Technische fiche

De gegevens komen uit het Officie Fiscaal nr. 363 in Anderlecht, in het rijksarchief van Leuven te raadplegen op de microfilm nummer 1386/25. Veel namen zijn slecht leesbaar. Daarom heb ik ze vergeleken met de namen in de parochieregisters van Boutersem-Vertrijk. In 1693 woonden in Vertrijk 166 personen, gevestigd in 31 huizen. Deze telling verscheen in Tienen en omgeving in 1693, uitgegeven als deel 2 in de Volkstellingen in het Hertogdom (Leuven, 2012, p. 155-156).

Tekst

Staet ende Lieste vande huijsgesienen van Vertrijck.
1. Ierst den Castelijn [9 pers.]
2. Guilliam van Laer [12 pers.]
3. Gregor Servotte [ 2 pers.]
4. Michiel de Vroij [ 9 pers.]
5. Peeter Magits [5 pers.]
6. Joos Smeesters [9 pers.]
7. Peeter Mertens [5 pers.]
8. Carel Paulus ]4 pers.]
9. Peeter Gruenendael [6 pers.]
10. Lowies Taveniers [7 pers.]
11. Jan van Laer [6 pers.]
12. Hendrick Magits [4 pers.]
13. Jan van Loij [6 pers.]
14. De weduwe Hendrick Bosmans [3 pers.]
15. Hendrick Dauwens [6 pers.]
16. Die weduwe Guilliam Lambrechts [4 pers.]
17. Gielis Vleminckx [6 pers.]
18. Jan Mertens [6 pers.]
19. Hendrick van Laer [6 pers.]
20. Merten Vleminckx [5 pers.]
21. Peeter Sotteau [8 pers.]
22. Cornelis van Erps [5 pers.]
23. Jan Merckx [3 pers.]
24. Raes vander Willigen [3 pers.]
25. Jan Baillieu [4 pers.]
26. Jan Villers [3 pers.]
27. De weduwe Peeter Mertens [3 pers.]
28. Quirijn Collints [5 pers.]
29. Adriaen Marcus [5 pers.]
30. Niclaes Lambrechts [4 pers.]
31. Wauter Peeters [3 pers.]

Actum desen 23en Aprilis 1693 ter presentie van Jaecqs de Cauwere, Jan van Loij, Quirijn Collints, Lowies Taverniers ende meer andere gementenaeren, mij present als meyer mits d absentie vanden greffier. M. Swevers.
Idem testor Lamb. Servotte pastoor van Bautersem en Vertrijck.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 5 september 2013.