Men kan het spijtig vinden, dat namen als Langestraat dreigen te verdwijnen. Beauduinstraat gewoon vervangen door Langestraat schept echter veel administratieve problemen zoals het vernieuwen van paspoorten, facturen en naamkaartjes, het aanpassen van GPS, enz. Daarom heb ik al in 1989 voorgesteld om op een tweede bordje te vermelden “voorheen Langestraat”. Op deze wijze blijven enkele zeer oude namen in de herinnering voortleven. De Langestraat werd op 28 oktober 1905 officieel vervangen door “rue Victor Beauduin”. Al meer dan 100 jaar geleden dus. Toch kent elke Tienenaar nog de Langestraat. Hetzelfde gebeurde met de Gilainstraat. Eveneens op 28 oktober 1905 moest “rue de Diest” wijken voor de “rue Gilain”. Jacques Gilain was beheerder van de werkhuizen Gilain en 6 maand burgemeester van Tienen. Voor de Diestsestraat zelf bleef de oude benaming Kabbeekstraat in gebruik. De naam bestond al zeker sedert 1285.

Na het verschijnen van mijn boek “Aarschot, plaatsnamen en hun geschiedenis” (augustus 2009) besliste het gemeentebestuur van Aarschot zelf om 29 oude straatnamen weer in herinnering te brengen. Zo zal onder J. Tielemansstraat een bordje komen met de vermelding “voorheen Kortstraat”. De Kardinaal Mercierstraat krijgt de vermelding “voorheen Eeuwigheidstraat”, enz. Ook Hoegaarden denkt aan vermeldingen als Bedelaarsommekeer, Smisveld, Knorrestraat en Koffiestraat, en in Outgaarden Koestraat. Deze namen in het dialect schrijven zoals in Leuven domweg is gebeurd, is niet aan te bevelen. Dialecten hebben geen officiële schrijfwijze en zijn trouwens moeilijk te lezen. De Aarschotse Kortstraat wordt uitgesproken met een u die in het IPA (internationaal fonetisch alfabet) wordt voorgesteld met een omgekeerde v. In een dialectische spelling zou het de Kutstraat worden, wat deze straat nu ook niet is geweest.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 5 november 2009.