Technische fiche

Na de slag bij Neerwinden op woensdag 29 juli 1693 werden parochieregisters in Attenhoven door Franse soldaten meegenomen. Daarom besloot pastoor L. Robijns in het schrikkeljaar 1704 om een Status animarum op te stellen. Hij noteerde de namen van 70 huisgezinnen ad futuram memoriam in het parochieregister van 1704 (RA Leuven, microfilm 453966). Robijns schreef de namen op, straat per straat, te beginnen van aan de Weg naar Gingelom of de trulle. De lijst werd verder aangevuld door pastoor Guilielmus vander Maesen, op 20 januari 1712. Voor de verstaanbaarheid heb ik de gegevens uit de Latijnse tekst vertaald en de stijl wat aangepast. Met dank voor de aanvullingen van classicus Karel Carmeliet en familievorser Jan Caluwaerts. Een klapper laat toe om een familienaam in de lijst vlug terug te vinden.

Namen per gezin

In het eerste huis.
1. Arnoldus de Cat wettige man. Joanna? Arnoldus hun kind.

In het tweede huis of de tweede familie.
2. Godefridus Hombroux, wettige man, en Andilia Charliers echtgenote. Hun kind Joanna Maria 5 jaar oud of daar omtrent. Kind Johannes ongeveer 1 jaar.
3. Joannes van Landen, wettige man, en Anna Maria. Zonder kinderen, wel met een knecht Petrus Wiggrega.
4. Joannes Louwet, wettige man, 60 jaar, en Christina Roosen echtgenote, 50 jaar. Kind Franciscus 17, 18 of 19 jaar, student, dichter of redenaar. Anna Maria getrouwd met H. Goffin. Joannes Louwet 7 jaar. Knecht Franciscus Symon een Waal. Knecht Paulus Godfrees uit Gingelom. Herder Hubertus Menten. Dienstmeid Catharina Tilmans uit Gingelom.
5. Balduinus Gomans tweede man en Maria Heusdens echtgenote, vruchtbaar. Kinderen: Henricus 6 jaar, Barbara 3 jaar en Joanna Maria 8 maanden.
6. Henricus Voije wettige echtgenoot en Andilia Vecoven. Kinderen: Maria 3 jaar en Matthias 1 jaar.
7. Petrus Wagemans, Anna Motten echtgenote. Kind Maria geboren en gedoopt volgens de verklaring van de ouders in Tessenderlo (in Chenderlo), doopheffer Adrianus Edelmans 1694. Kinderen hier gedoopt: Petrus 6 jaar, Thomas Wagemans 4 jaar en Catharina 2 jaar.
8. Catharina vander Linden weduwe 55 jaar. Enige dochter Catharina 20 jaar.
9. Matthias Muls tweede wettige echtgenoot. Echtgenote Margareta. Van hen beiden zijn er geen kinderen. Kind van Matthias Muls: Theodorus 18 jaar. Kind van genoemde Margareta en Joannes Loijaers, natuurlijk of onwettig, in Attenhoven gedoopt: Anna Loijaers 20 of 21 jaar. Kind van genoemde Margareta en Hubertus Brems, wettige echtgenoten: Catharina Brems 6 jaar.

