De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), afdeling Leuven, gaf 5 volkstellingen uit van de Tiense toponymist dr. P. Kempeneers. In een brochure van 40 blz. staan de Tienenaars vermeld uit 1755. De originele telling wordt bewaard in het rijksarchief van Anderlecht onder “Staten van Brabant” nummer 407/25. Het deel over Tienen omvat 5 bundels. Hierin staan de namen van de personen, hun ambacht of neringe, de aanduiding of de persoon een vrouw heeft, het aantal kinderen en hun leeftijd, de eventuele aanwezigheid van domestiken en vremdelingen. Belangrijk is ook de vermelding, of de persoon leeft van de Heilige-Geesttafel.

De tellers hebben, zoals gebruikelijk, Tienen onderverdeeld in 4 wijken. De Kruisboogwijk werd verdedigd door de gilde van de kruis- of voetboog, namelijk Avendoren en Mulk, met inbegrip van de Broek- en de Spiegelstraat, dus de westkant van de stad. De Kolvenierswijk werd verdedigd door de Kolveniersgilde, waaronder Aandoren en Grimde, met inbegrip van de Veemarkt, de Lombardstraat en de Gasthuismolenstraat, dus de zuid- en zuidoostkant van de stad. In deze bundel staan ook de namen van de weeskinderen. De Handboogwijk viel onder de bescherming van de Handbooggilde, gelegen tussen de Leuvensestraat en de Waaiberg. Dit is de noordkant van de stad. Ten slotte verdedigden de Jongmans of leden van de Rederijkerskamer een gedeelte van de vesten met de Veldborn- en de Vleeshouwersstraat (nu Donystraat), of de oostkant van de stad. In een vijfde bundel staan de bewoners van de Kloosters en het Begijnhof. Kempeneers noteerde de namen per bundel, maar gaf de verschillende items een nummer, van 1 tot 977. Een klapper helpt om een naam gemakkelijk in de bevolkingslijst terug te vinden.

In de 4 andere brochures vindt de lezer de inwoners van Binkom in 1796, de bevolking van Langdorp in 1663 en 1796, en ten slotte de telling van Glabbeek in 1692, aangevuld met de volkstelling in 1709 van de gemeenten Glabbeek, Kapellen, Sint-Margriet-Houtem, Vissenaken en Zuurbemde. Voor meer informatie over deze genealogische brochures, zie VVF Leuven op internet.

Verschenen op de website op 22 augustus 2011.