Dat Keizer Karel in oude verhalen zeer dikwijls voorkomt, is algemeen bekend. Classicus K. Carmeliet vertelde mij het vergeten verhaal van de Boer van Berchem. Er bestaan verscheidene versies van. De anekdote werd opgetekend in 1674, in het boekje getiteld “De heerelycke ende vrolycke daeden van keyser Carel den V”. Volgens deze versie reed Karel V op 24 februari 1540 (zijn verjaardag) met twee heren van Gent naar Brussel. In Sint-Agatha-Berchem aangekomen, werd het gezelschap door de duisternis overvallen. Karel klopte bij een boer aan om hem met een lantaarn bij te lichten. Onderweg moest deze echter plassen. In zijn plat boerentaaltje zei hij: “Karel, houd de lanteern, ik moet pissen”. De volgende dag werd de man op het paleis in Brussel ontboden. Karel V stelde de man voor de rest van zijn dagen vrij van belastingen. Volgens een andere versie kwam keizer Karel met een tweede persoon aan een herberg in Berchem.

2010-05-28 -O- Afbeelding

Volgens een artikel uit 1911 hing aan de herberg eertijds een uithangbord met het opschrift “In den Ouden Keizer Karel”. Daarna verdween het opschrift. De lokatie werd mij duidelijk aan de hand van een kaart uit de 17de eeuw (genummerd 573). In Berchem tekende de onbekende landmeter langs de huidige Gentsesteenweg een herberg met hiernaast de tekst “Carel, houd de lanteerken, ick moet seijcken” (sic!). Ik heb de herberg kunnen situeren tussen de Bloemkwekersstraat (noord) en de Hubert Blauwetstraat (zuid). Nu staat hier het autocarbedrijf Renard.

2010-05-28 -O- St-Agatha-Berchem.jpg

Dr. P. Kempeneers.

In verkorte vorm verschenen in de Publipers op donderdag 27 mei 2010.