In de Hoolstraat [nu: Collenstraat]
10. Joannes Vecoven, Joanna Batta. Kinderen: Maria 8 jaar, Lambertus 6 jaar, Joannes 4 jaar en Laurentius 1 jaar.
11. Henricus Lindekens weduwnaar 60 jaar. Dochter Beatrix echtgenote van Jaspar, onvruchtbaar. Jaspar de Thier, een Waal, haar wettige man.
12. Joanna Morren weduwe. Kinderen Nicolaus 29 jaar, Girrardus afwezig 26 jaar, Maria afwezig 27 jaar en Egidius 18 jaar.
13. Eustachius Muls. Maria vanden Bosch. Kinderen: Theodorus 15 jaar en Matthias 4 jaar.
14. Andilia Motten weduwe. Kind Andilia gehuwd. Kind Petrus vrijgezel (+).
15. Samuel Baten. Elisabet Ouwerx. Kinderen: Maria gehuwd, Elisabeta 14 jaar, Samuel 5 jaar en Laurentius 2 jaar. Knecht Franciscus Waerseggers neef. Dienstmeid Catharina Goffin een Waalse.
16. Carolus Gomans derde man. Margareta uit Halle [= Halle-Booienhoven] zonder kind. Kind van Carolus en zijn echtgenote Ponsars: Elisabeta begijn in Sint-Truiden 24 jaar. Kind Barbara 22 jaar en huwbaar. Kind Anna Margareta 18 jaar. Knecht Joannes Missoels, en Jacobus van den Velde uit Jeuk. Herder Egidius Morren jongeman. Theodorus Wauters. Dienstmeid Maria Otten uit Attenhoven.
17. Judocus Stas weduwnaar. Dochter Maria gedoopt in 1671. Zoon Wilhelmus afwezig gedoopt in Landen 1674. Gertrudis 1680. Judocus 1686. Zwager Joannes van Meer (de mera) bejaard.
18. Joannes Cijnsen, + 1718. Catharina Pitsyes tweede echtgenote. Kind van de echtgenote Hobanx: Joanna geboren in Landen 27, huwbaar. Kind van de echtgenote Pitsyes: Margareta hier geboren 7 jaar. Kind Maria 4 jaar. Kind Joannes 3 maanden.
19. Bartholomeus Lindekens. Anna vander Linden. Kinderen: Maria 8 jaar en Anna Catharina 5 jaar.
20. Christianus Roosen. Gertrudis Leunen echtgenote. Kinderen: Joannes gedoopt of geboren in 1687, Maria gedoopt in 1689 of 1690, Gertrudis in 1695, Christianus in 1698, Agatha in 1700 en Catharina in 1703.

