Sommigen menen dat de Kapel ten Poel te maken heeft met een oude kapel die er stond, vóór de kerk werd gebouwd. Of dat de kapel overeenkomt met de Grot. De poel werd door de overheid gedempt in 1724, ondanks het verzet van de gilden. Waar moest men immers het water halen, als er brand uitbrak in de omgeving?

Daarom stelde de stad voor om een grote monumentale pomp te laten bouwen. Dit gebeurde rond 1729. Bovenop de pomp stond een O.L.Vrouwbeeld van Joannes de Lavasserie. De afkorting SPQT op de pomp betekent Senatus populusque thenenses, dit is het stadsbestuur en het volk van Tienen. De pomp werd in 1940 zwaar beschadigd door een vrachtwagen van het Belgisch leger, maar hersteld. Een foorkramer reed er nog eens tegenaan in de jaren 1970. De brokstukken lagen een tijd bij de brandweer. Herstel was niet meer mogelijk. Wel bewaard is het beschadigde beeld van O.L.Vrouw.

Grote Markt 04

De bron die de Haspoel voedde, is nog te zien onderaan in de Grot naast de kerk. Officieel de Lourdesgrot, in de volksmond gewoon het Grotteke.

Op 11 februari 1858 verscheen de Onbevlekte Maagd voor de eerste keer aan Bernadette Soubirous. Een golf van Mariaverering sloeg over de katholieke landen. Ook Tienen bouwde zijn grot. Dit gebeurde in mei 1873 in het voormalige huis van Louis Jamodt, boven de bron die al in 1465 genoemd werd “onser vrouwen boernne”. Born of borne is het oude woord voor bron. Onder invloed van het Duitse woord Brunnen verschoof de r. Zo werd born gewijzigd in bron.

Van de Kempeneersborn bleef niets over. Deze bevond zich op het terrein van het Piso. Wie hier graaft, voelt wel dat er nog drijfzand zit.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 3 december 2014.