Technische fiche

kopafOp donderdag 24 november 1994 stelde de Tiense Beenhouwersbond het nieuwe gebraad Kopaf voor. Deze naam herinnerde aan Boesmans bijgenaamd “Generaal Kopaf” en het oproer dat op 27 november 1790 in Tienen plaats had. Op deze dag werd Lamber Huber, wonende in de Witte Duif in de Langestraat, door de opstandelingen onthoofd. Het huis van Huber werd later Supermarkt Vleeshal en is thans een opvallend oranje geschilderd sportcentrum. De strijd ging tussen de Patriotten en de Oostenrijksgezinden, misprijzend “Vijgen” genoemd. Over deze woelige episode schreef ik in mijn sprokkel 28. In 1791 verscheen in Sint-Truiden een pamflet, anoniem en in straffe Franse taal opgesteld. Ongeveer 280 Tienenaars worden in dit giftig drukwerk opgesomd, dikwijls met de woonplaats zoals: rue de Bost, rue longue, marché aux poulets, marché au beurre, derrière les Carmes, rue de culotte, enz. In Tienen werd de opstand geleid door de volksmenner Jean Guillaume Windelinckx, bijgenaam “de Generaal”. Deze bezat een brouwerij in de Kattestraat. Jan Windelinckx richtte een Vrijwilligerskorps van Patriotten op. De vergaderingen hadden plaats in herberg de Zon, op de hoek van het Kapucijnenplein en de Langestraat. Dit huis werd gehuurd door Mathijs Minot. Oudere Tienenaars kennen dit huis nog als het café van Jef Vanparijs, bijgenaamd de Spits. Later kwam hier het huis Raddoux. Om de namen terug te vinden van de opstandelingen, vermeld in het pamflet, stelde ik een alfabetische klapper van 6 bladzijden samen, te raadplegen op mijn webstek op het internet. De Franse tekst is te lezen bij Google (zie link). De titel luidt: “Liste ou tableau des noms et actions de tous les scelerats, coupe-jarrets, assassins, chefs de pillards, etc. etc.”, 29 bladzijden lang.

Opmerking.
– Botermarkt: nu bovenste deel van de Veemarkt.
– Kabbeekstraat: nu Gilainstraat.
– Persoens advocaat “saccatair”. Google verwijst voor deze bijnaam naar het pamflet zelf.
– N. = afkorting van Nomen (= als de naam niet bekend is).

Index

A
Addone/Addons, Sebastien 9, 12
Andries (notaris, raadslid) 28
B
Beetémé (bakker, Bostsestraat) 4
Begin, Martin 9, 12, 15
Blockx (knecht van -, potasfabrikant, Hoegaardenstraat) 18
Blyckaerts (2 begijnen) 12, 29
Blyckaerts (geneesheer) 8
Blyckaerts (monnik) 8
Blyckaerts, Henri (beenhouwer, genaamd Bulken) 5, 7
Boccart (kolenhandelaar) 18
Boccart (zoon van de kleermaker, Langestraat) 14, 17
Boesmans (adjudant van de gilde van Sint-Barbara, bijgenaamd generaal Kop af) 18
Boeyen, Arnold (vrouw van -, Grote Markt) 7
Bormans (karmeliet) 29
Borremans, Jean (brouwer) 7
Borremans, Pierre (brouwer) 7
Boteraets, François (leerling schrijnwerker, Kabbeekstraat) 10-12
Boulle (mevrouw) 11
Braget (glazenmaker, Botermarkt) 8
Braget (onderpastoor) 18, 29
Braget, Catherine (dochter van de glazenmaker, Botermarkt) 6
Broederschappen van de stad 13
Bulens (Leuvenaar) 9
C
Carlens, Ernest (wonend buiten de Bostsepoort) 15
Charon, Deserie (oudste zoon van -, Leuvensestraat) 11
Coeckelcoren (Kabbeekstraat) 7
Coenen (tabakshandelaar) 3
Coenen (oudste dochter) 6
Coenen, Gilles/Gile(zoon van de tabakshandelaar, Peperstraat) 6, 10, 18
Coenen, Pierre (zoon van de secretaris van Leeuw en schrijver bij notaris Deboeck) 8
Collart/Collaert (zoon van de plaveier) 8-9, 12-13, 17
Cops (Leuvensestraat) 10