Keesstraat (platea casei)
21. Leonardus van Ottroije [= Attenrode]. Echtgenote Gertrudis Maighs. Kinderen: Maria huwbaar, Leonard afwezig, Joanna 20 jaar afwezig en Eustachius gedoopt in 1688.
22. Secretaris Bijnsmans. Vrouwe Malherb een Luikse. Kinderen: Josephus huwbaar geboren in Landen, Petrus gedoopt in Attenhoven met doopheffer heer Schepers pastoor in Montenaken, in 1682 volgens de verklaring van de vader, Girrardus gedoopt in Attenhoven, doopheffer heer Freysoon in 1686, Joannes Franciscus gedoopt in Wezeren [= dorp bij Landen] in 1690, Leonardus geboren in Sint-Truiden in 1695, Jacobus Theodatus gedoopt in Attenhoven, 6 jaar.
23. Joannes Gomans. Susanna Gilis echtgenote. Kinderen: Dionisius geboren in Oúerwin [= Overwinden], student, Jacobus in Oúerwin geboren 14 jaar (+ 1777), Joannes in Oúerwin 10 jaar, Elisabeth geboren in Oúerwin 17 jaar, Barbara gedoopt in Attenhoven, Joannes Bernardus gedoopt in Attenhoven, Hubertus gedoopt in Attenhoven.
24. Joannes de Gros 30 jaar. Joanna Stits steriel 30 jaar.
25. Hermannus Engbroux. Genoveva Lauriers echtgenote. Kinderen: Maria geboren in Attenhoven 4 jaar en Anna 1 jaar.
26. Laurentius Florckin vreemdeling, hier vroeger varkenshoeder uit Loncin. Paschasia Bourlet 37 jaar uit de Ardennen (ex ardenna) echtgenote. Kinderen: Lambert 5 jaar, Michael 3 jaar en Joanna Maria geboren in Attenhoven 1 jaar.
27. Lambertus Brems. Maria de Gros echtgenote. Kinderen: Gertrudis 7 jaar, Barbara 3 jaar en Philippus 1 jaar.
28. Christianus Peeters. Maria de Cat echtgenote. Kind Catharina 2 jaar.
29. Americus Goijens 38 jaar. Maria Juvijens 30 jaar steriel.
30. Arnoldus Van Leewe. Maria vander Smissen echtgenote. Kinderen: Maria van Leewe en Gertrudis.
31. Henricus Stits weduwnaar. Dochter Joanna gehuwd. Magdalena huwbaar. Maria huwbaar geboren en gedoopt in Attenhoven 20 jaar.
32. Gerardus Hoebanx molenaar. Catharina Sanen echtgenote. Kinderen: Maria 4 jaar en Girrardus 1 jaar. Oudoom W. Happar bejaard (+). Knechten Henricus Heusdens en Arnoldus Van Leuwe. Dienstmeid Elisabet de Gros uit Attenhoven, een andere Maria uit Velm.
33. Gertrudis Ladiauns echtgenote van Joannes. Nota: over de man is niets geweten en hoewel ze toegewezen wordt aan deze man, wou ze een huwelijk aangaan met Lambertus een Waal, nu getrouwd met een dochter: in Laar en van deze baarde ze een zoon. Kinderen van Joannes uit de schoot van Joanna Ladiauns: Joanna gedoopt in Neerlanden 20 jaar oud, Catharina daar ook geboren 15 jaar, Margareta gedoopt in Neerlanden 10 jaar, Catharina geboren in Attenhoven 8 jaar. Kind Lambertus natuurlijke zoon van de genoemde Waal Lambertus.
34. Tilmannus Stiers. Echtgenote Elisabeta Menten uit Velm. Kind Hubertus 2 jaar.
35. Een leeg huis voorheen van de erfgenamen Muls of van Adam Bruyninx.
36. Een leeg huis nabij de molen van Agnes in Overwin[den].
37. Leonardus Hobanx. Maria. Kinderen van Jacobus Kempeners: Joannes huwbaar 22 jaar, Anna huwbaar 20 jaar en Petrus Kempeners 13 jaar. Kind van Leonardus Hoebanx en Maria: Catharina Hobanx 8 jaar.
38. Henricus Heusdens. Maria Pitsyes echtgenote uit Velm zwanger.
39. Jaspar Vrancken. Echtgenote Maria Leunen. Kind Christianus 10 jaar. Kind (niet ingevuld). Kind (niet ingevuld). Kind (niet ingevuld). Dienstmeid Jonna (sic) Fies huwbaar.

In het midden van het dorp.
40. Het huis van Happar nu ledig.
41. Joannes Stiers de oude, weduwnaar. Dochter Gertrudis: huwbaar, halfblind, niet sterk van verstand, armzalig etc.
42. Joannes Stiers. Echtgenote steriel Maria Vrien.
43. Arnoldus Tuts. Getrudis de Gros. Kind (niet ingevuld). Kind (niet ingevuld). Kind (niet ingevuld).
43. Magdalena Huppe weduwe van Laho (+ 31 maart 1705). Dochter Joanna Maria gehuwd met Carolus Man.
43. Op dezelfde plaats Ludovicus Man een Waal, 60. Maria genoemd Dangogh. Kind Ludovicus huwbaar en zoon Carolus gehuwd met Joanna Maria Laho. Kind van genoemde Carolus: Ludovicus overleden.
44. Joannes van Elst vrijgezel en huwbaar, smid en rademaker, nu alleen wonend.
45. Lambertus Roosen. Anna Ponsaers echtgenote. Kinderen: Joannes 9 jaar, Margareta 7 jaar, Anna 5 jaar, Franciscus 3 jaar en Gertrudis 1 jaar. Knecht Petrus Freson uit Kortijs [= deelgemeente van Gingelom].

