Het is algemeen bekend dat over de geboorten in Neerlinter niet veel meer te vinden is. In het Rijksarchief te Leuven vond ik in het Kerkarchief 3582 twee uittreksels, op 2 oktober 1775 door pastoor Theodore de Fraye afgeschreven uit het geboortenregister van de Sint-Foillanuskerk. De Latijnse tekst heb ik gemakshalve omgezet.

mid section view of a priest baptizing a baby boy

Op 2 november 1715 werd Maria Elizabetha gedoopt, als wettige dochter van Nicolaas Rueysen [= Ruysen] en Elizabetha Pulinckx. Peter en meter waren: Gysbertus Pulinckx en Maria Wouters.

Op 25 maart 1727 werd Anna Gertrudis gedoopt, als wettige dochter van Nicolaas Ruysen en Elizabetha Pulinckx. Peter en meter waren Henricus Knops en Anna Gertrudis Pulinckx.

De naam Ruysen komt in de telling van 1796 nog 8 keer voor. Zie Bevolkingstelling jaar IV (1796), Kanton Zoutleeuw, onder Neerlinter p. 23-30 (nummers 55, 262, 314, 316, 360, 447, 448 en 452).

Paul Kempeneers. Tienen, 16 januari 2014. Verschenen op de website op 9 oktober 2014.