Zoals u wellicht weet, is “Witse” van de bekende TV-serie een fictieve naam. Volgens het Woordenboek van Familienamen van Fr. Debrabandere (uitgave 2003, p. 1332) bestaan in België wel de namen Wits, Witts, Witz en Witsen. Het zijn vleivormen, met het suffix -so afgeleid van de Germaanse voornaam Wido.

Witse

Als Tienenaar viel het mij echter op, dat Witse in Tienen echt heeft bestaan. In het lijvige boek van de Tiense Armentafel, geschreven in 1340 en bewaard in het archief van het Toreke, komt de naam voor als Johannes dictus Witse. Het is een aardigheidje, die wegens de populariteit van de serie een aantal mensen beslist zal interesseren.

Dr. P. Kempeneers