwijst naar een plaats ronce of ronche, dat braamstruik betekent. De naam is te vergelijken met zijn Nederlands equivalent Vanden Braembussche. In Wallonië is de plaatsnaam ronce op heel wat plaatsen bekend, onder meer in Bornival, Nijvel, Bothey, Gembloers, Fourbechies, Hanzinne, enz. Het woord zelf is afkomstig uit de Latijnse accusatief rumicem met de betekenis braamstruik.

Van de naam Casteels bestaan veel varianten zoals Castel, Kasteel, Casteels, Castiels, enz. Hij komt uit het Nederlands kasteel, dat zelf is afgeleid van het Picardisch castel, Oudfrans chastel. Het is de beroepsnaam voor de kasteelbewoner of iemand die in de nabijheid van een kasteel woont. De oudst bekende naam is volgens Debrabandere in 1281 Woitino Casteel (Kortrijk).

Voor Debrabandere is Danckaer(t)s een Germaanse naam die teruggaat op de voornaam thank-hard, met de betekenis van gedachte of dank + sterk. In Aarschot is Danckaers een volksetymologische aanpassing van D’Ancre. Ancre is een plaatsnaam in Ogy (Henegouwen). De vreemde vorm werd vervangen door een beter bekende naam. In 1692 woonde de chirurgijn Peeter Danckaers in Aarschot in de Donderbus, een huis in de Neerstraat of de huidige Theo De Beckerstraat. De Donderbus is nu de linkerzijde van Standaard boekhandel. Op 3 januari 1692 maakte de chirurgijn zijn testament. Hier heet hij voluit Peeter Danckaers alias d’Ancre.

Mensen van bij ons emigreerden naar zuiderse streken en namen uiteraard hun naam mee. Een bekend Germaans stamelement is hugu, met de betekenis van verstand of denkende geest. Het woord overleeft in geheugen en heugenis, maar ook in de voornaam Hugo. Een zekere Hugo vertrok eeuwen geleden naar Bretagne. Hier werd zijn naam verbogen. Het element hugu leverde veel varianten op, zoals Hugon, Hugot, Hugue, Hues, Huwe, Huon.

De naam Naveau komt uit het Luikse. Het Middelfranse woord naveau is een verkleinwoord dat teruggaat op het Latijn napus koolraap. Mogelijk waren de eerste mensen met deze naam verkopers van rapen of van raapzaad. De bekendste Naveau in Tienen was landmeter. Tussen 1754 en 1758 maakte hij een kaartenboek van de akkers en weiden rond de toenmalige stadskern.

Slot.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 4 december 2008.