Cops, Jean (schoenlapper, Hoegaardenstraat) 9
Corten (2 zonen van de weduwe -, schrijnwerker, Langestraat) 9, 17
Crampen (notaris) 3, 11
Crampen, Jacques (broeder van de notaris) 11
Cruywinckels (weduwe) 4
Cupers (begijn) 29
D
Davits (zoon, leerling kuiper, Hoegaardenstraat) 8
Deboeck (notaris) 7, 10, 21-22, 25
Degraef, Jean (cipier) 14-15
De Groot (Leuvenaar) 9, 26
Delacroix, André (kuiper) 9
Delaroche, Nicolas (wolspinner) 9
Delausnoy (auditeur generaal) 14
Del’escaille (burgemeester, administrator van de opgeheven kloosters) 22, 24
De l’escaille (orgelblazer van de hoogkerk) 10
Delescaille, Louis (broer van de burgemeester) 5
Del’escaille, Pierre (zoon van -, stadsbode) 13
Demiddel (kanunnik) 26
De Middel (notaris) 5, 8, 22-23
Departz (commandant van de stad) 8, 12
De Renesse (baron) 5, 26
Desmet, Guillaume (geboortig van Maljare = Meldert) 21
Deswarte (advocaat) 21
Devré, Jean (vader, Bostsestraat) 13
Dewael, N. (schrijver van notaris Debork = Deboeck) 10
D’Operé/Doperé (kleermaker) 9, 12-13, 15, 17
Driscart, Jean Paul (zoon van -, kleermaker) 11, 13
Dumont (advocaat) 21
Duras (graaf) 25
E
Elshout, Guillaume (van Bost) 14
Everaerts, Pierre (Kabbeekstraat) 7
Everlincx (2 zonen van -, Bostsestraat) 9, 12
Everlincx, Nicolas (knecht van notaris Raeymaeckers) 4
F
Faelen, François (timmerman) 9, 12, 14-15
Fero, Jacques (bijgenaamd Cobe Veerthien Vingers) 9
Festraets (mevr.) 4
Festraets, N. (Hoegaardenstraat) 18-19
Fillé, François (herbergier nabij de Alexianen) 15
Finoulst, George (herbergier) 3
Foelen (en 2 zonen) 28
Follaerts, Antoine (zoon van de schoenmaker) 5, 8-9, 17
François, Catherine (dochter van wijlen Gabriël François, Peperstraat) 6
François, Gabriël (wijlen, Peperstraat) 6
Freson (kleermaker en dochters, Leuvensestraat) 10
G
Geets (monnik) 8
Genie (leidakwerker) 13
Gentes (staatscommies) 12
Geusen, N. (van Hoegaarden) 9, 15
Gilis, Guillaume 10
Gillard (de zwarte en de rosse, broeders) 9, 12
Gilsoe, Jean (zoon, leerling chirurgijn) 13
Godfriaux (mevr.) 4
Goelens (apotheker, broeder van de burgemeester) 24
Goelens (burgemeester, hoofd van de Sint-Jorisgilde) 8, 11, 20-21, 24
Goelens, Winand (zoon van de apotheker) 8
Goessens (notaris) 5, 21, 26
Goessens, Henri (zoon van het raadslid van de stad) 8, 17
Goffaerts (kleermaker, wonende achter de Karmelieten) 10
Goossens (notaris en zijn broeder) 11
Groetaers (ontvanger van de Tafel van de H. Geest) 25
H
Hendrix (deurwaarder, zoon van de schoenlapper) 4
Hendrix, Pierre (herbergier, Broekstraat) 12
Hennus, Jean (beenhouwer, Bostsestraat) 3, 19
Hertogh, Louis (van Wezer) 6
Huart (geneesheer, raadslid) 26
Hubert (broeder van -) 19
Hubert, Lamber (stijfselfabrikant, Witte Duif) 16-19, 25
I
Immens, Louis (zoon, wonend achter de Karmelieten) 8, 11
Ingelf, Jean (zoon) 15
J
Jaken 9
Jamot, Louis (herbergier) 14
Janen, N. (bijgenaamd Jean fait tout) 9, 16
Janssens (2 begijnen) 29
Janssens (advocaat en zijn broeder) 11
Janssens (weduwe van notaris, Leuvensestraat) 5
Joseph (knecht bij Mathieu Minot) 9
Joseph (pruikenmaker, Kabbeekstraat) 11
K
Keyser, Pierre (zoon van de pruikenmaker) 10
Kockelberg (begijn) 29
L
Lacroix, Jacques (klokkengieter) 17, 19
Lacroix, Jean (kuiper) 5
Lamber (2 broeders, timmerlui, Hoegaardenstraat, bijgenaamd Steen en Keu) 9
Lamber, zie Hubert (stijfselfabrikant)
Lamot, François 6
Lancel, Jean (schoenlapper en cipier) 9, 11
