Het corrigeren van een opstel is voor de leraar Nederlands een tijdrovende bezigheid. Na enige tijd blijft de correctie dikwijls beperkt tot in het rood onderstrepen van spel-, taal- en stijlfouten. De leerling weet dan niet wat er precies verbeterd moet worden. Met het ABC is iedereen geholpen. Een dt-fout aanstrepen gebeurt gewoon met de letter F van Fout. Moet de leerling een nieuwe alinea beginnen, dan volstaat het om een A van Alinea te schrijven, enz. De tijdwinst is aanzienlijk!

Deze eenvoudige methode schreef ik vele jaren geleden, maar is nog altijd bruikbaar. Er zijn geen auteursrechten aan verbonden. Kopiëren mag dus. Download hier in pdf.

2011-04-30 -O- ABC voor Opstelverbetering

Dr. P. Kempeneers. Tienen, 29 april 2011.