Het pand in de Dorpstraat 42 in Kapellen bestaat uit 2 delen. Het huis links, zonder huisnummer, was rond 1860 de School. De deur is dichtgemetseld. De rechterzijde was het Gemeentehuis. In 1845 waren beide delen nog eigendom van Andreas Nicolaus Cluckers, een rentenier uit Diest. Daarna werden de huizen eigendom van de gemeente. Ze hoorden dus niet toe aan burgemeester Karel Courant, zoals ik soms verkeerdelijk lees. School en Gemeentehuis werden verbouwd. Op de kaarten van Boonaerts (1824) en Popp (rond 1860) is het middendeel nog open. Er kwam een deur in het midden. Ook werd het huis met een verdieping verhoogd.

IMG_3180.JPG

Van 1 december 1789 tot 30 april 1790 waren er 11 jongens en 15 meisjes die “van den armen geleert” werden. Ze hadden les gekregen van de koster Jacobus Platton. Deze werd op 27 mei 1790 betaald door Jan Claes “uyt de Tafel revenuen”, in het bijzijn van pastoor P. Stas. Maar niet alle arme leerlingen waren 5 maanden gekomen. Jammer voor de koster. De wedde van de koster bedroeg 4 stuivers per kind en per maand. Wie dus 5 maanden les had gevolgd, kostte 5 x 4 = 20 stuivers of 1 gulden aan de Tafel. De koster ontving voor zijn lessen 20 gulden en 8 stuivers (Oud archief van Kapellen, 5).

KK1-5 -- Namen van schoolkinderen in 1789.jpg

Voor de genealogen zijn de namen interessant. Het waren: Elisabeth en Peeter De Vos, Peeter en Maria Gertrudis Struijven, Antonia Clijnen, Lucia De Vos, Albertus en Maria Henderix, Joannes Franciscus en Joanna Somers, Maria Ludovica Clijnen, Joannes Van Winckel, Mattijs Van de Vorst, Anna Catharina Jaquimijn, Joanna Keuleers, Joannes Van de Poel, Gillam Willems, Christina Nijs, Theresia Pens, Andilia Van de Vorst, Cornelis en Jan Baptist Michils, Sebastiaen Van Arenborg, Anna Catharina Govars, Angelina Van Winckel, en ten slotte Joanna Michils.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 6 augustus 2009.