Laroche, Henry (zoon van de weduwe, leerling chirurgijn) 10
Laroche, Jean (zoon van de weduwe, leerling chirurgijn) 12, 13
Latin (bogaard) 28
Lebegge (2 begijnen) 29
Lemin, François (meester messenmaker, Bostsestraat) 4, 15
Lepage/Le Page (zonen van de pottenbakker, Hoegaardenstraat) 8-9, 11-12, 17
Letist, Jean (bijgenaamd Gestboer, Hoegaardenstraat) 9, 17
Levrie (karmeliet) 29
Levue (vrouw van de chirurgijn, Langestraat) 6
l’Houest (zoon van de weduwe -) 15
Loeyaerts (oudste zoon van de pensionaris) 7
Lowies (augustijn) 29
Loyaerts (begijn) 28
Loyaerts (2 begijnen) 29
Loyaerts (pensionaris) 20, 23
M
Maes, Bru (Botermarkt) 9, 12
Marcelis (zoon) 15
Marchal, Guillaume (zoon van -, leerling bakker) 9
Marnef (juffrouwen in de Hert) 8
Marnef, Henri 8
Marnef, Jean (brouwer) 8
Mattelé (notaris) 15
Mattelé (zoon van de weduwe -, wolspinner) 9
Mattelé, Louis (zoon van de notaris) 7
Max, N. (wever, Bostsestraat) 11
Meccus, Jean Baptiste (molenaar) 7
Meens (molenaar) 19
Mélaerts, Henri (zoon van de kuiper, Langestraat) 8, 12, 17
Melin (advocaat) 21
Mellaerts/Melaerts, Jean (werkman bij generaal Windelincx, Langestraat) 9-10, 14-15, 17
Meys, N. (voorheen apotheker) 7
Michort, Jean (zoon van de kleermaker) 5, 9, 12
Mombeekx (muzikant en schoolmeester) 18-19
Monniken 28-29
N
Nihoul (notaris, ontvanger van de loterij) 7
Minderbroeders (2 paters) 19
Minot, Mathieu 9, 16 (Langestraat hoek Kapucijnenplein) 16
Mombaerts, Pierre (zoon van de bakker) 10, 13
Nobel (herberg) 23
Noduwez (onderpastoor van -) 4
Nys (minderbroeder) 29
Nys (prior van de Bogaarden) 13, 29
Nys, Louis (twee zonen van -, kapitein van de gilde van Sint-Barbara) 17
O
Obrie (vrouw van geneesheer Obrie, Botermarkt) 6
Obrie (geneesheer, Botermarkt) 7
Olislager (minderbroeder) 29
Opgeheven kloosters 22
P
Pautecras (advocaat) 21-22
Peeters, Jean (leerling schrijnwerker) 9
Perpeet, Jean (zoon van de weduwe, Langestraat) 15
Persoens (advocaat, bijgenaamd Saccatair, Hennemarkt) 19
Persoons (ex-burgemeester) 21
Philet (landbouwer uit Kumtich) 9
Pira (monnik) 8
Ploum (minderbroeder) 29
Poffé (pottenbakker) 15
Poffé, Mathieu (wolspinner) 12, 15
Ponsarts (pachter) 11
Portugael (begijn, portierster van het Begijnhof) 29
Preuveneers, Henri (kruidenier, schoonbroer van burgemeester Goelens) 27
Priesters 28-29
Pulinex [= Pulincx] (zoon van de weduwe -, Grote Markt) 13
Putmans, N. (Botermarkt) 15
R
Raeymaeckers (notaris, gilde van Sint-Sebastiaan) 3-4, 13, 27
Raeymaeckers, Guillaume (broeder van Henri) 4
Raeymaeckers, Henri (zoon van de notaris)4
Raeymaeckers, Louis (broeder van Henri) 4
Raeymaeckers, Thérese (dochter van de notaris) 4, 16, 17-19, 27
Raphaël (kecht van mevrouw Boulle) 11
Roggen, Jean (zoon, Hoegaardenstraat) 9
Rondas (notaris, en zijn vrouw) 8
Ros-bolleken (zoon van -) 15
S
Santels, Pierre (kruidenier, Bostsestraat) 8
Schoels, Jean 9, 12, 15, 17
Schomaerts (begijn) 29
Schuermans, Claire (winkelmeisje van handelaar Vieven) 6
Servaes (notaris, bijgenaamd procureur-faille) 5, 12, 27
Servaes, Jean (herbergier) 20
Servaes, N. (wolspinner, Bostsestraat) 14
Simons (schrijnwerker, Hennemarkt) 18
Simons (zeepzieder) 8
Simons, Gérard (schoenmaker) 7, 11
Six, Henri (zoon, Kleine Bergstraat) 13
Snyers (goudsmid, Langestraat) 18
Spinosa 28
Staes, François 14
Sterckendries (handelaar, ontvanger Loterij) 3
