In het pand op de Grote Markt 30 opende Hubert Paque op 17 december 1976 een herberg en restaurant De Spinde. Dit is een oud woord voor schapraai of voorraadkast. Deze cafébaas was niet aan zijn eerste opening toe, want in 1966 had hij al op de Grote Markt nr. 35 Taverne James geopend, en in 1973 op nr. 46 de Popeye. De Spinde veranderde vanaf 6 april 1988 van naam en werd dan De Vlegel.

spijzen

Spinde was eertijds in gebruik in de betekenis van spijsuitdeling aan de armen. Deze verplichting hing samen met de jaargetijden, waarbij een persoon na zijn dood geld voorzag voor de uitdeling van brood. Een stuk land dat diende als borg, werd aldus een spinland. In Tienen heette een stuk land in 1813 “het Spin-Land”. Het was een klein, langwerpig perceel van 10 are, gelegen tussen de Begijnenmuur en weg nr. 56, met kadasternummer E 102. In Orsmaal was het Spinland eigendom van de Armentafel van Helen-Bos. Het was het perceel A 241 gelegen in de Molendijk. In 1750 grensde in Attenhoven een stuk land van het Tiense Danebroekklooster aan het “Spin landt”. Verscheidene attestaties in Attenhoven verduidelijken de verplichting om aan de armen spijs uit te delen. In 1627 moest de weduwe van Jan Baex 4 halsters koren leveren om “te backen ende te spinden by haer selven op heylich cruys avent”. Voor het jaargetijde van pastoor Baex werd op 15 maart “de spinde oft back” aan de armen uitgedeeld en in 1685 bakten de erfgenamen van Philip van Elst en Jan Kaubergh de oude, steunend op het legaat van Henricus Vrien, acht vaten tarwe voor “den back oft spinde”. In 1761 ten slotte waren zes roeden en tien korte land, gelegen in de Langenrek nabij Velm, “belast met dry vaten coren spinde aen den armen van attenhoven jaereleycx te backen”.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 19 september 2012.