De 2 cijnsboeken zijn heruitgegeven.

Cijnsboek van de hertog van Brabant in Tienen vernieuwd in 1699.
Verschenen in de “Bijdragen van het Hagelands Historisch Documentatiecentrum, Tienen, nr. 2”. Herwerkt in 2011. 173 blz. Prijs 10 Euro.

Het oudste cijnsboek van Tienen en het Kroniekje van Gregorius Cluckers.
Verschenen in idem, nr. 4. Herdrukt in 2011. 100 blz. Prijs 10 Euro.

Verschenen op de website op 24 september 2011.