Bronnen

Dit boek over de telling in 1693 is een vervolg op de reeks, in 2012 gestart door Jan Caluwaerts met Het Land van Gaasbeek in 1693. Met het placcaert van 7 november 1693 wilde de overheid zich een beeld vormen van de graanvoorraden en de lokale behoeften. We leren uit de documenten wie de huisvaders waren en hoe een gezin was samengesteld. Deze telling vindt men in de reeks Registers van het Fiscaal Officie, dat een onderdeel vormt van het archief van de Raad van Brabant. Het wordt sinds 2000 bewaard in het Rijksarchief te Anderlecht. Deze registers werden gemicrofilmd en kunnen ook in het Rijksarchief te Leuven geraadpleegd worden. Het nummer 2 van de reeks is baanbrekend voor het Hageland. Nooit eerder kon men zich een idee vormen van de spreiding van een familienaam uit deze periode: 2008 gezinnen werden in dit boek opgenomen.

Image0011

Gemeenten

Binkom, Boutersem, Bunsbeek, Eliksem, Glabbeek, Goetsenhoven, Hakendover, Hoegaarden (met Bost, Rommersom en Hoksem), Kerkom, Kumtich, Laar, Meldert, Neerbutsel, Neerheilissem, Neervelp, Oorbeek, Oplinter, Opvelp (met Molenstede!), Outgaarden, Roosbeek, Sluizen (L’Ecluse), TIENEN, Vertrijk, Vissenaken Sint-Pieter, Wange, Willebringen, Wommersom en Zittert-Lummen (Zétrud-Lumay). In totaal 28 gemeenten.

Wijze van bewerking

• De beschreven regio bevindt zich in de omgeving van Tienen, in zoverre er een telling van 1693 bestaat.
• Elk hoofdstuk bestaat uit een technische fiche en de telling zelf, soms aangevuld met interessante gegevens zoals de namen van de brouwers in Meldert en Hoegaarden.
• Gezinshoofden zijn vet afgedrukt.
• In de klapper achteraan zijn de familienamen gerangschikt op het stamwoord, zoals in: Sevenberge, Van. De nummers verwijzen naar de doorlopende nummering in het corpus, voorafgegaan door de gemeente in afkorting. Nhei 711 betekent dat de naam 711 (Jaspar) voorkomt in Neerheilissem. De afkortingen spreken voor zichzelf: Hoeg = Hoegaarden.
• Voor het overige werd de spelling van de opstellers volledig bewaard. Afkortingen zijn gemakshalve opgelost, zoals: vrauwe, halsters, molenvat, weduwe, meester.

Bestellen

Bestelling via e-mail calumeeuw@gmail.com, met opgave van het adres waarnaar het boek mag verzonden worden. Betaling van 35 euro (bij verzending 39 euro) op rekening nr. BE95 0001 5364 4158 van FamilyResearch Belgium te 3000 Leuven, met de melding “Tienen-1693”.

Verschenen op de website op 18 november 2012.