De schilder Pieter Jozef Verhaghen werd in Aarschot geboren op 19 maart 1728. Hij bracht zijn leven grotendeels in Leuven door, waar hij op 3 april 1811 overleed, een jaar nadat hij getroffen werd door een attaque d’apoplexie. Verhaghen wordt uitgebreid in Leuven gevierd. Hij behoorde tot de Vlaamse School en bracht Rubens terug naar de 18de eeuw. Keizerin Maria Theresia benoemde hem in 1773 tot hofschilder.

Sprokkel-280--VerhaghenIn Aarschot zal men u met trots de plaats aanwijzen waar Pieter Jozef heeft gewoond. Het bedoelde huis heette De Kleine Moriaan, gelegen in de Neerstraat, nu met huisnummer 44 in de huidige Th. De Beckerstraat. In de Kleine Moriaan bevindt zich thans het kapsalon Heads (the art of hairdressing), wellicht bedoeld voor buitenlanders. Tussen de Kleine Moriaan en de Hoogbrug op de Demer stond eertijds De Grote Moriaan, of kortweg De Moriaan, overeenkomend met de huisnummers 46 en 48. In 46 vinden we thans Studio Jo, en in 48 op de hoek tegen de Demer Eet-praatcafé D’Harmonie.

Bij mijn zoektocht naar Aarschotse toponiemen vond ik allerlei wetenswaardigheden over de voorzaten van schilder Verhaghen en zijn buren. Zo ontstond er in 1745 een aanslepende ruzie om een goot. Joannes Staes kocht de Moriaan van de erfgenamen Roosa op 9 juli 1741. Zijn buurman was Guilliam Verhaegen of Verhaghen, de vader van Pieter Jozef. Vier jaar nadat Joannes Staes den Grooten Moriaen had gekocht, ontstond er een geschil met zijn buurman van den clynen moriaen. Staes verdroeg niet langer dat het water van de Kleine Moriaan langs zijn erf liep. Achter dit erf liep eeuwenlang een Leiloop die uitmondde in de Demer. Het was dus normaal dat het water van de Kleine Moriaan langs daar wegliep. Dit was altijd zo geweest. Toch wou Staes niet luisteren en op 3 april 1745 werd over de zaak gesproken. Het gootgat waaruit het hemelwater stroomde, stond in 1745 in de scheimuur van de twee huizen. Verhaegen moest ervoor zorgen dat het water ondergronds zijn weg vond.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 2 april 2009.