Op de Leeuwerweg.
46. Andilia uit Groot Vossen, weduwe van Bartholomeus Peters. Kinderen: W. Peters getrouwd en Lambertus 17 jaar.
46. Op dezelfde plaats nu W. Peters. Echtgenote Joanna. Kind Andilia.
47. Franciscus Ytenbrouc. Echtgenote Elisabet Schepers. Kinderen: Joanna Maria 7 jaar, Jacobus 5 jaar en Franciscus 1 jaar.
48. Petrus Lindekens. Echtgenote Gertrudis Vanherbergen. Kind Anna Margareta 1 maand [= geboren op 1 januari 1704].
49. Hubertus Goffin. Echtgenote Anna Maria Louwet. Kinderen: Nicolaus 6 jaar, Franciscus 4 jaar en Christina 1 jaar. Knecht J. Noije uit Montignies (ex montenije), een andere: Joannes Del Lis uit Waleffe Saint-Georges (ex Walef sancti georgij). Herder Deodatus uit Lamine (ex Lamin). Een verwante dienstmeid genoemd Genoveva Des Slinghe uit Hollogne aux Pierres (ex holloigne a piere) huwbaar. Een andere dienstmeid Elisabeta Bronckaers. Een kleine varkenshoeder Henricus uit de Kempen (ex campinia).

Naar de Kerk (versus templum).
50. Henricus Fies. Echtgenote Anna Van Elst tweede echtgenote. Kind uit het eerste bed: Maria huwbaar. Kind Joanna Fies huwbaar. Kind Elisabeta 18 jaar. Kind uit het tweede bed, van Anna Van Elst: Anna Maria. Nog een andere.
51. Girrardus Gerson een Waal, wettige man, en Catharina Heusdens uit Attenhoven, arm. Kind (niet ingevuld). Kind (niet ingevuld).
52. Nic. Van Grengel, een Hollander. Echtgenote Catharina uit Sint-Truiden, hier voor een tijd als vreemdelingen wonend. Kind Arnoldus 4 jaar geboren in Sint-Truiden.
53. Samuel Ulens van Attenhoven. Echtgenote Maria [= Maria van Lobbeek]. Kind Petrus. Kind (niet ingevuld). Kind (niet ingevuld). Knecht Lambertus Peters (+).
54. Bartholomeus Muls. Echtgenote Anna Everarts, weduwe van Joannes Smets alias Van Elst, zwanger. Kind van Muls. Kind van Joannes van Elst: Elisabeta. Nog een kind.
55. Judocus van Lijesem koster en bedienaar (+ 1717, 11 feb.). Echtgenote Joanna Velaers uit Jeuk. Kinderen: Maria, Anna en Franciscus.
56. Heer kapelaan Meldert. Dienstmeid Magdalena Stits huwbaar.
57. Joannes Le Paix een Waal, wettige man. Echtgenote Maria Baten uit Attenhoven. Kind Joannes.
58. Petrus Robyns burgemeester (pagimagister). Echtgenote Gertrudis Ponsaers. Kind Agata 8 jaar, kind Henricus en kind (niet ingevuld).
59. Melchior Ouwerx. Echtgenote Catharina Robijns uit Budingen (ex buungen) en inwoonster van Attenhoven sedert 1691. Kinderen: Melchior 9 jaar, Anna Joseph 7 jaar, Maria 2 jaar, Cathrina 7 jaar en Barbara 4 jaar.
60. Eerwaarde heer pastoor van deze plaats. Dienstmeid Maria Lauriers.
61. Girrardus Jaex. Anna Maria Symons echtgenote. Moeder van genoemde Anna 66 jaar. Kind Gerardus, Gertrudis. Kind een andere Joannes. Kind Gerardus. Kind Anna Maria.
62. Petrus van Dalem. Maria Hobanx tweede echtgenote. Kind van genoemde Maria: Petrus. Kind Maria.
63. Michael Menten tweede man. Echtgenote Margareta Stiers weduwe Caubergh zwanger. Kind van Caubergh: Walterus.
64. Egidius de Cat weduwnaar. Kinderen: Arnoldus, Girrardus, Maria Catharina, allen gehuwd.
64. Op dezelfde plaats: Joannes Missoels. Echtgenote Catharina de Cat. Kind (niet ingevuld).
65. Girrardus de Cat. Echtgenote Anna Tossens. Kinderen: Egidius 8 jaar, Gertrudis 3 jaar en Catharina 1 jaar.
66. Eustachius Libens. Echtgenote Margareta Stockars. Kinderen: Maria 19 jaar, Anna 15 jaar, Margareta 13 jaar, Gertrudis 8 jaar, Eustachius 5 jaar en Wilhelmus 1 jaar.
67. Gerardus Cluckers armzalig. Echtgenote Anna uit Gent (a Gandaúo). Kind hier aanwezig Polycarpus geboren in Gent 14? jaar.
68. Theodorus Cluckers. Echtgenote Barbara Malcours uit Bierbeek (ex birbeek). Kinderen: Girrardus 6 jaar en Anna Elisabeta 2 jaar.
69. Richardus Le Bon. Echtgenote Maria Hobanx steriel. Een aanverwant meisje.
70. Getrudis Hobanx weduwe van Carolus Wauters. Kinderen: Carolus Wauters huwbare zoon 23 jaar, Maria huwbaar, Joanna 16 jaar en Theodorus 13 jaar.