Steveniers (voorheen raadslid, stadsontvanger) 28
Steveniers, François (brouwer) 5
Steveniers, François (zoon van de stadsontvanger) 7
Steveniers, Jacques (herbergier, Langestraat) 6
Steveniers, Jean (knoppenmaker) 7, 9, 17
Stevens (advocaat) 21
Stevens, Guillaume (zoon van de weduwe in de Rode Leeuw) 8, 17
Stevens, Guillaume (zoon van de Valk) 14
Steyls, Guillaume (vader en 3 zonen, brouwer, Hennemarkt) 10, 17
Steyls, Jean (zoon van de brouwer, Hennemarkt) 8, 10
Swinnen (geneesheer) 25
T
Tafel van de Heilige Geest 21
Taverniers (zoon van Guillaume) 15
Thielens (minderbroeder) 29
Tirlo, Godefroi (vader en zoon, wagenmakers, Hoegaardenstraat) 9, 12-13, 17, 19
Tricot, Nicolas (bijgenaamd Comte d’Albon, wonende buiten de Maastrichtsepoort) 10
V
Van Achten/Vanachten, Otton (handelaar, Peperstraat) 7, 13
Van Audenaerden (bijgenaamd het Menneke, Bostsestraat) 11
Vanautgaerden (deurwaarder) 17, 24
Vanautgaerden, François (zoon van de deurwaarder) 17-18
Van Cutsem (monnik) 8
Vandenberge (bijgenaamd Caek, Nieuwstraat) 24-25
Vandenberge, Jean-Baptist (bakker) 17
Van den Berge, Mathieu (zoon van de weduwe, leerling bakker) 14
Vandenbosch (tuinman, Hoegaardenstraat) 19
Vandenput (geneesheer, schepen) 28
Vanderhaegen (de jonge, notaris) 16
Vanderhaegen (de oude, notaris, schepen) 26
Van der Noot, Henke/Hentie 7, 16, 22, 23 (manifest), 25, 27
Van der Scrick, Jennemie 8
Vandertaelen (geneesheer) 16
Vandervoort, François (bijgenaamd Stroot) 9
Van der Vort, N. (staatscommies) 12
Vanderweyen, Michel (muzikant en draaier) 10, 14, 18
Van de Vin (notaris) 8
Vandormael, N. (Bergstraat) 4
Van Ex (uit Hoegaarden, zoon van de Rode Poort) 10
Vanherbergen (2 begijnen) 29
Vanherbergen, Guillaume (zoon, bijgenaamd de Zwaluw, wonend achter de Karmelieten) 11, 18
Vanherbergen, Jacques (brouwer, wonend achter de Karmelieten) 8
Vanherbergen, Jean (Botermarkt) 8
Vanhoelen, Jean (timmerman) 18
Vankrieken 25, 27
Vanmechter, Guillaume (Bostsestraat) 8, 10, 12, 14-15, 17, 18 (broeder van -)
Vannerim (schoolmeester) 24
Vannerim (weduwe, schoonmoeder van de pensionaris) 8
Vannerim, Henri (brouwer, café de l’écaille) 3
Vannerim, Paul (raadslid) 27
Vannerim, Philippe (brouwer) 3, 13
Verdeyen, Jean (steenkapper) 17
Verlat (zeepzieder) 13, 23
Vervoe (zoon van de weduwe -, Grote Bergstraat) 12-13
Vicca 4
Vieven (handelaar) 3, 6
Vlasselaerts, Henri (doodgraver) 14
Vlemincx (vrouw en kinderen, wonende nabij Geldenaken) 10-11
Vouwé (notaris, schepen) 21, 26
Vouwé, Guillaume (zoon van de weduwe -, Langestraat) 12
Vouwé, Pierre (zoon van de schepen) 4
Vrieven (raadslid) 25
Vuystermans (kreupel, Hoegaardenstraat) 9
W
Wanten (monnik) 8
Wauters (weduwe) 28
Willems (notaris) 7, 11
Windelinckx (2 begijnen) 29
Windelincx, Antoine (zoon van de dove Windelincx) 15
Windelincx, Jean (brouwer, bijgenaamd de Generaal) 3-4, 10, 13-15, 17, 20
Windelincx (kanunnik) 6, 26
Winnen (tweede zoon van -, Botermarkt) 11
Winnen, Guillaume (zoon, Botermarkt) 10, 17
Winnen, Marie (dochter van de leerhandelaar, Botermarkt) 17, 19
Wirix (augustijn) 29
Withof (Leuvensestraat) 18
Withof, Henri (zoon van -, kuiper, Leuvensestraat) 9
Witte Duif (Langestraat) 16
Wolfs (Kabbeekstraat) 7
Woukier (vader en zoon, Grote Bergstraat) 8
Wynants (zoon van -, kerkmeester) 11

Dr. P. Kempeneers. Tienen, 9 november 2013.

Verschenen in de Publipers op woensdag 20 november 2013.