Vandaag was ik aangenaam verrast. De taverne, behorend tot hotel Alpha in de Leuvensestraat, heet opnieuw De drij Coppen. Weer is een oude benaming in ere hersteld. Zo gebeurde op vrijdag 18 juni 1993 eveneens met het Gulden Hoofd op de hoek van de Grote Markt en de Leuvensestraat. De naam van taverne Den Griffoen werd op 21 mei 1993 hersteld, maar deze naam werd door latere uitbaters weer veranderd. Tot de blijvers behoren de Christoffel (het appartementsblok op de hoek van het Torsinplein of Oude Vismarkt), de Edele Handboog (de appartementen naast de nieuwe Kredietbank) en de Rode Poort in de Donystraat.

Op het einde van de 15de eeuw lag in de Leuvensestraat een “geleeg” dat achteraan grensde aan de (verdwenen) Kattestraat. Dit geleeg hoorde in 1500 toe aan meester Wouter de Hertoghe. Deze was een zoon van ridder Jan de Hertoghe, drossaard van Brabant, heer van Oosterwijk en Vissenaken. In 1935 bevond zich op deze plaats de grote kruidenierszaak (koloniale waren) van August Moers. Voorheen heette dit huis De drie Koppen, in 1651 geschreven de drij coppen. Met “kop” werd geen hoofd, maar een drinkkop bedoeld. De naam werd dikwijls aan herbergen gegeven. In 1778 was de Drie Koppen nog een merkpunt. Volgens het stadsreglement van 1778 moest de belleman het nieuws gaan verkondigen tot aan de drije coppen. Oude eigenaars van de afspanning Drie Koppen staan vermeld in het 3-delig werk “Thuis in Thienen“.

Dr. P. Kempeneers. Tienen, 15 juli 2010.

Verschenen op de website op 18 juli 2010.