Klapper op de familienamen

Baten 15, 57
Batta 10
Bijnsmans 22
Bourlet 26
Brems 9, 27
Bronckaers 49
Bruyninx 35
Caubergh 63
Charliers 2
Cijnsen 18
Cluckers 67-68
Dangogh 43
De Cat 1, 28, 64-65
De Gros 24, 27, 32, 43
Del Lis 49
Des Slinghe 49
De Thier 11
Edelmans 7
Engbroux 25
Everarts 54
Fies 39, 50
Florckin 26
Freson 45
Freysoon 22
Gerson 51
Gilis 23
Godfrees 4
Goffin 4, 15, 49
Goijens 29
Gomans 5, 16, 23
Happar 32, 40
Heusdens 5, 32, 38, 51
Ho(e)banx 18, 32, 37, 62, 69-70
Hombroux 2
Huppe 43
Jaex 61
Juvijens 29
Kempeners 37
Ladiauns 33
Laho 43
Lauriers 25, 60
Le Bon 69
Le Paix 57
Leunen 20, 39
Libens 66
Lindekens 11, 19, 48
Loijaers 9
Louwet 4, 49
Maighs 21
Malcours 68
Malherb 22
Man 43
Meldert 56
Menten 4, 34, 63
Missoels 16, 64
Morren 12, 16
Motten 7, 14
Muls 9, 13, 35, 54
Noije 49
Otten 16
Ouwerx 15, 59
Pe(e)ters 28, 46, 53
Pitsyes 18, 38
Ponsa(e)rs 16, 45, 58
Robijns/Robyns 58-59
Roosen 4, 20, 45
Sanen 32
Schepers 22, 47
Smets 54
Stas 17
Stiers 34, 41-42, 63
Stits 24, 31, 56
Stockars 66
Symon(s) 4, 61
Tilmans 4
Tossens 65
Tuts 43
Ulens 53
Van Dalem 62
Vanden Bosch 13
Van den Velde 16
Vander Linden 8, 19
Vander Smissen 30
Van Elst 44, 50, 54
Van Grengel 52
Vanherbergen 48
Van Landen 3
Van Leewe/Leuwe 30, 32
Van Lijesem 55
Van Lobbeek 53
Van Meer 17
Van Ottroije 21
Vecoven 6, 10
Velaers 55
Voije 6
Vrancken 39
Vrien 42
Waal 4, 11, 15, 33, 43, 51, 57
Waerseggers 15
Wagemans 7
Wauters 16, 70
Wiggrega 3
Ytenbrouc 47

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 16 september 2012.