In het rijksarchief van Leuven bevindt zich een bundel, bewaard in het kerkarchief van Vlaams-Brabant onder nummer 20.068. Hierin leggen vier oudere inwoners uit Langdorp een verklaring af over D’affcompste ende Genealogie van wijlen Jan Willems de Oude die getrouwd was met Clara de Caerle. De verklaring werd gedaan op 15 juni 1617. De gegevens over de familie Willems (of Wilms) gaan terug tot een eind in de 16de eeuw. Ze zijn uiteraard interessant voor genealogen.

Wijlen Jan Willems den ouden en Clara de Caerle hadden twee zonen en twee dochters, te weten Adam, Willem, Jenneken en Maeijcken.
Adam Wilms was getrouwd met Cathelijn Kijnen. Ze brachten een zoon voort, namelijk Jannen Wilms, die zelf trouwde met Marie N. uit Zichem. Hij had met haar drie kinderen: Catelijnen, Elizabeth, en Wilm Wilms, alle drie wonende in Zichem.
Wilm Wilms was getrouwd met Geertruyt Loeffs. Beiden hadden een zoon genoemd Jan Wilms, die zelf trouwde met Marie van Staije, zijn eerste huisvrouw. Na de aflijvigheid van de voorschreven Marie, had Jan ten wijfúe genomen Margriet Reijns, zijn tweede huisvrouw. Van geen van beide huisvrouwen had Jan een erfgenaam.
Jenneken Wilms trouwde met Huybrecht Matthys alias Verhaghen. Het echtpaar kreeg twee dochters: Margriet en Catlijnen. Margriet Verhaghen stierf zonder een wettige erfgenaam achter te laten. Cathlijn Verhaghen trouwde met Jan Verstreken. Het echtpaar had drie zonen: Jannen Verstreken, Oriaen en Niclaes.
Maijken Wilms ten slotte stierf zonder wettige erfgenaam. Ze was gehuwd met Niclaessone Troonbeecx.
Op 15 juni 1617 verschenen voor de schepenen van de stad Aarschot vier oudere personen: Lucas Vlemincx 80 jaar oud, Peeter van Roosmeir omtrent 75 jaar oud, Jan Stijnen omtrent 76 jaar en Adriaen Vander Borcht ongeveer 62 jaar. Ze woonden alle vier in Langdorp. Ze verklaarden, met uitzondering van Adriaen Vander Borcht, op verzoek van de gebroeders Jan en Niclaes Verstreken, dat zij wijlen Jan Wilms de oude en zijn huisvrouw met hun achtergelaten kinderen wel hadden gekend. Hierop volgt op dezelfde dag een verklaring, dat wijlen Wilm Wilms, gehuwd met Geertruijt Loefs, samen enkele percelen van gronden hadden verkregen.

Dr. Paul Kempeneers. Tienen, 13 juli 2010.