In het Leuvense Rijksarchief bevindt zich een blaadje, bewaard in het kerkarchief nr. 23.306. Het bevat de namen van inwoners die in 1747 gesteund werden door de Tafel van de H. Geest. De lijst is op 7 november ondertekend door pastoor J(an) E(gidius) Cools, de meier G(eorges) A(lbert) Van Nauwen, de H. Geestmeester Jan van Esch en de schepenen P(etrus) Villeers en Jacobus van Welde.

Hier volgen de namen van de Arme Ingesetene inde parochie van Kerkhem: Jan Dumont, Elizabeth Dumont, Arnoldus Festraets, Peeter Coekoekx, Geeraert Pardon, Jan Oppenbrauwer, Jaspar Vogels, Cornelis Goossens, Peeter Smeijers, de weduwe Jacobus vander Waren, de weduwe Peeter de Jager, Jan Coenen, Jan Roelants, Matthys Smets, Gilliam Malkaerts, de weduwe Jan Smalen, Jan vander Waren, Geeraert Smets, Jan Geeraerts, Jan vander Waren (= II), Marie Gens, Daniel vander Veken, Peeter Maes, Peeter Haemels, Paulus Andries, Gilliam Delveaux, Gillis Marien, Catharine van Cauthem, Gilliam Verheyden.

Dr. Paul Kempeneers, Tienen, 25 augustus 2011.